Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Financial systems and labor markets in the Gulf Cooperation Council countries
Authors: ---
ISBN: 1557757127 1463913966 9786613850638 1463974310 1463910673 1283538180 Year: 1997 Publisher: Washington, D.C. : International Monetary Fund,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

336.7 <53> --- 331.5 <53> --- MEA / Middle East - Midden Oosten - Moyen Orient --- 333.101 --- 332.691 --- 332.630 --- Finance --- -Labor market --- -Manpower policy --- -332.09557 --- Employment policy --- Human resource development --- Labor market --- Labor market policy --- Manpower utilization --- Labor policy --- Labor supply --- Trade adjustment assistance --- Employees --- Market, Labor --- Supply and demand for labor --- Markets --- Funding --- Funds --- Economics --- Currency question --- Geldwezen. Kredietwezen. Bankwezen. Financien. Monetaire econonomie. Beurswezen--Arabisch Schiereiland --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--Arabisch Schiereiland --- Banksysteem en bankstelsel. --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid. --- Government policy --- Supply and demand --- Finance -- Persian Gulf Region. --- Labor market -- Persian Gulf Region. --- Manpower policy -- Persian Gulf Region. --- Manpower policy --- Financial Management & Planning --- Business & Economics --- 331.5 <53> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--Arabisch Schiereiland --- 336.7 <53> Geldwezen. Kredietwezen. Bankwezen. Financien. Monetaire econonomie. Beurswezen--Arabisch Schiereiland --- 332.09557 --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Banksysteem en bankstelsel


Book
De klas in de hand : omgaan met en (bege)leiden van leerlingen
Author:
ISBN: 9033436825 9789033436826 Year: 1997 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteur vertrekt van een totaalvisie op de taak van de leerkracht. Naast lesgeven komt daar ook een stuk persoonlijkheidsopvoeding aan te pas. Hierbij ligt het accent op een leerlinggerichte houding, die rekening houdt met de concrete omstandigheden en klassituatie, de concrete leerling(en) en de eigen persoonlijkheid van de leerkracht. Voortdurend wordt de nadruk gelegd op de praktijk van de leerkracht in de klas en schoolomgeving. De auteur biedt een arsenaal van remediëringstechnieken, die de leerkracht tijdens zijn lessen kan gebruiken om probleemgedrag te voorkomen. Er wordt ook grondig ingegaan op het fenomeen pesten, en het inspelen op en omgaan met moeilijke klasgroepen.

Keywords

Pedagogiek en onderwijskunde --- Psychologische pedagogiek. --- onderwijs --- didactiek --- Pupil counseling. Pupil guidance --- leraren-leerling relatie --- leerlingenbegeleiding --- opvoeding --- gedragsstoornissen --- 371.064 --- #WWIS:AGGR --- #KVHB:Onderwijspsychologie --- #KVHB:Leerlingbegeleiding --- #KVHB:Orthopedagogie --- tucht --- gezag --- klasmanagement --- secundair onderwijs --- leerlinggericht onderwijs --- gedragsproblemen --- 37.015.31 --- 371.064 Contacten leraren scholieren --- Contacten leraren scholieren --- Leerlingbegeleiding --- 454.22 --- Gedragsproblemen --- Leerling --- Onderwijsgevenden (leraar, onderwijzer(es), kleuterleid(st)er) --- Onderwijsstijlen --- (zie ook: motivatie (leerling)) --- #PBIB:+110.10 --- Communicatie --- 862 Vredesopvoeding --- 37.064 --- Gedragsstoornissen --- Leraren --- Onderwijs --- Opvoeding --- Persoonlijkheid --- Pesten --- Preventie --- Tucht --- Onderwijs : Didactiek : Algemeen --- 454.23 --- Didactiek (Vakdidactiek) --- Gedragsproblemen(Kinderen met gedragsproblemen, Gedragsstoornissen) --- Relatie leraar-leerling --- Tucht (Discipline, Gezag, Orde, Ordeproblemen) --- opvoedingsondersteuning --- pedagogiek --- pesten --- tuchtproblemen --- 474.22 --- Basisonderwijs --- Begeleiding (Coaching) --- Gedragsregels --- Klassenmanagement --- Opvoeding en onderwijs --- Pesten op school --- Relatie leraar - leerling --- Secundair onderwijs --- 450.7 ) Opleiding en bijscholing --- leraarsberoep --- leraren --- lesgeven --- opvoeden --- tucht (ler) --- 691 --- Didactische principes --- Pedagogie en didactiek --- Opvoedingsondersteuning --- Tuchtproblemen --- leerlingbegeleiding

Listing 1 - 3 of 3
Sort by