Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het kindeken Jezus in Vlaanderen
Author:
ISBN: 9061525349 Year: 1989 Volume: vol 685 Publisher: Leuven Davidsfonds

Vanden levene ons heren
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9065506438 Year: 2001 Volume: 8 Publisher: Hilversum Verloren,


Book
La lettre de Julius Africanus à Aristide sur la généalogie du Christ : analyse de la tradition textuelle, édition, traduction et étude critique
Authors: ---
ISSN: 00823589 ISBN: 9783110240993 9783110241006 3110240998 3110241005 3111753115 1283399679 9786613399670 Year: 2011 Volume: 167 Publisher: Berlin ; New York : De Gruyter,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The genealogy of Jesus as recorded in the gospels of Matthew and Luke differs. From the very first centuries of Christianity, this difference gave rise to many questions and various attempts at reconciliation. The better known attempt is that of Julius Africanus in his letter to Aristides. Having reconstructed the text on renewed bases, the study by Christophe Guignard not only offers an edition integrating a new fragment and the first complete modern translation of this important work, but also sheds new light on the early controversies around the genealogy of Jesus.


Book
Jezus : het verhaal van een levende
Author:
ISBN: 9024415128 Year: 1975 Publisher: Brugge Emmaüs


Book
Jezus: toen en nu en dan
Author:
ISBN: 9033456427 Year: 2004 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vruchten van de passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's 'Honderd artikelen'
Author:
ISBN: 9789087042226 9087042221 Year: 2011 Volume: 129 Publisher: Hilversum Verloren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de talloze overgeleverde passieoefeningen in laatmiddeleeuwse handschriften. De meest verspreide oefening was de "Honderd artikelen" van de Duitse mysticus Henricus Suso. In elk religieus milieu werd de tekst zodanig bewerkt, dat deze beantwoordde aan de eigen behoeften en de eigen theologische visie op de passie. Door de passiespiritualiteit te relateren aan de historische gebruikscontext van tertiarissen, kruisheren, kartuizers en een Vlaamse kring beïnvloed door rederijkers, elk met zijn eigen theologie en liturgische gewoonten, wordt het moeilijk toegankelijke terrein van de passieliteratuur ontsloten.

Keywords

Susonne, Henry --- Mystics --- Mysticism --- Dutch literature --- Mystiques --- Mysticisme --- Littérature néerlandaise --- Jesus Christ --- Suso, Heinrich, --- Passion --- Meditation --- History and criticism --- Christianity --- History --- Seuse, Heinrich, --- Influence --- Early works to 1800 --- Crucifixion --- History and criticism. --- Influence. --- Early works to 1800. --- Littérature néerlandaise --- Dark night of the soul --- Mystical theology --- Theology, Mystical --- Spiritual life --- Negative theology --- Church history --- Mental prayer --- Prayer, Mental --- Prayer --- Contemplation --- Suso, Henry, --- Amandus, --- De Berg, Henri, --- Susone, Errico, --- Susonne, Henry, --- Berg, Henri de, --- Suso, Henri, --- Heinrich Seuse, --- Sisus, Henricus, --- Sysus, Henrichus, --- Süse, Heinrich, --- Henry Suso, --- Seuse, Henry, --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Passion. --- ‏عيسىٰ‏


Book
Gerechtigheid en liefde: genade en bevrijding
Author:
ISBN: 9024415136 Year: 1977 Publisher: Bilthoven Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

geloofsleer --- christendom --- Christology --- Experience (Religion). --- Grace (Theology) --- Salvation --- Biblical teaching. --- Experience (Religion) --- Biblical teaching --- Jesus Christ --- Person and offices --- Bible --- Theology --- 225.08*6 --- -Salvation --- -234 --- #GBIB:SMM --- #GROL:SEMI-23-05 --- #GROL:SEMI-234.1 --- #GGSB: Dogmatiek --- #GGSB: Soteriologie --- #gsdb4 --- theologie --- exegese --- Nieuw Testament --- genadeleer --- 225 --- 242.5 --- christus (ler) --- genade (ler) --- godsdienst --- godsdienst, rooms-katholiek --- 234.4 --- Religion --- Religious experience --- Psychology, Religious --- Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- Soteriologie. Heilsleer. Genade. Geloof --- -Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- -Person and offices --- 225.08*6 Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- 234 --- Christ --- Person and offices. --- Bible. --- Ba-yon Tipan --- Bagong Tipan --- Jaji ma Hungi --- Kainē Diathēkē --- New Testament --- Nouveau Testament --- Novo Testamento --- Novum Testamentum --- Novyĭ Zavet --- Novyĭ Zavi︠e︡t Gospoda nashego Īisusa Khrista --- Novyĭ Zavit --- Nuevo Testamento --- Nuovo Testamento --- Nye Testamente --- Perjanjian Baru --- Dhamma sacʻ kyamʻʺ --- Injīl --- Theology. --- ‏عيسىٰ‏

Collected works of Erasmus : volume 73, Controversies
Author:
ISBN: 0802028691 0802043100 9781442648944 9786612028410 1282028413 1442673419 9786612011764 1282011766 1442673435 1442648945 Year: 2015 Volume: 71 Publisher: University of Toronto Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neo-Latin literature --- Christian literature, Latin (Medieval and modern) --- Latin Christian literature, Medieval and modern --- Latin literature, Medieval and modern --- Erasmus, Desiderius --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Erasmus, Desiderius, --- Érasme --- Desiderius Erasmus --- Erasm, Dezideriĭ --- Erasme, Désiré --- Erasmo, --- Erasmo, Desidério --- Erasmus, --- Ėrazm, --- Erazm, --- Roterodamus, Erasmus --- Rotterdamskiĭ, Ėrazm --- Rotterdamský, Erasmus Desiderius --- Роттердамский, Эразм --- Эразм, --- Ерасм, Дезидерий --- Marriage --- Married life --- Matrimony --- Nuptiality --- Wedlock --- Religious aspects --- Christianity --- Controversial literature --- Jesus Christ --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Person and offices --- Bible. --- Theology --- Love --- Sacraments --- Betrothal --- Courtship --- Families --- Home --- Honeymoons --- Translations into English. --- Erasmus --- Church controversies

Jesus and Israel's traditions of judgement and restoration
Author:
ISBN: 052181183X 0511329628 051148786X 0511176481 1280433930 0511045220 0511157355 1107125383 Year: 2002 Volume: 117 Publisher: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This 2002 book examines the eschatology of Jesus by evaluating his appropriation of sacred traditions related to Israel's restoration.

Keywords

Jews --- Messianic era (Judaism) --- Eschatology, Jewish. --- Restoration. --- 225.08*7 --- Eschatology, Jewish --- -Messianic era (Judaism) --- 236 --- Messiah --- Hebrews --- Israelites --- Jewish people --- Jewry --- Judaic people --- Judaists --- Ethnology --- Religious adherents --- Semites --- Judaism --- Theologie van het Nieuwe Testament: relatie met het jodendom --- Restoration --- Eschatologie. De novissimis --- Jesus Christ --- -Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Views on Judaism --- -Views on Judaism --- 225.08*7 Theologie van het Nieuwe Testament: relatie met het jodendom --- Jesus Christ. --- Jews. --- Messianic era (Judaism). --- Christianity --- Religion --- Philosophy & Religion --- Views on Judaism. --- Bible --- Prophecies --- Christ --- Restoration of the Jews in rabbinical literature --- Zionism --- Biblia --- ‏عيسىٰ‏


Book
The image of Edessa
Author:
ISSN: 09285520 ISBN: 1282400517 9786612400513 9047425065 9789047425069 9789004171749 9004171746 Year: 2009 Volume: 82 Publisher: Leiden ; Boston : Brill,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The icon known as the Image of Edessa (and later the Mandylion) is attributed to the times of Christ, although its existence before the sixth century is a matter for debate. This book provides critical editions with versions of related texts, and an analysis of the origins, known history, possible fate and exact nature of the Image of Edessa.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by