Listing 1 - 10 of 72 << page
of 8
>>
Sort by

Digital
Public Library of Science.
Year: 2010 Publisher: PLoS (Public Library of Science).

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Statistical Methods in Medical Research
Author:
ISBN: 9789811308277 9811308276 Year: 2018 Publisher: Springer Singapore

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
PubMed.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

PubMed is ontwikkeld door het National Center for Biotechnology Information (NCBI) en omvat meer dan 30 miljoen bibliografische beschrijvingen voor biomedische literatuur uit MEDLINE, life science-tijdschriften en online boeken. De meeste referenties hebben een link naar de volledige tekst van het artikel op PubMed Central of op de website van de uitgever. PubMed was developed by the National Center for Biotechnology Information (NCBI) and comprises more than 30 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.


Multi
Cell Therapy Against Cerebral Stroke : Comprehensive Reviews for Translational Researches and Clinical Trials
Authors: --- ---
ISBN: 9784431560593 Year: 2017 Publisher: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book presents comprehensive reviews for both translational research and clinical trials on cell therapy for stroke. Cerebral stroke is still a leading cause of death and disability. However, despite intensive research, few treatment options are available. The therapeutic potential of cell transplantation has been studied for various pathological conditions of the central nervous system (CNS) including traumatic brain injury, traumatic spinal cord injury, degenerative disease, demyelinating disease and ischemic stroke, as the injured neural tissue in the CNS has only a limited regenerative capacity. Recently, a growing body of evidence in this field suggests that cell transplantation holds great potential as a form of stroke therapy. The authors, who are experts in the field of neurosurgery, review and discuss optimal cell sources and various issues involved in translational research; further, they outline ongoing clinical trials in Japan.


Multi
Fysiotherapeutische casuistiek
Author:
ISBN: 9065026126 9789031386451 Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Digital
The MERCK manuals : online medical library.
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Merck.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Merck Manuals zijn een serie medische handboeken voor artsen en patienten. Vijf manuals uit de Online Medical Library zijn gratis toegankelijk (enkel de Merck Index is niet gratis). De Merck Manual (of Diagnosis and Therapy) is het meest gebruikte naslagwerk en beschrijft de oorzaken en behandelingen van meer dan 3000 ziekten The Merck Manuals are a series of healthcare books for medical professionals and consumers. Five Manuals from the Online Medical Library are free to use (The Merck Index is not free). The popular Merck Manual (of Diagnosis and Therapy) provides information on diagnosing and treating 3000 medical disorders.


Digital
Taylor and Francis
Year: 2014 Publisher: Taylor & Francis Group.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Taylor & Francis is a provider of specialist information to the global academic & scientific, professional and commercial communities via publishing, events and performance improvement. Hosting the following academic & scientific publications : All journals from Taylor & Francis, Routledge and Psychology Press, including the Social Sciences & Humanities and Science & Technology collections; - Over 180 Informa Healthcare journals; Selected encyclopedias (the former Dekker encyclopedia collection) from Taylor & Francis and Informa Healthcare; All Taylor & Francis abstract databases; More than 10,000 eBooks from Taylor & Francis, Routledge and Informa Healthcare.


Multi
Verschillen omarmen : transcultureel systemisch werken
Authors: ---
ISBN: 9789046906231 904690623X Year: 2018 Publisher: Bussum Uitgeverij Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Studieboek op hbo-niveau. In een maatschappij die steeds diverser wordt, kunnen hulpverleners niet meer uitgaan van één mensbeeld en één opvatting over psychische gezondheid. Zij zullen hun kennis en kunde een bredere basis moeten geven en gevoeliger moeten worden voor de diversiteit van hun cliënten. Het boek Verschillen omarmen biedt therapeuten en welzijnswerkers een breed hulpverleningskader dat toepasbaar is voor iedere cliënt, onafhankelijk van de (culturele) achtergrond.Verschillen omarmen gaat in op de systeemtheorie en de communicatietheorie en maakt gebruik van antropologische ideeën om (cultuur)verschillen te duiden. Het behandelt de sociaal-maatschappelijke en menselijke factoren die in relaties een belangrijke rol spelen (zoals cultuur, migratie, gender, klasse, religie en spiritualiteit). Het reikt instrumenten aan voor het transcultureel en systemisch werken in de praktijk (waaronder het genogram). Het stimuleert de lezer zich bewust te worden van zijn eigen systeem en culturele achtergrond en toont hoe hij deze kan inzetten bij het ontwikkelen van transculturele vaardigheden.Zowel in het boek als op de bijbehorende website wordt de theorie ondersteund door een groot aantal oefeningen en opdrachten die individueel, met collega’s of met het cliëntsysteem uitgevoerd kunnen worden.


Multi
Leerboek interne geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9789036818407 Year: 2017 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Interne geneeskunde is dé kerndiscipline binnen de curatieve geneeskunde en daarmee ook binnen de medische opleiding. Door de jaren heen is er een onverminderde behoefte aan een Nederlandstalig boek op dit gebied blijven bestaan. Dit boek ? begonnen als 'Den Ottolander' ? verscheen voor het eerst in 1969 en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot hét standaardwerk binnen de Nederlandse interne geneeskunde.Het boek gaat uit van een ziektekundige oriëntatie. Interne geneeskunde is immers in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de pathofysiologie. Het boek besteedt hier dan ook ruime aandacht aan.Ten opzichte van de 14e druk is de 15e volledig geactualiseerd. De koppeling met artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijft behouden; ook hier zal zo mogelijk en zo nodig naar recentere casuïstiek verwezen worden.Interne geneeskunde is vooral bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde. Daarnaast is het boek een uitstekend naslagwerk voor huisartsen en andere artsen die gebruikmaken van kennis van de interne geneeskunde in hun praktijk. Meer dan 40 internisten en interne deelspecialisten werken mee aan dit rijk geïllustreerde standaardwerk voor de interne geneeskunde.


Multi
Posterior Capsular Rent : Genesis and Management
Author:
ISBN: 9788132235866 Year: 2017 Publisher: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book deals with a potentially sight threatening complication - rupture of the posterior capsule – during cataract surgery. This handbook covers the management of this problem from 3 perspectives: 1.Identifying patients at higher risk and measures to manage such patients by surgical discipline 2.Intraoperative management of posterior capsular rupture (PCR) to minimize long-term complications 3.Post-operative care for a patient who has a PCR Cataract surgery is the most commonly performed surgical procedure in ophthalmology and despite tremendous technical and technological advancements, PCR still occurs. PCR occurs both in the hands of experienced senior surgeons and the neophyte surgeons, although with a higher frequency in the latter group. Additionally, certain types of cataracts are prone to this development. If managed properly in a timely manner the eventual outcome may be no different from that of an uncomplicated case. However, improper management may lead on to serious complications with a higher incidence of permanent visual disability. Written for experienced and not-so-experienced eye surgeons alike to understand and manage PCR. .

Listing 1 - 10 of 72 << page
of 8
>>
Sort by