Narrow your search

Library

KBR (8)


Resource type

book (8)


Language

Dutch (5)

Latin (2)

French (1)


Year
From To Submit

1730 (1)

1729 (1)

1724 (1)

1721 (1)

1715 (1)

More...
Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
Musae congratulantes illustrissimo atque reverendissimo domino Henrico Josepho Van Susteren episcopo Brugensi ...
Author:
Year: 1715 Publisher: Brugis typis Petri Vande Cappelle, ad insigne Nominis Jesu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
De kleyne geestelycke wyn-persse oft Cort begryp van den oorspronck, weerdigheyt, mirakelen, conditien, privilegien, vruchten ende aflaeten, van 't wijd-vermaert aerts-broederschap der heylighe vijf wonden, en lijden Christi, ghenaemt der coorde van den h. vader Franciscus [...]
Author:
Year: 1713 Publisher: Tot Brugghe by Pieter vande Cappelle, in den naem Jesus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Korte aenmerckinghe aengaende het inwendigh ghebedt met eenighe oeffeninghen des selfs op't lijden Jesu Christi in een gheestelyck ure-werck. Item een korte in-leydinghe tot de devotie tot (t herte van Maria den toe-vlucht der sondaeren en de hulpe der Crancke
Author:
Publisher: Tot Brugghe ghedruckt by Pieter vande Cappelle, inde Jacobijne-straet op den Boeren-hoeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Vinum germinans virgines quo inebriata sponsa amore dilecti sui Jesu Christi inoffense currit viam mandatorum Dei seu Epitome perfectionis christianae ... auctore R.D.L.V.B.R.D. ...
Author:
Year: 1721 Publisher: Brugis Typis Petri vande Cappelle, ad insigne nominis Jesu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Geestelycken catechismus van den wegh der liefde godts, den welcken den lichtsten, kortsten, vermaeckelijcksten, profijtighsten, schoonsten, sekersten en noodtsaeckelijcksten is, om te komen tot de christelycke volmaecktheyt bestaende in drye dagh-reysen ... door P.F. Fulgentius Bottens ... Tweeden druck
Authors: ---
Year: 1729 Publisher: Tot Brugghe by Pieter vande Cappelle, inde Steenstraete in S. Nicolaus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1724 02 24] Advertentie. Men adverteert van wegen Deken ende Hooft-mannen vande Wetachtige Camer ende Wel-geprivilegeerde Neiringe vande vrye Maeckelaers binnen Brugge ; alsoo het Sijne Majesteyt heeft gelieft op de intercessie ... vande ... Heeren Geestelijcke ende Leden vande Provincie van Vlaenderen op-te-stellen ... by ... Octroy venden 24.Februarij 1724. een Last-geldt van een half par cent op alle inkomende Koopmanschappen binnen dese ... Nederlanden langhst ... Havens, Revieren ende Canaelen ...
Authors: ---
Year: 1724 Publisher: Tot Brugge, by Pieter Cappelle, inde Naem Jesus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Het leven, mirakelen ende wonderlycke vindinge van het heyligh ende ongeschonden lichaem van den S.Idesbaldus ... Beschreven door den ... Nivardus van Hove, ...
Authors: --- ---
Year: 1686 Publisher: Tot Brugghe By Pieter vande Cappelle, op de plaetse Maelen-bergh inden Naeme Jesus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Description historique de Dunkerque, ville maritime et port de mer très fameux dans la Flandre Occidentale contenant son origine & progrès, la conversion de ses habitans [...] les grands hommes qu'elle a produits, leurs mérites et la fortune à laquelle ils se sont élevez
Authors: --- --- --- ---
Year: 1730 Publisher: Bruges et en Flandres Pierre Vande Cappelle et André Wydts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 8 of 8
Sort by