Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Periodical
e-tips & advies ondernemers : computer, internet, mobile. Veertiendaagse adviesbrief om als zelfstandige optimaal gebruik te maken van technologische en digitale vernieuwingen.
Author:
ISSN: 13717715 13871145 Year: 1995 Publisher: Leuven Indicator.


Book
Inspirerend coachen : de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren
Author:
ISBN: 9789401429306 Year: 2015 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteur beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme.


Book
De jeugd is tegenwoordig. : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels.
Authors: ---
ISBN: 9789081516358 Year: 2012 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Feit. De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller? Of zijn ze liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet? De jeugd is tegenwoordig geeft je een herkenbaar en correct beeld van de jongeren van nu. In hun toegankelijke en spitse stijl, onderzoeken jongerenexperts Pedro De Bruyckere en Bert Smits de meest hardnekkige mythes over jongeren om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal ontmaskeren. Bovendien kom je te weten hoe je het best omgaat met jongeren thuis, in de klas en op het werk. Kortom, een inspirerend boek voor iedereen die wil kennismaken met de nieuwe generatie jongeren.


Multi
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming : praktijk en recht.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INFORMATIERECHT - Privacy - Privacy Nationaal - Internet - INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT - Begrip gezagsverhouding onderneming vennootschap internet email intranet cao nr. 81 c.a.o.nr.81 privacy 1. In feite: een onderzoek van de praktijk & gebruik van onlinecommunicatie in de onderneming & verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en controle en sanctie(s) bij het gebruik van onlinecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming & praktijk: 4 gedragscode(s) (deontologie) van ondernemingen 2. Het standpunt van de sociale partners & het standpunt van de vakbond(en) & het standpunt van het VBO 3. In rechte & rechtsbronnen & toegang, gebruik en beveiliging - werking van e-mail intranet en internet in de onderneming & controle van het gebruik van e-mail en intranet en internet & aansprakelijkheid voor het gebruik - sancties - bijstand & rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers & modelgedragscodes 4. Technische aspecten betreffende controle op internet en e-mail & onlinegebruik van het internet & e-mail & concreet voorbeeld & 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf


Book
Digitaal is het nieuwe normaal : de revolutie is begonnen
Author:
ISBN: 9789077445259 Year: 2010 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Peter Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.

Keywords

Marketing. --- Technologie. --- Computer. Automation --- innovatiemanagement --- technologische innovatie --- Economic production --- Organization theory --- digitalisering --- computeranalfabetisme --- informatisering --- digitale technieken --- ICT (informatie- en communicatietechnieken) --- 65.012.4 --- 930.25:681.3 --- #SBIB:309H103 --- #SBIB:309H1720 --- #SBIB:316.334.2A554 --- BPB1011 --- Entreprise --- Innovation --- Technologie numérique --- 691 Informatiemaatschappij --- Technologie Technologie --- digitaal --- informatiemaatschappij --- internet --- internetmarketing --- 520 --- informatietechnologie --- innovatie --- technologie --- 658.8:004.738.5 --- 309 --- 369.1 --- maatschappelijke evolutie --- maatschappelijke veranderingen --- trends --- trendwatchers --- digitale samenleving --- massamedia --- 681.32 --- Digitalisering --- Innovatie --- Technologie --- informatieverwerking --- innovatie (veranderen) --- E-commerce --- Veranderingsmanagement --- Team personeel taelenten Management strategie success E-business --- 65.012.4 Management. Directorate. Technique and methods of management --- Management. Directorate. Technique and methods of management --- 930.25:681.3 Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Mediatechnologie / ICT / digitale media: sociale en culturele aspecten --- Informatiekunde, informatie management --- Partijen en strategieën in de onderneming: technologische verandering en zijn effecten op structuur en inhoud van de arbeidsposten --- Onderneming --- Vernieuwing --- Digitale technologie --- informatica, informatietechnologie --- sociale wetenschappen, maatschappelijk welzijn - maatschappijkritiek; algemeen --- Marketing - Marktonderzoek - Marktanalyse --- departement Algemeen 10 --- digitale marketing


Book
Het Groot Werkvormenboek : Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten
Authors: ---
ISBN: 9789052616131 9052616132 Year: 2016 Publisher: Den Haag Academic Service

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Groot Werkvormenboek – waarvan inmiddels al meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht – is dé inspiratiebron voor iedereen die bijeenkomsten en vergaderingen op een en frisse en resultaatgerichte manier wil vormgeven. Dit boek bevat maar liefst 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. Het boek geeft ook uitleg over de theorie en gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van werkvormen. Het zet tips, trucs en valkuilen voor het succesvol begeleiden van iedere afzonderlijke werkvorm overzichtelijk op een rij. Het Groot Werkvormenboek is gericht op de groeiende groep enthousiaste managers, trainers en docenten die hun overlegsituaties actiever willen maken en tegemoet willen komen aan de verschillende wensen en voorkeuren van hun deelnemers. Het is bedoeld voor leidinggevenden of trainers die plezier hebben in het regisseren van bijeenkomsten en geïnspireerd willen worden om in hun aanpak te variëren en zo inhoud effectief te behandelen.

Keywords

communicatie --- leidinggeven --- management --- Brainstorming Brainstorming --- Formation Opleiding --- Jeux de rôle Rollenspel --- Méthode des cas Gevallenmethode --- #KVHA:Lerarenopleiding --- #KVHA:Onderwijs --- #KVHA:Onderwijsvormen --- 499.4 --- trainingen --- vergaderen --- vergadertechnieken --- werkvormen --- 305.8 --- 367.1 --- Didactische werkvormen --- Evaluatie --- Kennismakingsspelen --- Leergroepen --- Management --- Reflecteren (Terugblikken) --- Teamcommunicatie --- Training --- Vergaderen --- leiding geven --- personeelsbeleid --- 65.012 --- Kennis --- Leren --- Methodiek --- Organisatie --- Werkvormen --- Leidinggeven --- Personeelsbeleid --- Personeelsmanagement --- S20100038.JPG --- didactiek --- vergadertechniek --- mondelinge communicatie, discussiëren, gespreks- en interviewtechnieken, spreken in het openbaar, vergadertechnieken --- Communicatie ; algemeen --- Leer van de organisatie --- Bedrijfspsychologie en -sociologie --- 007 --- 371.3 --- 007.1 --- Leidinggeven. --- Personeelsbeleid. --- Didactic strategies --- Personnel management --- Mass communications --- groepsontwikkeling --- didactische werkvormen --- lesgeven --- opleidingen --- Teacher education. Teacher's profession --- coaching --- Communicatie --- Gesprekstechniek (onderhandelen) --- Vergadertechniek --- Bedrijfspsychologie- en sociologie --- Vergadertechnieken --- Leidinggeven : communicatie --- #KVHB:Werkvomren --- #KVHB:Vergadertechnieken --- #KVHB:Leidinggeven --- #KVHB:Training --- vergadertechnieken (gez) --- #SBIB:309H251 --- #SBIB:316.334.2A551 --- #SBIB:35H305 --- Interne communicatie en organisatie --- Partijen en strategieën in de onderneming: ondernemingsbeleid en management --- Organisatieleer: organisatieverandering --- Presenteren --- Lerarenopleiding. Lerarenberoep --- Massacommunicatie --- 691 --- human resources management --- managementvaardigheden --- arbeid, motivatie --- Bedrijfsorganisatie --- mondelinge communicatie --- 658.3 --- Management leidinggeven leiderschap coachen motivatie motiveren beloning belonen gedrag samenwerken --- 658.3 Personnel. Human factor. Human relations (Staff relations. Personal or interpersonal relations). Working atmosphere --- Personnel. Human factor. Human relations (Staff relations. Personal or interpersonal relations). Working atmosphere --- Pedagogie en didactiek --- 650.012 --- Groepstraining --- Groepsoefeningen --- Informeren --- Brainstormen --- Strategieformulering --- Besluitvorming --- Reflectie --- Vaardigheden --- Discussie


Book
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming : praktijk en recht.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INFORMATIERECHT - Privacy - Privacy Nationaal - Internet - INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT - Begrip gezagsverhouding onderneming vennootschap internet email intranet cao nr. 81 c.a.o.nr.81 privacy 1. In feite: een onderzoek van de praktijk & gebruik van onlinecommunicatie in de onderneming & verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en controle en sanctie(s) bij het gebruik van onlinecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming & praktijk: 4 gedragscode(s) (deontologie) van ondernemingen 2. Het standpunt van de sociale partners & het standpunt van de vakbond(en) & het standpunt van het VBO 3. In rechte & rechtsbronnen & toegang, gebruik en beveiliging - werking van e-mail intranet en internet in de onderneming & controle van het gebruik van e-mail en intranet en internet & aansprakelijkheid voor het gebruik - sancties - bijstand & rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers & modelgedragscodes 4. Technische aspecten betreffende controle op internet en e-mail & onlinegebruik van het internet & e-mail & concreet voorbeeld & 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf

Keywords

informaticarecht --- Computer architecture. Operating systems --- e-mail --- privacy --- internet --- arbeidsrecht --- aansprakelijkheid (recht) --- Social law. Labour law --- Belgium --- 65.012 --- 34:681.3 --- 65.012.45 --- Internet --- Droit des média --- ICTO --- #A0304A --- 131 Arbeidsrecht --- 691 Internet --- Courrier électronique Electronic mail --- Internet Internet --- Intranet Intranet --- Droit Recht --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Droits de l'homme Rechten van de mens --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Responsabilité Aansprakelijkheid --- ondernemingen --- informatica --- controle --- prive-leven --- controles --- intranet --- 390.9 --- 34 --- 349.3 --- 681.324 --- 681.327 --- E-mail --- Internet (e-mail, website) --- Intranet --- Privacy --- Recht (wetten) --- Sociaal recht (Sociale wetgeving, Arbeidsrecht) --- Privacy: informatieverwerking --- Privacy: wetgeving --- 13.01.B --- Management strategie E-business success --- 65.012.45 Internal communications, information --- Internal communications, information --- 34:681.3 Informaticarecht --- Informaticarecht --- 65.012 Methods --- Methods --- Mediarecht --- entreprises --- informatique --- contrôle --- vie privee --- gewoonterecht, grondrechten, mensenrechten en privacy --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Labor laws and legislation --- Travail --- Law and legislation --- Droit

Listing 1 - 7 of 7
Sort by