Listing 1 - 10 of 58 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Materiology. Materialen en technologieën : de gids voor creatieven
Authors: ---
ISBN: 9789077174975 9783034608190 Year: 2012 Publisher: Amsterdam Frame


Book
Syrië
Author:
ISBN: 9789068324259 Year: 2010 Volume: *135 Publisher: Amsterdam Kit Publishers


Book
De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen : bijdragen aan de Veertiende Landelijke Pedagogendag
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789088500749 Year: 2010 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als er binnen het domein van opvoeding, onderwijs en vorming één tendens is die niet kan worden ontkend, dan is het wel dat het pedagogische denken en handelen de laatste jaren steeds meer aan een proces van toenemende technologisering onderhevig is geworden. Hiermee wordt bedoeld dat het antwoord op pedagogische vragen en dagdagelijkse probleemsituaties tegenwoordig niet alleen op voorhand vast lijkt te liggen, maar ook dat het steeds meer zogenaamde experts zijn die aanspraak maken op het correcte en effectieve antwoord op deze problemen. Ondanks het persistente karakter van deze evolutie hebben zowel wijsgerig als historisch pedagogen zich steeds ingezet om er een kritisch weerwoord tegen te vinden. Eén van die weerwoorden, namelijk ‘het publieke’, werd het centrale thema van de Landelijke Pedagogendag 2009. Uit de verschillende in deze bundel opgenomen bijdragen blijkt enerzijds duidelijk dat de notie van ‘het publieke’ een krachtdadig instrument is om de reductie van het pedagogisch denken en handelen tot een verzameling van eenvoudig toe te passen technieken in vraag te stellen. Anderzijds tonen de verschillende bijdragen ook dat we niet kunnen spreken over hét publieke, maar dat er eerder sprake is van een continuüm van perspectieven waarbij het publieke nu eens gelijkgesteld wordt aan de publieke ruimte waarbinnen jongeren voorbereid moeten worden op het leven in de samenleving en dan weer verduidelijkt wordt als die ruimte waarbinnen bepaalde maatschappelijke structuren en denkpatronen bevraagd en ontmoetingen met het andere mogelijk worden. Als er binnen het domein van opvoeding, onderwijs en vorming één tendens is die niet kan worden ontkend, dan is het wel dat het pedagogische denken en handelen de laatste jaren steeds meer aan een proces van toenemende technologisering onderhevig is geworden. Hiermee wordt bedoeld dat het antwoord op pedagogische vragen en dagdagelijkse probleemsituaties tegenwoordig niet alleen op voorhand vast lijkt te liggen, maar ook dat het steeds meer zogenaamde experts zijn die aanspraak maken op het correcte en effectieve antwoord op deze problemen. Ondanks het persistente karakter van deze evolutie hebben zowel wijsgerig als historisch pedagogen zich steeds ingezet om er een kritisch weerwoord tegen te vinden. Eén van die weerwoorden, namelijk 'het publieke', werd het centrale thema van de Landelijke Pedagogendag 2009.


Book
Dynamisch webdesign: een geïntegreerde aanpak met Fireworks, Flash en Dreamweaver
Author:
ISBN: 9043000345 Year: 1999 Publisher: Amsterdam Addison Wesley Longman


Book
Hoe motiveer ik mijn leerlingen : praktische handgrepen om ordeproblemen te voorkomen
Author:
ISBN: 9026619022 Year: 1989 Publisher: Nijkerk Intro


Book
Digiziek : pleidooi voor offline leven
Author:
ISBN: 9789045032139 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Uitgeverij Atlas Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De digitalisering van ons dagelijks leven blijft onstuitbaar voortgaan en dat heeft funeste gevolgen voor onze gezondheid. De vermaarde hersenonderzoeker Manfred Spitzer laat op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt. Dat computergebruik slecht is voor het geheugen weten we sinds zijn bestseller Digitale dementie, maar de gezondheidsrisicos blijven daar niet toe beperkt: stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek en conditie behoren allemaal tot de risicos. Manfred Spitzer waarschuwt ons voor wat er kan gebeuren wanneer we de digitale media ons leven laten overheersen, maar laat ook zien hoe we onszelf kunnen beschermen.


Book
Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek
Authors: ---
ISBN: 9789081346757 9789081346757 Year: 2013 Publisher: Leuven School of Educatiion


Book
Starten met studeren : ingrediënten voor je studieaanpak in het hoger onderwijs
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789057181863 Year: 2012 Publisher: Antwerpen UPA (University Press Antwerp)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Studeren aan het hoger onderwijs is voor vele studenten een uitdaging. Hoe begin je aan zo’n grote cursus? Hoe plan je alles in? Hoe bereid je je best voor op de examens? Het vergt een andere strategie dan in het secundair onderwijs en het is niet altijd gemakkelijk om een eigen studiemethode te vinden. In Starten met studeren ga je aan de hand van concrete oefeningen na welke stappen je kan zetten om je studieaanpak te verbeteren. Het is in eerste instantie bedoeld voor individueel gebruik door studenten van het hoger onderwijs. Daarnaast kan het ook ondersteuning bieden bij studentenbegeleiding. Het werkboek werd samengesteld door studentenpsychologen van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het is een werkboek uit de praktijk, voor de praktijk. Inspirerende tips en tricks om zelf aan de slag te gaan met verschillende aspecten van het studeren. (Bron: covertekst)


Book
Regie in de klas : omgaan met veranderende relaties tussen leerkracht en leerling
Authors: ---
ISBN: 9789057183386 Year: 2013 Volume: *1 Publisher: Brussel ASP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Anno 2013 zijn de relaties tussen leerkracht en leerling minder afgelijnd dan vroeger. Ook het leren en de onderwijsprocessen zijn niet meer als voorheen. Jongeren zijn bovendien kritischer en mondiger geworden en beleven de afstand tussen hen en de lesgever als minder groot. De overdracht van leerinhouden en het bijbrengen van attitudes blijkt in de praktijk moeizamer te verlopen door deze veranderende verhoudingen. Regie in de klas wil zowel de beginnende als de ervaren leerkracht inzicht geven in de manier waarop hij de groeiende diversiteit en complexiteit binnen de klas en binnen de schoolmuren in handen kan nemen. Het boek laat nadenken, durft diepe karrensporen te verlaten en biedt praktische werkmiddelen aan. Daardoor kan de leerkacht met toenemend vertrouwen als regisseur van zijn klaspraktijk groeien. Zijn medespeler, de leerling, krijgt hier de rol van performer: hij is actief en wordt uitgedaagd om aan het leerproces deel te nemen. Groeien in sociale autonomie is het uiteindelijke doel van het leertraject. Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs of uit de lerarenopleiding kunnen hier nieuwe, werkbare impulsen en inzichten ontdekken om met leerlingen de voorgestelde competenties in te oefenen. Het bereiken van deze competenties wordt theoretisch onderbouwd. De beeldspraak van de regisseur en de performer is dus meer dan een leuke invalshoek.

Listing 1 - 10 of 58 << page
of 6
>>
Sort by