Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Mijn beroep is...
Authors: ---
ISBN: 9076830819 9789076830810 Year: 2006 Volume: *23 Publisher: Leidschendam Biblion

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarom gaan volwassenen naar hun werK Waar werkt een verpleegster? Hoe ziet de dag van een direnarts eruit? Weet je al wat je later worden wil?


Periodical
OECD. Quarterly labour force statistics.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ce bulletin trimestriel fournit les statistiques les plus récentes sur l'évolution à court terme des composantes essentielles de la population active, de l'emploi par secteurs d'activité, et du chômage ventilé par sexe et par groupe d'âge. On y trouvera des données sur 23 pays de l'OCDE qui établissent des statistiques sur une base mensuelle ou trimestrielle.


Book
De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken
Author:
ISBN: 9789033467493 Year: 2008 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De actieve welvaartsstaat is een laat antwoord op twintig jaar crisis van en kritiek op de welvaartsstaat, die zich slechts moeizaam aanpast aan diepgaande veranderingen in de samenleving. Eppur si muove! Maar toch blijft de welvaartsstaat onverminderd voortdraaien.In het perspectief van behoud en verandering behandelt de auteur volgende onderwerpen: de kenmerken van de welvaartsstaat en de actieve versie, de werking van de socialemarkteconomie, de veroudering van de bevolking en de toekomst van de pensioenen, de werkloosheid en het Rijnlandmodel, de blijkbaar onomkeerbare groei van de sociale uitgaven, de belangrijkste sectoren van het sociaal en het welzijnsbeleid (o.a. onderwijs, sociale huisvesting, gehandicaptenzorg), inkomensverdeling en armoede, en als toemaat de ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid van 1944 tot 2000.Ondanks de crisis en de kritiek blijft de welvaartsstaat een historisch ongeëvenaard samenspel van vrijheid en solidariteit, het geestelijk ideaal van Europa. De sociale en economische meerwaarde van deze samenleving blijft voor de meeste burgers echter onbekend en onbemind.Dit boek verschaft een realistisch inzicht in de beginselen, de werking en de problemen van onze welvaartsstaat. Deze derde, geactualiseerde uitgave herneemt het originele manuscript van Herman Deleeck, met in bijlage de meest recente gegevens en in voetnoot de laatste ontwikkelingen.

Keywords

National wealth --- Microeconomics --- actieve welvaartsstaat --- sociologie --- welvaartsstaat --- Social policy --- sociale zekerheid --- Europe --- 316.323.65 <493> --- 331.626 --- 331-051.1 --- Sociologie van het welzijnswerk --- S20080298.JPG --- inkomensverdeling --- Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- tewerkstelling - werkgelegenheid - tewerkstellingsvraagstukken - tewerkstelling en werkgelegenheid, evolutie --- begrotingen --- actieve bevolking - beroepsbevolking --- 361.01 --- 316.323.65 <493> Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- Welvaartsstaat. --- Welvaartsstaat --- Public welfare --- 336.121 --- 336.2 --- 336.748.12 --- 339.11 --- 368.4 --- P493 --- BPB0811 --- Verzorgingsstaat (welvaartsstaat) --- armoede --- pensioen --- vergrijzing --- welzijnsbeleid --- #SBIB:316.8H40 --- #SBIB:35H437 --- 201 --- 330.580 --- 339.21 --- 368.40 --- BE / Belgium - België - Belgique --- 351.84 --- 651 Maatschappij. Algemeen --- Benevolent institutions --- Poor relief --- Public assistance --- Public charities --- Public relief --- Public welfare reform --- Relief (Aid) --- Social welfare --- Welfare (Public assistance) --- Welfare reform --- Human services --- Social service --- 351.84 Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- fiscaliteit - belastingen - retributies - belastinghervorming --- inflatie - stagflatie --- welvaart - welvaartstaat - welzijn - rijkdom - verzorgingsstaat --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- België --- 339.1 --- 339 --- 368 --- 362.6 --- Sociaal beleid: social policy, sociale zekerheid, verzorgingsstaat --- Beleidssectoren: sociale zekerheid --- Sociologie: algemeenheden --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden --- Ongelijkheid en herverdeling van vermogens en inkomens. Inkomensbeleid --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden --- Government policy --- Belgium --- Social conditions. --- Social conditions --- Personal narratives

Listing 1 - 3 of 3
Sort by