Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het kindeken Jezus in Vlaanderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9061525349 Year: 1989 Volume: vol 685 Publisher: Leuven Davidsfonds,


Book
La lettre de Julius Africanus à Aristide sur la généalogie du Christ : analyse de la tradition textuelle, édition, traduction et étude critique
Authors: ---
ISSN: 00823589 ISBN: 9783110240993 9783110241006 3110240998 3110241005 3111753115 1283399679 9786613399670 Year: 2011 Volume: 167 Publisher: Berlin ; New York : De Gruyter,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The genealogy of Jesus as recorded in the gospels of Matthew and Luke differs. From the very first centuries of Christianity, this difference gave rise to many questions and various attempts at reconciliation. The better known attempt is that of Julius Africanus in his letter to Aristides. Having reconstructed the text on renewed bases, the study by Christophe Guignard not only offers an edition integrating a new fragment and the first complete modern translation of this important work, but also sheds new light on the early controversies around the genealogy of Jesus.


Book
Jewish Jesus research and its challenge to Christology today
Author:
ISSN: 13882074 ISBN: 9789004331730 9004331735 9004331743 9789004331747 Year: 2016 Volume: 30 Publisher: Leiden ; Boston : Brill,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Historical Jesus research, Jewish or Christian, is marked by the search for origins and authenticity. The various Quests for the Historical Jesus contributed to a crisis of identity within Western Christianity. The result was a move “back to the Jewish roots!” For Jewish scholars it was a means to position Jewry within a dominantly Christian culture. As a consequence, Jews now feel more at ease to relate to Jesus as a Jew. For Walter Homolka the Christian challenge now is to formulate a new Christology: between a Christian exclusivism that denies the universality of God, and a pluralism that endangers the specificity of the Christian understanding of God and the uniqueness of religious traditions, including that of Christianity.


Book
Jezus : het verhaal van een levende
Author:
ISBN: 9024415128 Year: 1975 Publisher: Brugge Emmaüs


Book
Jezus : toen en nu en dan
Authors: --- ---
ISBN: 9033456427 Year: 2004 Publisher: Leuven Acco Vlaamse Bijbelstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vruchten van de passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's Honderd artikelen.
Author:
ISBN: 9789087042226 9087042221 Year: 2011 Volume: 129 Publisher: Hilversum Verloren,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de talloze overgeleverde passieoefeningen in laatmiddeleeuwse handschriften. De meest verspreide oefening was de "Honderd artikelen" van de Duitse mysticus Henricus Suso. In elk religieus milieu werd de tekst zodanig bewerkt, dat deze beantwoordde aan de eigen behoeften en de eigen theologische visie op de passie. Door de passiespiritualiteit te relateren aan de historische gebruikscontext van tertiarissen, kruisheren, kartuizers en een Vlaamse kring beïnvloed door rederijkers, elk met zijn eigen theologie en liturgische gewoonten, wordt het moeilijk toegankelijke terrein van de passieliteratuur ontsloten.

Keywords

Susonne, Henry --- Mystics --- Mysticism --- Dutch literature --- Mystiques --- Mysticisme --- Littérature néerlandaise --- Jesus Christ --- Suso, Heinrich, --- Passion --- Meditation --- History and criticism --- Christianity --- History --- Seuse, Heinrich, --- Influence --- Early works to 1800 --- Crucifixion --- History and criticism. --- Influence. --- Early works to 1800. --- Littérature néerlandaise --- Dark night of the soul --- Mystical theology --- Theology, Mystical --- Spiritual life --- Negative theology --- Church history --- Mental prayer --- Prayer, Mental --- Prayer --- Contemplation --- Suso, Henry, --- Amandus, --- De Berg, Henri, --- Susone, Errico, --- Susonne, Henry, --- Berg, Henri de, --- Suso, Henri, --- Heinrich Seuse, --- Sisus, Henricus, --- Sysus, Henrichus, --- Süse, Heinrich, --- Henry Suso, --- Seuse, Henry, --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Passion. --- ‏عيسىٰ‏


Book
Gerechtigheid en liefde : genade en bevrijding.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

geloofsleer --- christendom --- Christology --- Experience (Religion). --- Grace (Theology) --- Salvation --- Biblical teaching. --- Experience (Religion) --- Biblical teaching --- Jesus Christ --- Person and offices --- Bible --- Theology --- 225.08*6 --- -Salvation --- -234 --- #GBIB:SMM --- #GROL:SEMI-23-05 --- #GROL:SEMI-234.1 --- #GGSB: Dogmatiek --- #GGSB: Soteriologie --- #gsdb4 --- theologie --- exegese --- Nieuw Testament --- genadeleer --- 225 --- 242.5 --- christus (ler) --- genade (ler) --- godsdienst --- godsdienst, rooms-katholiek --- 234.4 --- Religion --- Religious experience --- Psychology, Religious --- Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- Soteriologie. Heilsleer. Genade. Geloof --- -Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- -Person and offices --- 225.08*6 Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- 234 --- Christ --- Person and offices. --- Bible. --- Ba-yon Tipan --- Bagong Tipan --- Jaji ma Hungi --- Kainē Diathēkē --- New Testament --- Nouveau Testament --- Novo Testamento --- Novum Testamentum --- Novyĭ Zavet --- Novyĭ Zavi︠e︡t Gospoda nashego Īisusa Khrista --- Novyĭ Zavit --- Nuevo Testamento --- Nuovo Testamento --- Nye Testamente --- Perjanjian Baru --- Dhamma sacʻ kyamʻʺ --- Injīl --- Theology. --- ‏عيسىٰ‏

Controversies : appendix de scriptis clithovei dilutio responsio ad disputationem de divortio
Authors: ---
ISBN: 0802028691 0802043100 9781442648944 9786612028410 1282028413 1442673419 9786612011764 1282011766 1442673435 1442648945 Year: 1998 Volume: 83 Publisher: Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neo-Latin literature --- Christian literature, Latin (Medieval and modern) --- Latin Christian literature, Medieval and modern --- Latin literature, Medieval and modern --- Erasmus, Desiderius --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Erasmus, Desiderius, --- Érasme --- Desiderius Erasmus --- Erasm, Dezideriĭ --- Erasme, Désiré --- Erasmo, --- Erasmo, Desidério --- Erasmus, --- Ėrazm, --- Erazm, --- Roterodamus, Erasmus --- Rotterdamskiĭ, Ėrazm --- Rotterdamský, Erasmus Desiderius --- Роттердамский, Эразм --- Эразм, --- Ерасм, Дезидерий --- Marriage --- Married life --- Matrimony --- Nuptiality --- Wedlock --- Religious aspects --- Christianity --- Controversial literature --- Jesus Christ --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Person and offices --- Bible. --- Theology --- Love --- Sacraments --- Betrothal --- Courtship --- Families --- Home --- Honeymoons --- Translations into English. --- Erasmus --- Church controversies

Christology, controversy, and community : New Testament essays in honour of David R. Catchpole
Authors: --- ---
ISSN: 01679732 ISBN: 1280464275 9786610464272 1417590858 9047400410 9789047400417 9004116796 Year: 2000 Volume: 99 Publisher: Leiden ; Boston : Brill,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This collection of essays by an international team of prominent New Testament scholars is in honour of David Catchpole, recently retired from his position as the Saint Luke's Foundation Professor of Theological Studies at the University of Exeter, UK. The essays represent a range of approaches and topics, connected together by a focus on various kinds of christological claim, whether by the historical Jesus, in the Q tradition, John, Paul or the synoptics, and their connection with controversy and the construction of early Christian community. The contributors are: Stephen Barton, Peder Borgen, Richard Burridge, Marinus de Jonge, James Dunn, Earle Ellis, Birger Gerhardsson, Michael Goulder, Morna Hooker, John Kloppenburg Verbin, Robert Morgan, John Painter, Ronald Piper, Peter Richardson, Christopher Rowland, Graham Stanton, New Testament Wright, and the editors.

Keywords

Catchpole, David R. --- Community - Biblical teaching. --- Jesus Christ. --- Communities --- Religion --- Philosophy & Religion --- Christianity --- Biblical teaching --- Biblical teaching. --- Jesus Christ --- History of doctrines --- Person and offices --- Bible. --- Criticism, interpretation, etc. --- Community --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Ba-yon Tipan --- Bagong Tipan --- Jaji ma Hungi --- Kainē Diathēkē --- New Testament --- Nouveau Testament --- Novo Testamento --- Novum Testamentum --- Novyĭ Zavet --- Novyĭ Zavi︠e︡t Gospoda nashego Īisusa Khrista --- Novyĭ Zavit --- Nuevo Testamento --- Nuovo Testamento --- Nye Testamente --- Perjanjian Baru --- Dhamma sacʻ kyamʻʺ --- Injīl --- Social groups --- 225 <082> --- Bijbel: Nieuw Testament--Feestbundels. Festschriften --- Communauté --- Enseignement biblique --- Criticism, interpretation, etc.. --- ‏عيسىٰ‏ --- Primitive and early church, ca. 30-600 A.D. --- Bible. New Testament --- Criticism, interpretation, etc

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by