Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Organisatie van de gezondheidszorg
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789050955386 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Oxford Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De gezondheidszorg in België is complex en voortdurend in beweging.In dit boek gaan de auteurs na hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Het werk vangt aan met een algemeen overzicht van de kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem met bijzondere aandacht voor het aanbod in de gezondheidszorg en de werking, de programmatie, de erkenning en de financiering van ziekenhuizen.Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.Vermits zowel het behandelen van patiënten als het voeren van een beleid en onderzoek niet mogelijk zijn zonder het verwerken van gezondheidsgegevens, hebben de auteurs aandacht voor gezondheidsgegevens en voor e-health. De financiering van de gezondheidszorg met een beschrijving van de structuur van ziekenfondsen en het RIZIV en met een overzicht van financieringstechnieken krijgt de nodige aandacht in dit boek. Na een titel waarin de problematiek van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de belangrijkste adviesorganen uit de sector aan bod komen, besteden de auteurs aandacht aan de regelgeving die te maken heeft met het onderzoek, de productie, de verdeling en verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De terugbetaling door de overheid van deze producten komt eveneens aan bod.De bio-ethiek en de rechtspositie van de patiënt met inbegrip van tendensen inzake het medisch aansprakelijkheidsrecht maken het voorwerp uit van een aparte titel in dit boek. De auteurs eindigen dit boek met een bespreking van de impact van de mededinging op de gezondheidszorg.Dit boek richt zich dan ook tot eenieder die van ver of dichtbij een band heeft met de gezondheidszorg in België.

Keywords

Sociology of health --- Medical law --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg --- aansprakelijkheid (recht) --- gezondheidsrecht --- ziekenhuizen --- Belgium --- National Health Programs --- Delivery of Health Care --- 351.77 <493> --- 614.2 <493> --- 351.84*7 <493> --- Academic collection --- BPB1112 --- Système de santé --- Hygiène publique --- 670 Gezondheid --- 671 Gezondheidszorg. Preventie --- 672 Gezondheidszorg. Behandeling --- 673 Gezondheidsinstellingen --- 674 Gezondheidsrecht --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Gezondheidszorg --- Begroting 336.12 --- Concurrentie 339.137.2 --- Consumptie 330.567.2 --- Financiering 658.147 --- Gezondheidszorg 61 --- Kwaliteitszorg 658.56 --- Recht 34 --- Staatshervorming 342.4.011.8STA --- Statistische gegevens 31 --- organisatie --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- 332.822 --- 339.325.5 --- 368.42 --- BE / Belgium - België - Belgique --- 601.51 --- België --- beleid --- financiering --- organisatie gezondheidszorg --- ziekenhuis --- ziekenhuisbeleid --- 614 --- 614.2 --- Gezondheidszorg (België) --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Organisatie --- geneesmiddelen --- patiënten --- medische aansprakelijkheid --- kwaliteitszorg --- gezondheidszorgsystemen --- medische hulpmiddelen --- medisch dossier --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- Gezondheidszorg ; België --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- 351.77 <493> Openbare gezondheidszorg.--zie ook {?614.1/7} en {628}.--België --- Openbare gezondheidszorg.--zie ook {?614.1/7} en {628}.--België --- legislation & jurisprudence --- Organisatie van de openbare gezondheidszorg--België --- Gezondheidszorgstelsel --- Openbare gezondheidszorg --- soins de santé --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- Beroepsziekten. Invaliditeit --- Gezondheidszorg --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen --- Gezondheidszorg in België --- Belgium. --- departement Gezondheidszorg 08 --- gezondheidszorg (België) --- WA 525 Health Administration and Organization - General works --- Organisation and Administration --- Health Care --- Health Care Administration --- Health Policy --- Hospitals --- Public health --- Public health laws --- Santé publique --- Droit --- Medical care --- Law and legislation

Listing 1 - 1 of 1
Sort by