Listing 1 - 10 of 277 << page
of 28
>>
Sort by

Book
Penser autrement la pratique infirmière : pour une créativité éthique
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 2804149617 Year: 2005 Publisher: Bruxelles De Boeck université

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Just technology ? : from principles to practice in bio-ethical issues : an issue paper
Authors: --- --- ---
ISBN: 1895070511 Year: 1994 Publisher: North York, Ontario York University. Roeher Intitute

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethique et implant cochléaire : que faut-il réparer ?
Authors: --- ---
ISBN: 2870375301 9782870375303 Year: 2006 Volume: 7 Publisher: Namur Presses universitaires de Namur

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Muiterij in mijn lijf : over ziekte, rechten en kunstgewrichten
Authors: ---
ISBN: 9789089241030 Year: 2010 Publisher: Antwerpen Amsterdam Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Adviezen 1996-2000 (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek)
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
Naar een antropologische verpleegkunde
Authors: ---
ISBN: 903521157X Year: 1987 Volume: vol 61 Publisher: Lochem Gent De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Bioethica Belgica
Author:
ISSN: 13762303 Year: 1997 Publisher: Bruxelles Comité consultatif de bioéthique

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Soins palliatifs et éthique de fin de vie
Authors: ---
ISBN: 9050622194 Year: 2000 Volume: *4 Publisher: Bruxelles Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 277 << page
of 28
>>
Sort by