Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Wege zur Backsteingotik: eine Einführung
Author:
ISBN: 393694234X 9783936942347 Year: 2003 Publisher: Bonn Monumente Publikationen


Book
Betrouwbare en veilige internetinformatie: het vinden en gebruiken van onlinebronnen
Author:
ISBN: 9789013076400 9789013080063 Year: 2010 Publisher: Alphen aan den Rijn Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internet is een belangrijke bron van informatie. Die informatie is niet altijd betrouwbaar. Bij het ophalen moet je ook nog oppassen voor virussen, phishing, scams en spyware. De auteur bespreekt een groot aantal aspecten van het vinden en gebruiken van internetinformatie. Inhoudsopgave : 1. Algemeen 2. Betrouwbaarheid bronnen 3. Onveilige informatie 4. Internetbronnen 5. Slim zoeken op het internet 6. Informatieverwerking 7. Auteursrecht 8. Archivering


Book
Kunsteducatieve vormingsprocessen : op basis van een casestudy van het programma 'Muzische klassen' van de kunsteducatieve organisatie 'De Veerman'
Author:
ISBN: 9789044121247 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op de kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van het boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie. Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningsveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen. De kunsteducatieve organisatie De Veerman werkt vanuit een overkoepelende visie op kunsteducatie. Eén van de kunsteducatieve programma's die deze organisatie mee begeleidt, zijn de Muzische Klassen. Aan de hand van een casstudy van dit programma kunnen we besluiten dat in de kunsteducatieve praktijk van vandaag het communnicatief handelen hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarnaast focust men zich in deze case volledig op emancipatie en wil men de deelnemers aansporen tot het stellen van kritische vragen bij gegeven antwoorden. Deze case wordt dan ook bekeken vanuit de theorie en de evoluties in het denken en handelen vanuit kunsteducatief oogpunt.


Multi
Uit klei gebouwd : baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940
Author:
ISBN: 9020908219 9020910876 Year: 1979 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kunstvakwerk : handleiding voor een optimale samenwerking tussen een museum en een vaktechnische schoolopleiding
Author:
ISBN: 9789044122442 Year: 2007 Volume: 3 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat de kunstenaars in het Middelheimmuseum en de studenten van een vaktechnische school in Antwerpen met elkaar gemeen hebben, is techniek. Technische onderlegdheid in materiaalkennis en hoe ermee om te gaan. Wat hen verschillend maakt, is hun specifieke kijk op het materiaal: in de beeldende kunst staat het verhaal en de betekenis centraal, in een vaktechnische opleiding is dit de functionele realisatie. Daarenboven eist een kunstenaar de vrijheid op om grenzen te verleggen, terwijl een vakman er op staat dat zijn product in alle technische opzichten 'klopt'. Deze beide zienswijzen met elkaar verzoenen, was de uitdaging die het Middelheimmuseum, de kunsteducatieve organisatie De Veerman en het Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen (SPIA) aangingen onder de noemer 'Bij-buurten op het Kiel', een project dat zich in de eerste plaats focust op het aantrekken van nieuwe doelgroepen in het museum. Kunstvakwerk is de neerslag van deze verzoening, met de uitdrukkelijke bedoeling bakens uit te zetten voor andere musea met 'moeilijk te bereiken doelgroepen' en voor scholen die de geijkte paden even willen verlaten. Het boek is dan ook opgevat als een handleiding die scholen, educatieve organisaties en diensten publieksverwerking de nodige handvatten wil aanreiken om dit instrument zelf uit te proberen en in te zetten in de dagelijkse praktijk. Een handleiding met inbegrip van de do's en don't's en vooral: met enkele schitterende voorbeelden tot wat voor moois dit instrument in staat is.


Book
E-cultuur : bouwstenen voor praktijk en beleid
Authors: ---
ISBN: 9789033463204 9033463202 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De manier waarop we cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan participeren, is door de informatie- en communicatietechnologie ingrijpend aan het veranderen. De impact wordt soms vergeleken met de uitvinding van de boekdrukkunst. 'E-cultuur' staat voor een nieuw paradigma dat volop in ontwikkeling is.


Multi
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming : praktijk en recht.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INFORMATIERECHT - Privacy - Privacy Nationaal - Internet - INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT - Begrip gezagsverhouding onderneming vennootschap internet email intranet cao nr. 81 c.a.o.nr.81 privacy 1. In feite: een onderzoek van de praktijk & gebruik van onlinecommunicatie in de onderneming & verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en controle en sanctie(s) bij het gebruik van onlinecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming & praktijk: 4 gedragscode(s) (deontologie) van ondernemingen 2. Het standpunt van de sociale partners & het standpunt van de vakbond(en) & het standpunt van het VBO 3. In rechte & rechtsbronnen & toegang, gebruik en beveiliging - werking van e-mail intranet en internet in de onderneming & controle van het gebruik van e-mail en intranet en internet & aansprakelijkheid voor het gebruik - sancties - bijstand & rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers & modelgedragscodes 4. Technische aspecten betreffende controle op internet en e-mail & onlinegebruik van het internet & e-mail & concreet voorbeeld & 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf

Listing 1 - 10 of 10
Sort by