Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Kunsteducatieve vormingsprocessen : op basis van een casestudy van het programma "Muzische Klassen" van de kunsteducatieve organisatie "De Veerman"
Author:
ISBN: 9789044121247 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op de kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van het boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie. Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningsveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen. De kunsteducatieve organisatie De Veerman werkt vanuit een overkoepelende visie op kunsteducatie. Eén van de kunsteducatieve programma's die deze organisatie mee begeleidt, zijn de Muzische Klassen. Aan de hand van een casstudy van dit programma kunnen we besluiten dat in de kunsteducatieve praktijk van vandaag het communnicatief handelen hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarnaast focust men zich in deze case volledig op emancipatie en wil men de deelnemers aansporen tot het stellen van kritische vragen bij gegeven antwoorden. Deze case wordt dan ook bekeken vanuit de theorie en de evoluties in het denken en handelen vanuit kunsteducatief oogpunt.


Book
Uit klei gebouwd
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9020908219 9020910876 Year: 1982 Publisher: Tielt Bussum Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De @-cultuur : hoe internet de beschaving ondermijnt
Author:
ISBN: 9789029081191 Year: 2007 Publisher: Amsterdam Meulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nu internet de kinderschoenen is ontgroeid en we meer en meer in de Web 2.0-fase terechtkomen, worden ook de gevaren van die ontwikkeling steeds duidelijker. En die zijn niet gering. Het gaat om niets minder dan de radicale vernietiging van onze cultuur. In de vakgebieden die voorheen door professionals werden bevolkt, banjeren nu amateurs rond die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te nemen van kranten. Kranten hebben journalisten en redacteuren in dienst die dankzij opleiding en ervaring in staat zijn genuanceerd en evenwichtig verslag te doen van de ontwikkelingen in de wereld. Op internet wordt de volgorde van de berichten bepaald door het aantal keren dat een bericht door bezoekers wordt gelezen. De laatste scharrel van Paris Hilton zul je sneller vinden dan berichten over de oorlog in Irak. Iedereen met een computer en een internetaansluiting kan een blog in de lucht brengen waarop hij boeken en films recenseert en gerenommeerde schrijvers, acteurs, wetenschappers en politici schoffeert. Als we er niet voor waken, resten ons, volgens Keen, slechts de wanstaltige producten van amateurs en zal de cultuur van de apen overheersen. Een felle aanklacht tegen de vermeende zegeningen van het internet: onwetendheid, egoïsme, slechte smaak en de heerschappij van het gepeupel. De deskundige journalist wordt vervangen door de blogger, de vakliteratuur door de door amateurs gevulde wikipedia, de reclame en de leugen regeren op YouTube, het illegaal downloaden van muziek wordt niet eens meer gezien als diefstal, en de verslaving aan gokken en porno neemt schrikbarende vormen aan. Om van de internetverslaving niet te spreken. Een stortvloed van feiten, meningen en voorbeelden, uitermate leesbaar, zij het af en toe wel wat veel van het goede. Het voorlaatste hoofdstuk is getiteld 'Oplossingen', maar dat heeft helaas weinig te bieden. Met eindnoten en index.


Book
Kunstvakwerk : handleiding voor een optimale samenwerking tussen een museum en een vaktechnische school
Author:
ISBN: 9789044122442 Year: 2007 Volume: 3 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat de kunstenaars in het Middelheimmuseum en de studenten van een vaktechnische school in Antwerpen met elkaar gemeen hebben, is techniek. Technische onderlegdheid in materiaalkennis en hoe ermee om te gaan. Wat hen verschillend maakt, is hun specifieke kijk op het materiaal: in de beeldende kunst staat het verhaal en de betekenis centraal, in een vaktechnische opleiding is dit de functionele realisatie. Daarenboven eist een kunstenaar de vrijheid op om grenzen te verleggen, terwijl een vakman er op staat dat zijn product in alle technische opzichten 'klopt'. Deze beide zienswijzen met elkaar verzoenen, was de uitdaging die het Middelheimmuseum, de kunsteducatieve organisatie De Veerman en het Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen (SPIA) aangingen onder de noemer 'Bij-buurten op het Kiel', een project dat zich in de eerste plaats focust op het aantrekken van nieuwe doelgroepen in het museum. Kunstvakwerk is de neerslag van deze verzoening, met de uitdrukkelijke bedoeling bakens uit te zetten voor andere musea met 'moeilijk te bereiken doelgroepen' en voor scholen die de geijkte paden even willen verlaten. Het boek is dan ook opgevat als een handleiding die scholen, educatieve organisaties en diensten publieksverwerking de nodige handvatten wil aanreiken om dit instrument zelf uit te proberen en in te zetten in de dagelijkse praktijk. Een handleiding met inbegrip van de do's en don't's en vooral: met enkele schitterende voorbeelden tot wat voor moois dit instrument in staat is.


Book
Goochelen met Google : efficiënt leren zoeken met de grootste internetzoekmachine
Author:
ISBN: 9058263150 9054668628 Year: 2005 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1 Googlen om te vinden 1.1 Surface web versus deep web 1.2 De naald in de hooiberg 1.3 Soorten zoekinstrumenten 1.4 Google: een jonge goliath onder de zoekrobots 2 De basisprincipes van efficiënt zoeken 2.1 Van vraag tot zoekterm 2.2 Het gebruik van de juiste zoektermen 2.3 Het gebruik van meerdere trefwoorden 2.4 Het gebruik van natuurlijke taal 3 Google's grote goocheldoos 3.1 Een blik op de homepage, het deksel van pandora 3.2 Zoeken naar informatie in webpagina's 3.3 Zoeken naar afbeeldingen 3.4 Zoeken naar en in nieuwsgroepen 3.5 Zoeken naar nieuws 3.6 Zoeken naar producten 3.7 Google Services 3.8 Google Tools 4 Google's blinde vlekken 4.1 Het 'diepe' web 4.2 Stap voor stap 4.3 Alternatieve zoekinstrumenten 5 De grote Goocheltest 5.1 De vragen 5.2 Oplossingen 6 Interessante en/of leuke Googlelinks


Book
De jeugd is tegenwoordig
Authors: ---
ISBN: 9789081516358 Year: 2011 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sociaal of eenzaam ? Rebels of braaf ? Ontdek hoe de jeugd echt is De mythes over de nieuwe generatie jongeren ontkracht. Feit. De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller ? Of zijn ze liever lui dan moe ? Zijn ze traditioneler of net weer niet ? In hun toegankelijke en spitse stijl hangen Pedro De Bruyckere en Bert Smits een herkenbaar beeld op van de jongere van nu. Alles wat werknemers, leerkrachten en ouders moeten weten over de nieuwe generatie jongeren. Compleet met tips en aanbevelingen. Bron : http://www.boekenbank.be

Keywords

Jeugd. --- Jeugdcultuur. --- jeugdpsychologie --- Age group sociology --- jongerencultuur --- jeugdsociologie --- jeugd --- jeugdmentaliteit --- Jongeren --- Jongerencultuur --- Maatschappij --- #SBIB:314H330 --- #SBIB:316.7C131 --- #SBIB:316.8H12 --- 663 Jeugd --- #KVHB:Jeugd --- #KVHB:Jongerencultuur --- 308.4 --- jeugdcultuur --- opvoeding --- AA / International- internationaal --- 15 --- 201 --- 323 --- jongeren --- maatschappij --- Jeugd (werkende jongeren) --- Jeugdcultuur --- jeugdcultuur (ler) --- jongeren (ler) --- 113881.jpg --- Jeugd --- 691 --- Bevolkingsstudies: leeftijdsgroepen: jeugd: algemeen --- Cultuursociologie: jeugdcultuur --- Welzijns- en sociale problemen: sociaal gehandicapten (thuislozen, bijzondere jeugdzorg) --- sociale groepen - jeugd --- Psychologie. --- Sociologie: algemeenheden. --- Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen --- 362.8 --- Pedagogie en didactiek --- Youth --- Adolescence --- Social conditions --- 316.7 --- 304 --- Levenswijzen --- Beeldvorming --- 65.012.4 --- Team personeel talenten leidinggeven leiderschap coachen adviseren samenwerken gedrag --- 65.012.4 Management. Directorate. Technique and methods of management --- Management. Directorate. Technique and methods of management --- 316.7 Cultuursociologie --(algemeen) --- Cultuursociologie --(algemeen) --- cultuursociologie. Culturele context van het sociale leven --- Welzijnswerk 36 --- Psychologie --- Sociologie: algemeenheden --- Kinderpsychologie --- Sociologie --- Kinderen en jeugd --- Adolescenten --- Trends --- Ontwikkelingspsychologie


Book
Digitaal is het nieuwe normaal : de revolutie is begonnen
Author:
ISBN: 9789077445259 Year: 2010 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave : 01. Welkom in het nieuwe normaal 02. Ontdek de limieten 03. De regels in het nieuwe normaal 04. Klanten in het nieuwe normaal 05. Informatiestrategieën voor het nieuwe normaal 06. Organisaties in het nieuwe normaal 07. Innovatie in het nieuwe normaal 08. Technologiestrategie voor het nieuwe normaal 09. The big picture Peter Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek. In dit boek geeft ondernemer, adviseur en 'visionair' Peter Hinssen zijn kijk op het digitale tijdperk. In negen hoofdstukken schetst hij vandaag als het omslagpunt tussen digitaal als vernieuwend en digitaal als de norm. Vervolgens bespreekt hij een aantal limieten, zoals de lengte: via dikke rapporten komt hij uit op Twitter. In het 'nieuwe normaal' zijn nieuwe regels, waaronder een oude bekende: 'Goed genoeg verslaat perfect'. De volgende hoofdstukken behandelen de klant, de organisatie, innovatie en technologiestrategie. Hinssen noemt het bouwen van informatiesystemen achterhaald; tegenwoordig gaat het over 'samenstellen van clouds'. Al met al leesbaar (met conclusies na elk hoofdstuk), al bekruipt de lezer het gevoel deze zaken al eerder gelezen te hebben.

Keywords

Marketing. --- Technologie. --- Computer. Automation --- innovatiemanagement --- technologische innovatie --- Economic production --- Organization theory --- digitalisering --- computeranalfabetisme --- informatisering --- digitale technieken --- ICT (informatie- en communicatietechnieken) --- 65.012.4 --- 930.25:681.3 --- #SBIB:309H103 --- #SBIB:309H1720 --- #SBIB:316.334.2A554 --- BPB1011 --- Entreprise --- Innovation --- Technologie numérique --- 691 Informatiemaatschappij --- Technologie Technologie --- digitaal --- informatiemaatschappij --- internet --- internetmarketing --- 520 --- informatietechnologie --- innovatie --- technologie --- 658.8:004.738.5 --- 309 --- 369.1 --- maatschappelijke evolutie --- maatschappelijke veranderingen --- trends --- trendwatchers --- digitale samenleving --- massamedia --- 681.32 --- Digitalisering --- Innovatie --- Technologie --- informatieverwerking --- innovatie (veranderen) --- E-commerce --- Veranderingsmanagement --- Team personeel taelenten Management strategie success E-business --- 65.012.4 Management. Directorate. Technique and methods of management --- Management. Directorate. Technique and methods of management --- 930.25:681.3 Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Archiefwetenschap. Archivistiek-:-Computerwetenschap --- Mediatechnologie / ICT / digitale media: sociale en culturele aspecten --- Informatiekunde, informatie management --- Partijen en strategieën in de onderneming: technologische verandering en zijn effecten op structuur en inhoud van de arbeidsposten --- Onderneming --- Vernieuwing --- Digitale technologie --- informatica, informatietechnologie --- sociale wetenschappen, maatschappelijk welzijn - maatschappijkritiek; algemeen --- Marketing - Marktonderzoek - Marktanalyse --- departement Algemeen 10 --- digitale marketing --- Trends --- Internet --- Trendwatching --- Automatisering --- Cultuursociologie


Book
E-cultuur : bouwstenen voor praktijk en beleid
Authors: ---
ISBN: 9789033463204 9033463202 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De manier waarop we cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan participeren, is door de informatie- en communicatietechnologie ingrijpend aan het veranderen. De impact wordt soms vergeleken met de uitvinding van de boekdrukkunst. ‘E-cultuur’ staat voor een nieuw cultureel paradigma dat volop in ontwikkeling is.De mogelijkheden zijn fascinerend, de vragen talrijk.De omvang en reikwijdte van de veranderingen daagt ook de overheid uit. Welk kader kan het Vlaamse cultuurbeleid aanreiken om de transities mogelijk te maken en te begeleiden? Welke pistes dienen zich aan om een integraal Vlaams e-cultuurbeleid vorm te geven?Dit boek reikt materiaal aan om het debat te voeren. Het schetst de maatschappelijke context, gaat in op de eigenschappen van e-cultuur en geeft een stand van zaken voor Vlaanderen en Europa. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden wordt het thema belicht in de diverse culturele velden. Er worden tot slot voorstellen voor beleidsopties en instrumenten gedaan die het Vlaamse e-cultuurbeleid mee vorm en inhoud kunnen geven.De ideeën in dit boek willen iedereen, deelnemers aan cultuur, de culturele velden, aanverwante sectoren en de overheid, te denken geven over de eigen verhouding tegenover e-cultuur.

Keywords

E-cultuur. --- ICT --- Beleid --- Vlaanderen. --- E-cultuur --- Computer. Automation --- Sociology of cultural policy --- art criticism --- Sociology of culture --- new media art --- Teaching --- Sociology --- Civilisation --- Politics --- cultural heritage --- Aesthetics --- information technology --- History of civilization --- Art --- Philosophy --- education --- Flanders --- cultuur --- cultuursociologie --- digitalisering --- internet --- e-business --- ICT ; beleid ; Vlaanderen --- Digital media --- Flanders (Belgium) --- Cultural policy --- Europe --- Cultural property --- 008 "2000-" --- 316.7 --- #SBIB:309H040 --- #SBIB:309H103 --- #SBIB:316.7C140 --- #SBIB:316.7C310 --- C4 --- media --- technologie --- toekomst --- cultuurpolitiek (x) --- 601 Cultuurbeleid --- 691 Informatiemaatschappij --- kunst en politiek --- cultuurbeleid --- 130.2 --- e-cultuur --- sociaal-cultureel werk --- informatietechnologie --- S20080020.JPG --- onderwijs --- 316.7 Cultuursociologie --(algemeen) --- Cultuursociologie --(algemeen) --- 008 "2000-" Beschaving. Cultuur. Vooruitgang--Vanaf het jaar 2000. Toekomst--(variabel) --- Beschaving. Cultuur. Vooruitgang--Vanaf het jaar 2000. Toekomst--(variabel) --- Populaire cultuur algemeen --- Mediatechnologie / ICT / digitale media: sociale en culturele aspecten --- Cultuursociologie: cultuur en globale samenlevingen --- Cultuurbeleid: algemeen --- Media en communicatie --- 008.1 --- 384 --- 371 --- 374 --- Cultuur --- Automatisering --- Maatschappij --- Cultuurbeleid --- Vlaanderen --- Kunsten --- Sociaal-cultureel werk --- Cultureel erfgoed --- Openbare bibliotheken --- Media --- Onderwijs --- Sociologie --- Internet --- Informatietechnologie --- Communicatiemiddelen --- Cultuursociologie

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by