Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Kunsteducatieve vormingsprocessen : op basis van een casestudy van het programma 'Muzische klassen' van de kunsteducatieve organisatie 'De Veerman'
Author:
ISBN: 9789044121247 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op de kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van het boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie. Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningsveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen. De kunsteducatieve organisatie De Veerman werkt vanuit een overkoepelende visie op kunsteducatie. Eén van de kunsteducatieve programma's die deze organisatie mee begeleidt, zijn de Muzische Klassen. Aan de hand van een casstudy van dit programma kunnen we besluiten dat in de kunsteducatieve praktijk van vandaag het communnicatief handelen hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarnaast focust men zich in deze case volledig op emancipatie en wil men de deelnemers aansporen tot het stellen van kritische vragen bij gegeven antwoorden. Deze case wordt dan ook bekeken vanuit de theorie en de evoluties in het denken en handelen vanuit kunsteducatief oogpunt.


Book
De @-cultuur: hoe internet de beschaving ondermijnt
Authors: ---
ISBN: 9789029081191 Year: 2008 Publisher: Amsterdam Meulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nu internet de kinderschoenen is ontgroeid en we meer en meer in de Web 2.0-fase terechtkomen, worden ook de gevaren van die ontwikkeling steeds duidelijker. En die zijn niet gering. Het gaat om niets minder dan de radicale vernietiging van onze cultuur. In de vakgebieden die voorheen door professionals werden bevolkt, banjeren nu amateurs rond die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te nemen van kranten. Kranten hebben journalisten en redacteuren in dienst die dankzij opleiding en ervaring in staat zijn genuanceerd en evenwichtig verslag te doen van de ontwikkelingen in de wereld. Op internet wordt de volgorde van de berichten bepaald door het aantal keren dat een bericht door bezoekers wordt gelezen. De laatste scharrel van Paris Hilton zul je sneller vinden dan berichten over de oorlog in Irak. Iedereen met een computer en een internetaansluiting kan een blog in de lucht brengen waarop hij boeken en films recenseert en gerenommeerde schrijvers, acteurs, wetenschappers en politici schoffeert. Als we er niet voor waken, resten ons, volgens Keen, slechts de wanstaltige producten van amateurs en zal de cultuur van de apen overheersen. Een felle aanklacht tegen de vermeende zegeningen van het internet: onwetendheid, egoïsme, slechte smaak en de heerschappij van het gepeupel. De deskundige journalist wordt vervangen door de blogger, de vakliteratuur door de door amateurs gevulde wikipedia, de reclame en de leugen regeren op YouTube, het illegaal downloaden van muziek wordt niet eens meer gezien als diefstal, en de verslaving aan gokken en porno neemt schrikbarende vormen aan. Om van de internetverslaving niet te spreken. Een stortvloed van feiten, meningen en voorbeelden, uitermate leesbaar, zij het af en toe wel wat veel van het goede. Het voorlaatste hoofdstuk is getiteld 'Oplossingen', maar dat heeft helaas weinig te bieden. Met eindnoten en index.


Book
Uit klei gebouwd : baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940
Author:
ISBN: 9020908219 9020910876 Year: 1979 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Goochelen met Google : efficiënt leren zoeken met de grootste internetzoekmachine
Author:
ISBN: 9058263150 9054668628 Year: 2005 Publisher: Leuven Uitgeverij Davidsfonds NV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek legt de mogelijkheden van Google systematisch en eenvoudig uit voor elke internetgebruiker die voortaan recht op zijn doel wil afgaan. Zestig oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad vormen de ultieme test. (Bron: covertekst)


Book
E-cultuur : bouwstenen voor praktijk en beleid.
Authors: --- ---
ISBN: 9789033463204 9033463202 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De manier waarop we cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan participeren, is door de informatie- en communicatietechnologie ingrijpend aan het veranderen. De impact wordt soms vergeleken met de uitvinding van de boekdrukkunst. 'E-cultuur' staat voor een nieuw paradigma dat volop in ontwikkeling is.


Book
De jeugd is tegenwoordig. : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels.
Authors: ---
ISBN: 9789081516358 Year: 2012 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Feit. De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller? Of zijn ze liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet? De jeugd is tegenwoordig geeft je een herkenbaar en correct beeld van de jongeren van nu. In hun toegankelijke en spitse stijl, onderzoeken jongerenexperts Pedro De Bruyckere en Bert Smits de meest hardnekkige mythes over jongeren om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal ontmaskeren. Bovendien kom je te weten hoe je het best omgaat met jongeren thuis, in de klas en op het werk. Kortom, een inspirerend boek voor iedereen die wil kennismaken met de nieuwe generatie jongeren.


Book
Digitaal is het nieuwe normaal : de revolutie is begonnen
Author:
ISBN: 9789077445259 Year: 2010 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Peter Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.

Keywords

Marketing. --- Technologie. --- Computer. Automation --- innovatiemanagement --- technologische innovatie --- Economic production --- Organization theory --- digitalisering --- computeranalfabetisme --- informatisering --- digitale technieken --- ICT (informatie- en communicatietechnieken) --- 65.012.4 --- 930.25:681.3 --- #SBIB:309H103 --- #SBIB:309H1720 --- #SBIB:316.334.2A554 --- BPB1011 --- Entreprise --- Innovation --- Technologie numérique --- 691 Informatiemaatschappij --- Technologie Technologie --- digitaal --- informatiemaatschappij --- internet --- internetmarketing --- 520 --- informatietechnologie --- innovatie --- technologie --- 658.8:004.738.5 --- 309 --- 369.1 --- maatschappelijke evolutie --- maatschappelijke veranderingen --- trends --- trendwatchers --- digitale samenleving --- massamedia --- 681.32 --- Digitalisering --- Innovatie --- Technologie --- informatieverwerking --- innovatie (veranderen) --- E-commerce --- Veranderingsmanagement --- Team personeel taelenten Management strategie success E-business --- 65.012.4 Management. Directorate. Technique and methods of management --- Management. Directorate. Technique and methods of management --- 930.25:681.3 Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Mediatechnologie / ICT / digitale media: sociale en culturele aspecten --- Informatiekunde, informatie management --- Partijen en strategieën in de onderneming: technologische verandering en zijn effecten op structuur en inhoud van de arbeidsposten --- Onderneming --- Vernieuwing --- Digitale technologie --- informatica, informatietechnologie --- sociale wetenschappen, maatschappelijk welzijn - maatschappijkritiek; algemeen --- Marketing - Marktonderzoek - Marktanalyse --- departement Algemeen 10 --- digitale marketing


Book
Werk & wereld in de weegschaal : confronterende visies op onderzoek en samenleving.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789020974201 Year: 2007 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onze maatschappij verandert razendsnel. Maar nemen we voldoende tijd om stil te staan bij deze veranderingen? Om ze in kaart te brengen? Om ze te interpreteren? Denken we maar aan de beperkte maar wezenlijke ruimte om een eigen nationaal sociaaleconomisch beleid te voeren in een globaliserende wereld. Of aan de hindernissen om kortgeschoolden op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden. Hoe zullen we onze solidariteit organiseren in 2050 als er meer dan een miljoen 65-plussers bijkomen? Hoe kunnen we een duurzaam milieubeleid ontwikkelen? Onderzoekers die dicht bij de wereld van het beleid, van de economie en van het middelveld staan, helpen om de reflecties over deze evoluties in onze samenleving met gegevens en analyses te voeden en te verfijnen. Beleidsinstanties en maatschappelijke actoren zijn daarbij ook 'denkende spelers' die continu kennis produceren en absorberen. Onderzoek doen, gegevens interpreteren, onderzoeksresultaten gebruiken zijn echter geen neutrale bezigheden. Dit levert Confronterende visies op over werk en wereld, en zeker over de toekomst Inhoudsopgave : * Toegepast en beleidsgericht onderzoek, innovatie ten dienste van de samenleving * Wetenschap en maatschappij - De toekomst van een problematische relatie * Het beheersingssyndroom - Vragen bij de obsessie met evaluaties * Onderzoek van onderzoek * 'Huug speile' - Elementen voor een offensief sociaal-economisch beleid * Een ander arbeidsrecht voor de eenentwintigste eeuw? * Inspraak door uitspraak - De moeizame weg naar sociaal overleg in kmo's * Veiligheid op de werkvloer: ook voor kmo's een hot item?! * Biep-Biep: bel vdab voor job als barman in Oostende - Bedenkingen bij het Oostends jeugdwerkloosheidsplan * Death Valley of Golden Gate? - Uitdagingen van de transitionele arbeidsmarkt voor de kansengroepen * O werkbaar Vlaanderen - Op zoek naar een kantelbeleid * Arbeidsbemiddeling publiek/privaat - De lange schaduw van het publiek systeem in Vlaanderen * Van 'oud=out' naar oud=in' - Over prikkels voor Hertewerkstelling en werkhervatting * Arbeidsmarktintegratie van mensen met een handicap: verleden, heden en toekomst * 'Age management', meer dan goed personeelsbeleid? * Van 'arbeiderscultuur' naar 'arbeidscultuur': hoe beleven arbeiders en bedienden hun arbeid? * De nieuwe internationale arbeidsverdeling: naar een pro-actieve rol voor de vakbond * Grenzen aan de groei en aan de zorg? * De vitaliteit van de verzorgingsstaat * Het managen van overheidsbedrijven: een dubbele uitdaging * Het Vlaamse woonbeleid, tien jaar na de Vlaamse Wooncode * Over maaltijdcheques, volkstuinen en stadslandbouw: de betekenis van alternatieve inkomensvormen in verleden en toekomst * Empowerment in de zorg - Krachten en kwetsbaarheden * Meer dan gewenst? - De impact van internationale migratie op de verschillende beleidsdomeinen * Gelijke onderwijskansen en autonomie van scholen: een onmogelijk huwelijk? * Wereldbreed leren - Educatie in het tijdperk van de globalisering * Solidariteit tussen de generaties: een Belangrijke uitdaging voor de eenentwintigste eeuw * Mensen in beweging - Actuele uitdagingen voor een veerkrachtig middenveld * Vermaatschappelijkt het ontwikkelingswerk? - De opkomst van de vierde pijler * Participatie inzake duurzame ontwikkeling: revolutie of fata morgana? * Onderzoek voor een beter milieubeleid? * Sociaal-politieke breuklijnen en de christelijke werknemersbeweging

Keywords

Research --- Sociaal beleid. --- Sociale economie. --- Social aspects. --- arbeidsmarkt --- Science --- sociologie --- Sociology of work --- sociaal beleid --- personeelsmanagement --- Economic policy and planning (general) --- Social policy --- maatschappelijk welzijn --- Labour economics --- #KVHB:Arbeidsmarkt --- #KVHB:Personeelsbeleid --- 203 --- 330.2 --- 331.31 --- 332.691 --- AA / International- internationaal --- arbeidsmarkt 331.52 --- maatschappelijke ontwikkeling 304 --- wetenschappelijk onderzoek 001.891 --- 331 --- 651 Maatschappij. Algemeen --- arbeid, motivatie --- arbeid, veiligheid --- bedrijven, management --- duurzame ontwikkeling --- economische politiek --- gelijke kansenbeleid --- huisvestingsbeleid --- human resources management --- KMO's --- maatschappelijke vraagstukken --- milieubeleid --- ondernemingen, medezeggenschap --- onderwijs --- overheidsbedrijven --- recht, arbeid --- research & development --- sociale partners --- volwasseneneducatie --- werkgelegenheid --- zorgverlening --- ACW --- arbeidsrecht --- arbeidsveiligheid --- empowerment --- migratie --- milieuvraagstukken --- ontwikkelingssamenwerking --- S2007760.JPG --- sociaal onderzoek --- sociale politiek --- solidariteit --- verenigingsleven --- verzorgingsstaat --- welzijnsbeleid --- 351 --- maatschappij --- Sociale economie --- economie --- samenleving --- sociale economie --- Academic collection --- #SBIB:316.334.2A10 --- #SBIB:316.334.2A300 --- 001 --- 301.188.0 --- 304 --- 331.4 --- 331.5 --- 338.2 --- #KVHB:Arbeids- en organisatiepsychologie --- Science research --- Scientific research --- Information services --- Learning and scholarship --- Methodology --- Research teams --- 331 Arbeid. Labour economics. Arbeidseconomie --- Arbeid. Labour economics. Arbeidseconomie --- Social aspects --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Economische analyse en research. Theorie van de informatie. --- Economisch beleid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- 331.6 --- 348 --- 331.82 --- 338.97 --- 711 --- 325 --- 504 --- 371 --- 327 --- 301.08 --- 301.18 --- 361.01 --- Economische orde en politiek --- economische orde en politiek --- Arbeids-, bedrijfs- en economische sociologie: algemeen --- Arbeidssociologie: arbeidsmarkt en werkloosheid: algemeen --- Wetenschap --- Sociologie van de arbeid --- Sociaal beleid --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Arbeidseconomie --- Economische politiek en planning (alg.) --- Economische analyse en research. Theorie van de informatie

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by