Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Internet na 50: de complete gids voor rijpe starters
Author:
ISBN: 9020956221 Year: 2005 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Digiziek. : Pleidooi voor offline leven.
Authors: --- ---
ISBN: 9789045032139 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Uitgeverij Atlas Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarschuwing tegen computergebruik en digitale technologie, die zowel op de cognitie als op alle functies van het lichaam een nadelige invloed zouden hebben. De digitalisering van ons dagelijks leven blijft onstuitbaar voortgaan – en dat heeft funeste gevolgen voor onze gezondheid. De vermaarde hersenonderzoeker Manfred Spitzer laat op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt. Dat computergebruik slecht is voor het geheugen weten we sinds zijn bestseller 'Digitale dementie', maar de gezondheidsrisico’s blijven daar niet toe beperkt: stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek en conditie behoren allemaal tot de risico’s. Manfred Spitzer waarschuwt ons voor wat er kan gebeuren wanneer we de digitale media ons leven laten overheersen, maar laat ook zien hoe we onszelf kunnen beschermen.


Book
Scheurgedrag, vervorming, bijzondere gevallen
Authors: ---
ISBN: 9038203365 Year: 2002 Publisher: Gent Academia Press


Book
Stone : 30 projects
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782930451077 2930451076 Year: 2010 Publisher: Brussel Prisme Editions

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

La pierre a cessé depuis longtemps d'être un matériau permettant de réaliser les structures principales des bâtiments. Elle reste cependant très employée et recherchée pour ses qualités spécifiques et son expression. D'autre part, plus que jamais, face aux préoccupations de développement durable, l'utilisation de la pierre provenant des carrières du pays est d'actualité. A travers l'exploration des cas de réussites architecturales où elle a sa part, l'ouvrage tentera de mettre en évidence les voies qui s'offrent à une utilisation pertinente de la pierre et en font toujours un matériau significatif pour l'architecture contemporaine. Réalisé en trois langues, l'ouvrage est destiné à promouvoir aussi largement que possible la connaissance des ressources de ce matériau, en faisant mieux comprendre la variété des effets qu'il peut produire.


Book
Inspirerend coachen : de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren
Author:
ISBN: 9789401429306 Year: 2015 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteur beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme.


Book
Relaxed voor de klas : van stimuleren tot corrigeren
Authors: ---
ISBN: 9789401447126 Year: 2018 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe bouw je een goede band op met je leerlingen? Hoe ga je om met storend gedrag in de klas? Hoe kun je ontspannen lesgeven? Het is niet gemakkelijk om als leerkracht het hoofd altijd koel te houden en in elke situatie de juiste beslissing te nemen. Soms neemt de spanning en chaos in de klas toe en raak je als leerkracht geïrriteerd of overweldigd. Relaxed voor de klas reikt een vijfdelig model aan waarmee je moeilijke situaties kunt aanpakken. De vijf bouwstenen - vertrouwen, observeren, installeren, stimuleren en corrigeren - leren je spanning detecteren, vermijden of verminderen. Zo breng je een positieve dynamiek tot stand in de klas. Aan de hand van anekdotes, opdrachten en speelse illustraties reikt dit boek handvatten aan voor herkenbare problemen. Of je nu pas in het vak staat of een doorwinterde leerkracht bent: met deze handige tips en een flinke scheut passie kun je de leerkracht zijn die je leerlingen verdienen.


Book
Evalueren in het geschiedenisonderwijs.
Authors: ---
ISBN: 9030171847 Year: 2001 Volume: 11 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Cahier opent met enkele beschouwingen over de didactische functie van de evaluatie en de noodzakelijke correlaties tussen leersituatie en toestsing. Vervolgens wortdt aandacht besteed aan de kenmerken en aan de voor- en nadelen van de verschillende vraagvormen (open vragen en de belangrijkste vormen van gesloten vragen). Daaropvolgend wordt de problematiek behandeld van de keuze van de vraagvorm, de kenmerken die iedere toets moet bezitten en de beoordeling van de resultaten. Ten slotte wordt een reeks gesloten vragen aangeboden die afgestemd zijn op specifieke onderwijsdoelen. De theoretische inzichten worden zoveel mogelijk geïllustreerd met geselecteerd toetsmateriaal uit een relatief groot aantal Vlaamse scholen ASO/TSO, waardoor het geheel is afgestemd op de reële klasparaktijk.


Book
Bouw- en planologisch compendium
Author:
ISBN: 9789038220253 Year: 2017 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Niets is zo moeilijk als iets eenvoudig te maken Dit boek behandelt uitvoerig de meest courante termen uit de bouwkunde, bouwfysische begrippen, de stedenbouw en ruimtelijke planning, het bouwrecht, de vele bouwreglementen en aanverwante reglementering. Dit werk is geschreven voor al wie bij bouwen, plannen en onroerend goed betrokken is. Het is een standaardwerk: - voor hen die het moeten bedenken (architecten, ingenieurs, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen, planologen); - voor hen die het moeten beoordelen (ambtenaren, rechters, juristen, deskundigen, commissieleden); - voor hen die het moeten doen (aannemers, uitvoerders, makelaars, projectontwikkelaars, landmeters). - en waarom niet, ook voor hen die iets verwachten, zoals de bouwheer of de opdrachtgever.


Book
Diversiteit in loopbanen : over (on)gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Authors: --- ---
ISBN: 9789033484568 Year: 2011 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen geleverd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige participatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap. Hoewel het vergroten van kansen om werk te hebben en te behouden een belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief goed zijn. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk. In dit boek brengen we een systematische en uitgebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en loopbanen van verschillende kansengroepen. In afzonderlijke hoofdstukken bestuderen we de invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, gezinssituatie, financiële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. We staan daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële beperkingen, maar hebben ook aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve doorgroeikansen te realiseren.


Book
Historische vorming: (leer)doelgericht en onderzoekend geschiedenis leren
Author:
ISBN: 9030908688 Year: 1998 Volume: 1 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek toont met concrete voorbeelden aan dat bepaalde vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs niet alleen mooie theorieën zijn, maar dat ze ook haalbaar zijn in de concrete klaspraktijk. Het opent met een verduidelijking van wat het funderend uitgangspunt van historische vorming is. Vervolgens worden de fundamentele leerdoelen die hieruit voortvloeien theoretisch toegelicht en aan de hand van relevante en heldere voorbeelden geconcretiseerd. Verder wordt aangetoond hoe de onderzoekende methode het mogelijk maakt om de gestelde leerdoelen van historische vorming ook daadwerkelijk te realiseren.

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by