Narrow your search
Listing 1 - 10 of 178 << page
of 18
>>
Sort by

Book
Het menselijk embryo in-vitro
Year: 1997 Publisher: Brussel Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische attesten in de huisartsenpraktijk : analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789051308198 Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De groeiende vraag naar medische attesten zorgt bij huisartsen voor extra werklast en brengt de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang. In het kader van haar Luisternetwerk eerstelijnsgezondheidszorg heeft de Koning Boudewijnstichting deze problematiek geanalyseerd en samen met de stakeholders naar oplossingen gezocht. Het resultaat is een rapport dat voor vier types van attesten (‘paraplu-attesten’, schoolattesten, sociale attesten, attesten aanvraag Hoofdstuk IV) een pragmatische stand van zaken schetst, de oplossingen die reeds in de maak zijn toelicht en verdere mogelijkheden tot verbetering suggereert. (Bron: website KBS)


Video
Nieren te koop
Year: 1998 Publisher: Brussel Lichtpunt Humanistische Omroep,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een Indische documentaire over de huidige orgaantransplantatiesituatie in India. De handel in organen is nu ook in India illegaal, maar het gebeurt toch elke dag en zal waarschijnlijk nooit ophouden te bestaan. Voor beide kanten van het transplantatieproces is het een kwestie van leven en dood. (Bron: covertekst)


Book
De dood te slim af! : bezinning op nieuwe medische technologie
Authors: ---
ISBN: 9789021143514 Year: 2014 Publisher: Zoetermeer Meinema

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Robots ter grootte van een bloedcel, geheugenchips die onze hersenen aanvullen en zo ook dementie bestrijden, en een levensverwachting van 150 jaar tegen het eind van deze eeuw. De nieuwe mens komt eraan, veel sneller dan we denken. Het is fascinerend wat er in de nabije toekomst allemaal mogelijk zal zijn. Fascinerend, maar ook bedreigend. Doeke Post laat zien hoe ver men in de laboratoria wereldwijd al is en waarom een debat over de ethische implicaties van al deze ontwikkelingen hard nodig is. Kunnen we de sterke toename van ouderen wel verwerken? Wordt de mens niet geleefd door de technologie en komt alles onder de heerschappij van ingenieurs te staan? We lijken de dood te slim af te zijn, met de techniek als bestrijdingsmiddel. Maar laat de dood zich wel pakken?


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789035222700 Year: 2000 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

65


Book
De psychologische revolutie : massale manipulatie van de menselijke geest maakt argeloze burgers tot willoze slachtoffers.
Authors: --- ---
Year: 1980 Publisher: Utrecht Spectrum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

medische ethiek --- psychiatrie --- #GSDBP --- 61 --- 616


Dissertation
Erfelijkheidsvoorlichting : basiskennis, organisatorische, ethische, juridische en psychologische aspecten
Author:
Year: 1999 Publisher: Leuven Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Regaschool,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische attesten in de huisartsenpraktijk : analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De groeiende vraag naar medische attesten zorgt bij huisartsen voor extra werklast en brengt de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang. In het kader van haar Luisternetwerk eerstelijnsgezondheidszorg heeft de Koning Boudewijnstichting deze problematiek geanalyseerd en samen met de stakeholders naar oplossingen gezocht. Het resultaat is een rapport dat voor vier types van attesten (‘paraplu-attesten’, schoolattesten, sociale attesten, attesten aanvraag Hoofdstuk IV) een pragmatische stand van zaken schetst, de oplossingen die reeds in de maak zijn toelicht en verdere mogelijkheden tot verbetering suggereert. (Bron: website KBS)


Book
Muiterij in mijn lijf : over ziekte, rechten en kunstgewrichten
Authors: ---
ISBN: 9789089241030 Year: 2010 Publisher: Antwerpen Amsterdam Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ondersteunen van medisch handelen : vaardigheden in studieopdrachten
Author:
ISBN: 9031334995 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 178 << page
of 18
>>
Sort by