Narrow your search

Library

KBR (3)

AP (2)

UCLL (2)

KU Leuven (2)

Odisee (2)

UAntwerpen (2)

VIVES (2)

VUB (2)

Arteveldehogeschool (1)

Hogeschool Gent (1)

More...

Resource type

book (3)


Language

Dutch (3)


Year
From To Submit

2009 (1)

2008 (1)

1992 (1)

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter : een verhaal over spelen en tekenen
Author:
ISBN: 9789038213477 Year: 2008 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Psychotherapeutische ontmoetingen met een kleuter vertelt de auteur een verhaal over het verloop van de psychotherapie bij een vijfjarige jongen. Het is zijn bedoeling dat de lezer zich zo getrouw mogelijk een beeld kan vormen van wat er zo allemaal tijdens de onderneming van een dergelijk psychotherapeutisch avontuur kan plaatsgrijpen. Het verhaal is niet alleen bestemd voor ouders met kinderen die psychotherapie volgen, maar ook voor wie het hele psychotherapeutische gebeuren met kinderen argwanend van op een “veilige” afstand aanschouwt. Daarnaast kan het boek natuurlijk ter hand genomen worden door al wie zich door het vraagstuk van de kinderpsychotherapie aangesproken voelt. In het bijzonder richt de auteur zich tot jong aanstormend talent dat zich in deze boeiende materie verder wil bekwamen. Deze jonge mensen stellen hem al jarenlang onophoudelijk tijdens seminaries, lezingen of intervisies de vraag hoe je psychotherapeutisch of psychoanalytisch met kinderen kunt werken. Dit boek is een van zijn antwoorden. (Bron: covertekst)


Book
Problemen op school : mogelijkheden voor hulpverlening
Author:
ISBN: 9053500766 Year: 1992 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek analyseert de auteur eerst de diepere gronden van schoolproblemen en besteedt hij aandacht aan de complexe organisatie van het hedendaagse onderwijs, zoals die ongunstig kan inwerken op jongeren die uit zichzelf of door gezinsomstandigheden al kwetsbaar zijn (met vaak een 'van kwaad tot erger' als logisch gevolg daarvan). Vervolgens geeft hij aan welke specifieke hulp daarbij kan worden geboden - tot en met derdelijnszorg - en presenteert hij ook een concreet begeleidingsmodel. (Bron: covertekst)

Listing 1 - 3 of 3
Sort by