Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Inspirerend coachen : de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren : voor leidinggevenden, coaches, ouders, leraren en begeleiders
Author:
ISBN: 9789401429306 Year: 2017 Publisher: Leuven Uitgeverij LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Volledig herwerkte versie van het succesboek over coaching.Eenvoud en diepgang: daarmee laat de nieuwe van dit succesboek over coaching zich het beste samenvatten. Jef Clement beschrijft een werkmodel voor coaching met een heldere systematiek en structuur. Terzelfdertijd doet de aanpak ook beroep op de inzet van de coach als mens.Vaardigheden die concreet worden beschreven, zijn: belangstellend exploreren, bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, ruimte geven, ontspannen en met humor toelaten ...Deze vaardigheden zijn uitdagend en bevrijdend voor degene die gecoacht wordt.Bron : http://www.lannoo.be


Book
Het groot werkvormenboek : de inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten
Authors: ---
ISBN: 9789052616131 9052616132 Year: 2007 Publisher: Den Haag Academic Service

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Groot Werkvormenboek is dé inspiratiebron voor iedereen die bijeenkomsten en vergaderingen op een en frisse en resultaatgerichte manier wil vormgeven. Het boek bevat 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. Het boek geeft ook uitleg over de theorie en gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van werkvormen. Het zet tips, trucs en valkuilen voor het succesvol begeleiden van iedere afzonderlijke werkvorm overzichtelijk op een rij. Het werk is gericht op de groeiende groep enthousiaste managers, trainers en docenten die hun overlegsituaties actiever willen maken en tegemoet willen komen aan de verschillende wensen en voorkeuren van hun deelnemers. Het is bedoeld voor leidinggevenden of trainers die plezier hebben in het regisseren van bijeenkomsten en geïnspireerd willen worden om in hun aanpak te variëren en zo inhoud effectief te behandelen

Keywords

communicatie --- leidinggeven --- management --- Brainstorming Brainstorming --- Formation Opleiding --- Jeux de rôle Rollenspel --- Méthode des cas Gevallenmethode --- #KVHA:Lerarenopleiding --- #KVHA:Onderwijs --- #KVHA:Onderwijsvormen --- 499.4 --- trainingen --- vergaderen --- vergadertechnieken --- werkvormen --- 305.8 --- 367.1 --- Didactische werkvormen --- Evaluatie --- Kennismakingsspelen --- Leergroepen --- Management --- Reflecteren (Terugblikken) --- Teamcommunicatie --- Training --- Vergaderen --- leiding geven --- personeelsbeleid --- 65.012 --- Kennis --- Leren --- Methodiek --- Organisatie --- Werkvormen --- Leidinggeven --- Personeelsbeleid --- Personeelsmanagement --- S20100038.JPG --- didactiek --- vergadertechniek --- mondelinge communicatie, discussiëren, gespreks- en interviewtechnieken, spreken in het openbaar, vergadertechnieken --- Communicatie ; algemeen --- Leer van de organisatie --- Bedrijfspsychologie en -sociologie --- 007 --- 371.3 --- 007.1 --- Leidinggeven. --- Personeelsbeleid. --- Didactic strategies --- Personnel management --- Mass communications --- groepsontwikkeling --- didactische werkvormen --- lesgeven --- opleidingen --- Teacher education. Teacher's profession --- coaching --- Communicatie --- Gesprekstechniek (onderhandelen) --- Vergadertechniek --- Bedrijfspsychologie- en sociologie --- Vergadertechnieken --- Leidinggeven : communicatie --- #KVHB:Werkvomren --- #KVHB:Vergadertechnieken --- #KVHB:Leidinggeven --- #KVHB:Training --- vergadertechnieken (gez) --- #SBIB:309H251 --- #SBIB:316.334.2A551 --- #SBIB:35H305 --- Interne communicatie en organisatie --- Partijen en strategieën in de onderneming: ondernemingsbeleid en management --- Organisatieleer: organisatieverandering --- Presenteren --- Lerarenopleiding. Lerarenberoep --- Massacommunicatie --- 691 --- human resources management --- managementvaardigheden --- arbeid, motivatie --- Bedrijfsorganisatie --- mondelinge communicatie --- 658.3 --- Management leidinggeven leiderschap coachen motivatie motiveren beloning belonen gedrag samenwerken --- 658.3 Personnel. Human factor. Human relations (Staff relations. Personal or interpersonal relations). Working atmosphere --- Personnel. Human factor. Human relations (Staff relations. Personal or interpersonal relations). Working atmosphere --- Pedagogie en didactiek --- 650.012 --- Groepstraining --- Groepsoefeningen --- Informeren --- Brainstormen --- Strategieformulering --- Besluitvorming --- Reflectie --- Vaardigheden --- Discussie --- Interactiviteit --- Communicatieve vaardigheden --- Taalvaardigheid --- Nederlands --- Mondelinge communicatie --- Bedrijfspsychologie --- Groepswerk


Book
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming : praktijk en recht
Author:
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INFORMATIERECHT - Privacy - Privacy Nationaal - Internet - INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT - Begrip gezagsverhouding onderneming vennootschap internet email intranet cao nr. 81 c.a.o.nr.81 privacy 1. In feite: een onderzoek van de praktijk & gebruik van onlinecommunicatie in de onderneming & verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en controle en sanctie(s) bij het gebruik van onlinecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming & praktijk: 4 gedragscode(s) (deontologie) van ondernemingen 2. Het standpunt van de sociale partners & het standpunt van de vakbond(en) & het standpunt van het VBO 3. In rechte & rechtsbronnen & toegang, gebruik en beveiliging - werking van e-mail intranet en internet in de onderneming & controle van het gebruik van e-mail en intranet en internet & aansprakelijkheid voor het gebruik - sancties - bijstand & rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers & modelgedragscodes 4. Technische aspecten betreffende controle op internet en e-mail & onlinegebruik van het internet & e-mail & concreet voorbeeld & 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf

Keywords

Social law. Labour law --- Computer architecture. Operating systems --- e-mail --- internet --- aansprakelijkheid (recht) --- privacy --- arbeidsrecht --- informaticarecht --- Belgium --- 65.012 --- 34:681.3 --- 65.012.45 --- Internet --- Droit des média --- ICTO --- #A0304A --- 131 Arbeidsrecht --- 691 Internet --- Courrier électronique Electronic mail --- Internet Internet --- Intranet Intranet --- Droit Recht --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Droits de l'homme Rechten van de mens --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Responsabilité Aansprakelijkheid --- ondernemingen --- informatica --- controle --- prive-leven --- controles --- intranet --- 390.9 --- 34 --- 349.3 --- 681.324 --- 681.327 --- E-mail --- Internet (e-mail, website) --- Intranet --- Privacy --- Recht (wetten) --- Sociaal recht (Sociale wetgeving, Arbeidsrecht) --- Privacy: informatieverwerking --- Privacy: wetgeving --- 13.01.B --- Management strategie E-business success --- 65.012.45 Internal communications, information --- Internal communications, information --- 34:681.3 Informaticarecht --- Informaticarecht --- 65.012 Methods --- Methods --- Mediarecht --- entreprises --- informatique --- contrôle --- vie privee --- gewoonterecht, grondrechten, mensenrechten en privacy --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Arbeidsrecht. --- Internet. --- Intranet. --- Droit à la vie privée --- Protection de l'information (informatique) --- Travail et vie personnelle --- Internet en milieu de travail --- Droit --- Labor laws and legislation --- Travail --- Law and legislation --- Recht --- Wetgeving --- Интернет --- internetas --- idirlíon --- internets --- интернет --- webb --- an tIdirlíon --- tīmeklis --- veeb --- faqe web --- světová počítačová síť --- svjetska računalna mreža --- web --- međumrežje --- www --- világháló

Listing 1 - 4 of 4
Sort by