Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Inspirerend coachen : de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren : voor leidinggevenden, coaches, ouders, leraren en begeleiders
Author:
ISBN: 9789401429306 Year: 2017 Publisher: Leuven Uitgeverij LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Volledig herwerkte versie van het succesboek over coaching.Eenvoud en diepgang: daarmee laat de nieuwe van dit succesboek over coaching zich het beste samenvatten. Jef Clement beschrijft een werkmodel voor coaching met een heldere systematiek en structuur. Terzelfdertijd doet de aanpak ook beroep op de inzet van de coach als mens.Vaardigheden die concreet worden beschreven, zijn: belangstellend exploreren, bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, ruimte geven, ontspannen en met humor toelaten ...Deze vaardigheden zijn uitdagend en bevrijdend voor degene die gecoacht wordt.Bron : http://www.lannoo.be


Book
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming : praktijk en recht
Author:
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INFORMATIERECHT - Privacy - Privacy Nationaal - Internet - INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT - Begrip gezagsverhouding onderneming vennootschap internet email intranet cao nr. 81 c.a.o.nr.81 privacy 1. In feite: een onderzoek van de praktijk & gebruik van onlinecommunicatie in de onderneming & verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en controle en sanctie(s) bij het gebruik van onlinecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming & praktijk: 4 gedragscode(s) (deontologie) van ondernemingen 2. Het standpunt van de sociale partners & het standpunt van de vakbond(en) & het standpunt van het VBO 3. In rechte & rechtsbronnen & toegang, gebruik en beveiliging - werking van e-mail intranet en internet in de onderneming & controle van het gebruik van e-mail en intranet en internet & aansprakelijkheid voor het gebruik - sancties - bijstand & rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers & modelgedragscodes 4. Technische aspecten betreffende controle op internet en e-mail & onlinegebruik van het internet & e-mail & concreet voorbeeld & 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf

Keywords

Social law. Labour law --- Computer architecture. Operating systems --- e-mail --- internet --- aansprakelijkheid (recht) --- privacy --- arbeidsrecht --- informaticarecht --- Belgium --- 65.012 --- 34:681.3 --- 65.012.45 --- Internet --- Droit des média --- ICTO --- #A0304A --- 131 Arbeidsrecht --- 691 Internet --- Courrier électronique Electronic mail --- Internet Internet --- Intranet Intranet --- Droit Recht --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Droits de l'homme Rechten van de mens --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Responsabilité Aansprakelijkheid --- ondernemingen --- informatica --- controle --- prive-leven --- controles --- intranet --- 390.9 --- 34 --- 349.3 --- 681.324 --- 681.327 --- E-mail --- Internet (e-mail, website) --- Intranet --- Privacy --- Recht (wetten) --- Sociaal recht (Sociale wetgeving, Arbeidsrecht) --- Privacy: informatieverwerking --- Privacy: wetgeving --- 13.01.B --- Management strategie E-business success --- 65.012.45 Internal communications, information --- Internal communications, information --- 34:681.3 Informaticarecht --- Informaticarecht --- 65.012 Methods --- Methods --- Mediarecht --- entreprises --- informatique --- contrôle --- vie privee --- gewoonterecht, grondrechten, mensenrechten en privacy --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Arbeidsrecht. --- Internet. --- Intranet. --- Droit à la vie privée --- Protection de l'information (informatique) --- Travail et vie personnelle --- Internet en milieu de travail --- Droit --- Labor laws and legislation --- Travail --- Law and legislation --- Recht --- Wetgeving --- Интернет --- internetas --- idirlíon --- internets --- интернет --- webb --- an tIdirlíon --- tīmeklis --- veeb --- faqe web --- světová počítačová síť --- svjetska računalna mreža --- web --- međumrežje --- www --- világháló

Listing 1 - 2 of 2
Sort by