Narrow your search

Library

KU Leuven (19)


Resource type

book (18)

undetermined (1)


Language

Mongolian (19)


Year
From To Submit

2011 (1)

2006 (1)

2004 (1)

2002 (4)

1993 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
小学语文词语解释
Authors: --- --- ---
ISBN: 7531201606 Year: 1993 Publisher: 通辽 内蒙古少年儿童出版社

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол хэлний бичигийн дурасхалуудын үгийн бүтэцийн харьцуулсан судалгаа
Author:
Year: 2011 Publisher: Улаанбаатар

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
中蒙对照 : 常用名词
Year: 1975

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geser qan fragment

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Улаан хацарт
Authors: --- --- ---
Year: 1961 Publisher: Ulanbator Шинжлэх Ухаан Дээд Боловсропын Хурээлэнгнйн Эрдэм шинжилгззний хэвлэл

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол дөрвөлжин үсэгийн дурасхалын судалгаа : Удирдхал, эх бичиг, үгсийн хэлхээ, номзүй.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: Ulaanbaatar The international association for Mongol studies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Араб Үсэгийн Монгол дурасхалын судалгаа : Удирдхал, үгсийн харьцуулсан толь, ном зүй.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: Ulaanbaatar The international association for Mongol studies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол үсэг зүй : Тэргүүн дэвтэр (эрт үеэс 1921 он хүртэл).
Authors: ---
Year: 1981 Publisher: Улаанбаатар Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл Зохиолын Хурээлэн,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол уран зохиол (XIII-XX зууны эх ) : Их дээд сургуулийн Монгол хэл бичгийн ангид үзэх сурах бичиг.
Authors: --- ---
Year: 1987 Publisher: Улаанбатар БНМАУ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
蒙古合璧四书
Authors: --- --- ---
ISBN: 7204066367 Year: 2002 Publisher: 呼和浩特 内蒙古人民出版社,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by