Narrow your search

Library

KBR (4)

Hogeschool Gent (1)

UAntwerpen (1)

VIVES (1)


Resource type

book (4)


Language

Dutch (4)


Year
From To Submit

1987 (1)

1983 (1)

1965 (1)

1961 (1)

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Sexuologie: handleiding voor artsen
Author:
ISBN: 903521143X Year: 1987 Publisher: Lochem

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sexuologie : handleiding voor artsen
Author:
Year: 1961 Publisher: Leiden De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Inseminatio arteficialis
Author:
Year: 1965 Publisher: Leiden Stafleu's wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Sexuele en emotionele aspecten bij verpleging en verzorging
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9010046419 Year: 1983 Publisher: Amsterdam Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De historisch gegroeide zorg voor de lichamelijk zieke mens heeft zich altijd in de eerste plaats gericht op diens lichamelijk welzijn. Het was hierbij gebruikelijk dat de hulp beperkt bleef tot de meest noodzakelijke handelingen, waarbij de grootst mogelijke emotionele afstandelijkheid werd betracht. Men vreesde dat anders bij de patiënt - en misschien ook wel bij de hulpverlener - gevoelens zouden worden opgewekt die ongewenst geacht werden. In het bijzonder gold dit voor gevoelens van erotische aard. Deze afweer van alles wat naar seksualiteit zweemt was in overeenstemming met de algemeen heersende seksuele repressie van die tijd. Eerst nadat de algemene opvattingen een enorme ommezwaai hadden gemaakt - die wel wordt aangeduid als de seksuele revolutie - kon ook in de verpleging een grotere vrijheid ten opzichte van liefdes- en geslachtelijke gevoelens doorbreken. Terwijl zich tegenwoordig duidelijk een grotere openheid ten opzichte van de intermenselijke reacties manifesteert wordt hieraan in de verpleegkundige opleiding nog te vaak onvoldoende aandacht geschonken. Dit heeft tot gevolg dat de verpleegkundige, niet genoeg hierop voorbereid, zich moet begeven in het psychoseksuele spanningsveld van de verpleegkundige relatie. Helaas wordt hierover in de moderne leerboeken over verpleegkunde met geen woord gerept. Daarom wil dit werk een aanvulling geven op de ontbrekende informatie in de leerboeken. Het wil daartoe enig inzicht verschaffen in de psychodynamiek van het gevoelsleven bij zowel de verpleegkundige als diens patiënt in hun ontmoeting op het gemeenschappelijk terrein der verpleging respectievelijk verzorging. Onze uitgangspunten zijn de volgende:- de seksualiteit behoort bij de mens, ongeacht wie, wat en waar hij is. Dus ook in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt trouwens voor het beleven van gevoelens van andere dan seksuele aard.- Bij zowel de hulpverlener als de hulpontvangende bestaat vaak een behoefte aan onderling begrip en zo mogelijk aan emotioneel contact. Lichamelijke verzorging alleen is dikwijls onvoldoende.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by