Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs : van onderzoek naar praktijk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789492944276 Year: 2018 Publisher: Gent Skribis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Blended leren, of gecombineerd onderwijs, houdt in dat lesgevers contactmomenten combineren met online leeractiviteiten. Deze manier van lesgeven maakt de laatste jaren sterke opgang in Vlaanderen, met name in het volwassenenonderwijs. Dit boek stelt de belangrijkste bevindingen van het ALO!-project voor: een project met als doel de kwaliteit van online en blended leren in het volwassenenonderwijs te verbeteren én de onderzoeksresultaten te valoriseren naar de praktijk. Het maakt de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek (rond vier thema’s: kwaliteitszorg; ontwerp van blended modules en opleidingen; de individuele en sociale achtergrond van volwassen lerenden; en de professionalisering van lesgevers) en het online competentiecentrum (https://alo-obl.academy) dat alle valorisatieproducten ter beschikking stelt. Aan de slag met online en blended leren in het volwassenonderwijs is opgebouwd uit drie delen: cursist, lesgever en instelling. Doorheen de hoofdstukken worden voorbeelden uit en aanbevelingen voor de praktijk verweven met de onderzoeksresultaten, teneinde de lezer van dit boek te inspireren en handvaten aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met blended leren. ‘Adult Learners Online! Online and Blended Learning in Adult Education and Training’ (kortweg ALO!) is een strategisch basisonderzoek gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (projectnummer 140029). Het ALO!-project was een vierjarige samenwerking tussen drie universiteiten (Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit Gent), drie centra voor volwassenenonderwijs (GO! CVO Antwerpen, PCVO Het Perspectief en GO! CVO De Oranjerie), en ten slotte VOCVO, Toll-Net en talrijke experten uit het werkveld.


Book
The business student's handbook : skills for study and employment
Author:
ISBN: 9780273730712 Year: 2009 Publisher: Harlow Pearson Education


Book
Probleemgestuurd onderwijs: mythes en merites
Authors: --- ---
ISBN: 9001244920 9789001244927 Year: 1999 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Leren, onderwijzen en leren onderwijzen : onderzoek naar opvattingen en handelingen van studenten en docenten
Author:
ISBN: 9038208669 Year: 2005 Publisher: Gent Academia Press


Book
Mentoraat in het hoger onderwijs : een leidraad voor mentoren
Author:
ISBN: 9001801501 Year: 1997 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek biedt ideeën voor de opzet en uitovering van een mentroaat ana hen die zich binnen een instelling voor hoger onderwijs daarmee bezighouden. Daarnaast biedt het boek aan aanstaande mentoren een handreiking voor de invulling van hun mentorrol. De grenzen aan het mentorschap en de invulling van de mentorbijeenkomsten. Het boek bespreekt een aantal moeilijke situaties die zich binnen een mentorgroep kunnen voordoen. Er worden tevens voorbeelden gegeven van trainingen waarmee mentoren zich kunnen voorbereidenop hun mentorrol. In het boek wordt ervan uitgegaan dat de rol van mentor zowel door een (ouderejaars)student als door een docent kan worden vervuld, of door een combinatie van beiden.


Book
De effectieve projectgroep
Author:
ISBN: 9789001779917 Year: 2009 Publisher: Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De effectieve projectgroep is een korte, overzichtelijke handreiking voor wie in een projectgroep of team gaat samenwerken. De volgende onderwerpen worden behandeld: nut van projecten - helderheid van de opdracht - optimale groepssamenstelling - lastige fasen in de samenwerking - organiseren van goede samenwerking - voeren van helder overleg - efficiënt plannen van taken - optimaal benutten van de begeleiding - conflicten oplossen - presentatie van de resultaten - beoordeling en afsluiting van het project


Book
From penny post to information super-highway : open and distance learning in close-up
Authors: ---
ISBN: 9033436078 Year: 1996 Publisher: Leuven Amersfoort Acco


Book
Daar vraag je me wat : competentiegericht vraaggestuurd onderwijs in de praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9789031349845 Year: 2007 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe combineer je competentiegericht leren met vraagsturing? Hoe pak je dat aan en wat betekent dit concreet voor studenten en docenten en de onderwijsorganisatie als geheel? Wat voor effect heeft competentiegericht leren in combinatie met vraagsturing voor bijvoorbeeld roostering en planning? Moet alles mogelijk zijn of is het maken van keuzes onvermijdelijk? Op dit moment staan deze vragen bij veel hbo-instellingen in ons land sterk in de belangstelling. Overal worden met meer of minder succes onderwijsprogramma's ontwikkeld voor compe¬tentiegericht leren in combinatie met vraagsturing. Daar vraag je me wat beoogt vooral een praktisch antwoord op de bovenstaande vragen te geven. Dus geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar een kijk op hoe competentiegericht leren in combinatie met vraagsturing in de dagelijkse onderwijspraktijk kan lopen. Dit antwoord is gebaseerd op de ervaringen van de schrijvers met een ontwikkeltraject (project Flex++) voor instrumenten voor vraagsturing aan de Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool. Vanuit deze ervaringen wordt de praktijk van net zogeheten compe¬tentiegericht vraaggestuurd onderwijs (CVGO) toegelicht aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk. (Bron: covertekst)


Book
De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden
Authors: ---
ISBN: 9789400008335 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze gids begeleidt iedere student bij de uitwerken van een bachelorproef. Het behandelt heel wat vragen waarmee veel studenten worstelen. (http://intersentia.com/en/de-bachelorproef-40-vragen-en-antwoorden.html)


Multi
Spraakwater voor docenten : raak in gesprek en leer van elkaar!
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789491699986 Year: 2016 Publisher: Amersfoort Deviant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met Spraakwater voor docenten voer je op een leuke en interactieve manier een gesprek met collega?s over onderwijs en lesgeven. Docenten worden uitgedaagd om te kiezen bij dilemma's en antwoord te geven op interessante vragen.'Wanneer is een les voor jou geslaagd?', 'Eruit sturen of binnen de klas oplossen?', 'Wat is je mooiste herinnering als docent?' en 'Boeken of digitaal'. Spraakwater voor docenten biedt deze en nog veel meer andere onderwerpen als uitgangspunt voor een gesprek. De categorieën voor de speelkaarten zijn ontleend aan de zeven competenties van de docent. Docenten leren van elkaars ervaringen, krijgen nieuwe inzichten en leren elkaar beter kennen.Spraakwater voor docenten biedt:48 speelkaarten verdeeld over 5 categorieën:- Didactiek & vakinhoud- Pedagogisch handelen- Organisatie- Samenwerken & reflecteren- HersenkrakersDoelen van Spraakwater voor docenten:- leren van elkaar- een (informeel) gesprek voeren over onderwijs en lesgeven- ervaringen uitwisselen- elkaar beter leren kennenBron: https://www.uitgeverij-deviant.nl/methodes/spraakwater-voor-docenten/Thema: persoonlijke & professionele ontwikkeling - Subthema: competenties, 21st century skills

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by