Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Multi
La société des captifs: une étude d'une prison de sécurité maximale
Author:
ISBN: 9782807911109 Year: 2019 Publisher: Bruxelles Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De Verenigde Staten : van Columbus tot heden (2de editie)
Author:
ISBN: 9789050957977 Year: 2012 Publisher: Mortsel 1 online resource (539 p.) Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Verenigde Staten van Amerika domineren het wereldnieuws op economisch, monetair, militair en politiek vlak. Hun invloed op de wereldhandel is ondanks de opkomst van nieuwe geïndustrialiseerde grootmachten als China, India en Brazilië nog altijd zeer groot. Een groei of recessie van de Amerikaanse economie heeft een belangrijke impact op de wereldeconomie. Ook op monetair vlak weerspiegelt de dollar het economische belang van de Verenigde Staten als supermacht. Zo worden de belangrijkste grondstoffen nog altijd uitgedrukt in dollar. Het behoeft geen betoog dat de Verenigde Staten ook op militair vlak en daaraan gekoppeld de ruimtevaart nog altijd een belangrijke macht zijn. Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze, wat inhoudt dat naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren ook een juridische en economische invalshoek te vinden is in dit boek. (Bron: covertekst)


Dissertation
La délégation de gestion des plans d'épargne retraite : l'exemple américain des plans 401 (k).
Author:
ISBN: 2110051418 Year: 2002 Publisher: Paris Documentation française,


Book
Les techniques de financement par actions et obligations aux Etats-Unis d'Amérique et comparaisons avec les techniques correspondantes utilisées en France et en Belgique.
Author:
Year: 1959 Publisher: Paris Dunod

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Rechtsvergelijking - Vennootschapsrecht 1. aandelen in de VSA & algemene begrippen i.v.m. het maatschappelijk kapitaal en het aandeel & het stemrecht & de voting trust certificates & de bepaling en de uitbetaling van het dividend & verschillende soorten dividend & bevoorrechte aandelen (preferred stock) & opties tot aankoop van aandelen (stock purchase warrants) & converteerbare aandelen (convertible stock) & preferentieel recht op inschrijving op nieuwe uitgifte van titels & de inkoop en de terugbetaling van aandelen & bijzondere vormen van aandelen 2. obligaties in de VSA & algemene begrippen i.v.m. obligaties & de obligatie-overeenkomst (bond of trust indenture) & obligaties gedekt door een zakelijke zekerheid & andere vormen van obligaties gedekt door een zekerheid & niet-gedekte obligaties en bijzondere vormen van obligaties & de terugbetaling van obligaties & obligaties met sinking fund & de vervanging van obligaties (refunding) & converteerbare obligaties 3. vergelijkende studie - de aandelen in de VS, Frankrijk en Belgie & bepalingen m.b.t. het bedrag van het maatschappelijk kapitaal & aandelen op naam en aan toonder & aandelen met en zonder nominale waarde & aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen & het stemrecht van de aandeelhouders & dividend & bevoorrechte aandelen & opties tot aankoop van aandelen (stock purchase warrants) & preferentieel recht op inschrijving & de vervroegde terugbetaling en de inkoop van aandelen 4. vergelijkende studie - de obligaties in de VS, Frankrijk en Belgie & de organisatie en de collectieve vertegenwoordiging van de houders van obligaties & verzekerde of geprivilegieerde obligaties & bijzondere vormen van obligaties & de terugbetaling van obligaties & de converteerbare obligaties 5. besluiten


Book
Accessing the US capital markets from outside the United States : an overview of key legal issues.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2011 Publisher: London Euromoney


Multi
Vers un partenariat transatlantique de l'Union européenne
Authors: ---
ISBN: 9782804483579 Year: 2015 Publisher: Bruxelles : Larcier,

De wisselwerking tussen het mededingingsrecht en het recht op kwaliteitsvolle zorg van de patiënt
Author:
ISBN: 9789048611713 Year: 2011 Volume: *2 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op verschillende niveaus in de gezondheidszorg vindt nog geen echte toepassing van het mededingingsrecht plaats. Het gebrek aan aandacht voor het mededingingsrecht berust voor een groot gedeelte op een wijdverspreid misverstand dat de toepassing van het mededingingsrecht een keuze inhoudt voor commercialisering, deregulering en meer marktwerking. In dit boek wordt onderzocht of het mededingingsrecht van toepassing is op zorgactoren en wat de gevolgen hiervan zijn en of het mededingingsrecht rekening kan houden met de belangen van de patiënt, meer in het bijzonder met zijn recht op kwaliteitsvolle zorg, voorgeschreven in artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten. Diego Fornaciari is master in de rechten (Universiteit Gent, 2006) en behaalde op 11 mei 2011 de graad van doctor in de rechten aan de K.U.Leuven. Hij is werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Brussel in een kantoor gespecialiseerd in medisch recht. Hij is ook deeltijds wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de K.U.Leuven.


Book
De wisselwerking tussen het mededingingsrecht en het recht op kwaliteitsvolle zorg van de patiënt.
Author:
ISBN: 9789048611713 Year: 2011 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op verschillende niveaus in de gezondheidszorg vindt nog geen echte toepassing van het mededingingsrecht plaats. Het gebrek aan aandacht voor het mededingingsrecht berust voor een groot gedeelte op een wijdverspreid misverstand dat de toepassing van het mededingingsrecht een keuze inhoudt voor commercialisering, deregulering en meer marktwerking. In dit boek wordt onderzocht of het mededingingsrecht van toepassing is op zorgactoren en wat de gevolgen hiervan zijn en of het mededingingsrecht rekening kan houden met de belangen van de patiënt, meer in het bijzonder met zijn recht op kwaliteitsvolle zorg, voorgeschreven in artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten. Diego Fornaciari is master in de rechten (Universiteit Gent, 2006) en behaalde op 11 mei 2011 de graad van doctor in de rechten aan de K.U.Leuven. Hij is werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Brussel in een kantoor gespecialiseerd in medisch recht. Hij is ook deeltijds wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de K.U.Leuven.


Periodical
Harvard business review
Author:
ISSN: 00178012 Year: 1922 Publisher: Boston, Mass.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Harvard Business Review brings to life the insights and best practices of business thinkers and leaders from around the world. Every month, HBR delivers ideas powerful enough to change not only what people think, but also what they do.

Keywords

Business --- Economic history --- Commerce. --- Economics. --- Affaires. --- Histoire économique. --- Mensuels. --- Business. --- Economic history. --- Bedrijven. --- Affaires --- Histoire économique --- History, Economic --- Economics --- Trade --- Management --- Commerce --- Industrial management --- Capital --- Conditions, Economic --- Consumption --- Cost of Living --- Easterlin Hypothesis --- Economic Conditions --- Economic Factors --- Economic Policies --- Economic Policy --- Economics, Home --- Factors, Economic --- Home Economics --- Household Consumption --- Macroeconomic Factors --- Microeconomic Factors --- Policies, Economic --- Policy, Economic --- Production --- Remittances --- Utility Theory --- Consumer Price Index --- Condition, Economic --- Consumer Price Indices --- Consumption, Household --- Economic Condition --- Economic Factor --- Factor, Economic --- Factor, Macroeconomic --- Factor, Microeconomic --- Factors, Macroeconomic --- Factors, Microeconomic --- Household Consumptions --- Hypothesis, Easterlin --- Index, Consumer Price --- Indices, Consumer Price --- Living Cost --- Living Costs --- Remittance --- Theories, Utility --- Theory, Utility --- Utility Theories --- Commercial Sector --- Prices --- Sales --- Vendors --- Businesses --- Commerces --- Commercial Sectors --- Price --- Sale --- Sector, Commercial --- Sectors, Commercial --- Vendor --- Industry --- Ethics, Business --- Etats-Unis d'Amérique. --- 05 <73> --- #ETEW:TSCAT --- #TS:KTEW --- 098 Bedrijfskunde --- 658 --- 339 --- US / United States of America - USA - Verenigde Staten - Etats Unis --- 05 <73> Tijdschriften. Periodieken. Serials--Verenigde Staten van Amerika. VSA. USA --- Tijdschriften. Periodieken. Serials--Verenigde Staten van Amerika. VSA. USA --- Bedrijfskunde --- Economische betrekkingen. Handel --- Periodicals --- Business, Economy and Management. --- General and Others. --- Economic relations. Trade --- Business management

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by