Narrow your search
Listing 1 - 10 of 68 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Een tuin die niet van Eden was
Authors: --- ---
ISBN: 9061524024 Year: 1985 Volume: 662 Publisher: Leuven: Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Extreem-rechts en de staat
Authors: --- --- ---
Year: 1981 Publisher: Berchem Epo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het sienjaal: radicaal-democratisch project
Authors: ---
ISBN: 900220499X Year: 1996 Publisher: Antwerpen Icarus


Periodical
Politiek zakboekje : decision makers
Author:
ISSN: 13798839 Year: 2001 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Politiek zakboekje.
ISSN: 07728468 Publisher: Antwerpen : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het doemdenken voorbij : over politiek en literatuur.
Author:
ISBN: 905281046X Year: 1991 Publisher: Antwerpen : Dedalus,


Book
René Victor : strijder voor het Vlaamse rechtsleven, 1897-1984: biografie
Author:
ISBN: 9789492639172 Year: 2018 Publisher: [Place of publication unknown] Doorbraak

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vlaanderen-Europa 2002 : een project van de Vlaamse regering

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

welzijnswerk --- Internal politics --- woninghygiëne --- huisvesting --- milieuhygiëne --- vroedkundige opleiding --- politiek --- culturele antropologie --- inspraak --- leefklimaat --- Flanders --- Belgique ; politique --- België ; politiek --- Flandre --- Vlaanderen --- 323 <493-17> --- #SBIB:323H23 --- #SBIB:323H60 --- Europa [werelddeel] --- Vlaams Gewest [gewest in land België - BE] --- bestuurlijke organisatie --- regeringsbeleid (x) --- toekomst --- werkprogramma (x) --- "313" --- #ECO:01.01:economie algemeen --- $?$93/02 --- (493=393.2) --- 351 --- Z++93/08 --- Z354 --- 32 --- 328.13 --- P493VL --- 304 <493-17> --- 338.246 <493-17> --- 338.58:502.35 <493-17> --- #A9302A --- 840 Samenleving en staat --- 323 --- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 353.11 --- Vlaamse regering 328.132.11 --- Europa --- economisch beleid --- sociale politiek --- vlaanderen --- 685 --- 328 --- 339.6 --- Creativiteit --- Democratie --- Leefmilieu --- Leren --- Ruimtelijke ordening --- Toegangkelijkheid --- Werken --- Zorgvoorziening --- leefmilieu --- maatschappij --- ruimtelijke ordening --- 332 --- Vlaanderen -2002 --- 323 )* BINNENLANDSE POLITIEK --- cultuur --- economie --- Binnenlandse politiek--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België --- Belgische politieke instellingen: gemeenschappen en gewesten --- België: overheidsbeleid: algemeen --- regering - regeringsverklaring - regeringsdocumenten (zie ook 324.518) - memorandum - regeringsvorming --- Binnenlandse politiek --- politique economique --- politique sociale --- flandre --- Pedagogie: volksopvoeding en vormingswerk --- Parlementen. Volksvertegenwoordigingen. Regeringen --- Europese organen --- Politiek ; België ; algemeen --- binnenlandse politiek --- milieubeleid --- cultuurbeleid --- tewerkstellingspolitiek --- onderwijspolitiek --- welzijnsbeleid --- 504 --- 008.1 --- 331.6 --- 371.1 --- 361.01 --- 493.8 --- Historische en vergelijkende pedagogiek --- Politiek --- Vlaanderen-Europa 2002 --- Historische en vergelijkende pedagogiek. --- Politiek. --- Vlaanderen. --- Vlaanderen-Europa 2002. --- politiek. --- 323 <493-17> Binnenlandse politiek--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België --- Belgium --- Flanders (Belgium) --- Relations --- Europe --- (493


Multi
Politiek zakboekje 2006 : structuren
Author:
ISSN: 13798847 ISBN: 9789403005096 9789046541180 9789046525227 9789046516676 9046507785 9046504050 905928500X 9055839434 9055836923 9055836087 9067166308 9067165379 9067168157 9067165344 9067168025 9067164801 9067163678 Year: 2005 Publisher: Mechelen : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In een complex federaal land zijn wegwijzers nodig. Dit zakboekje verklaart op een eenvoudige manier hoe België in elkaar zit. Het beschrijft heel praktisch de bevoegdheid, de samenstelling en gezagsdragers.

Keywords

politiek --- Public administration --- Internal politics --- Belgium --- 32 --- #SBIB:32H1 --- #BUAR:bibl.de Bock --- LIBAR TBE nummering --- #A9904A --- verkiezingen --- belgie --- BE / Belgium - België - Belgique --- 056 --- Closed periodicals --- Élection parlementaire --- Élection nationale --- 323.0 --- 321.0 --- 342.55 --- 321.68 --- 342.4 --- 338.43 --- 342.2 --- 32 Politiek. Staatskunde. Staatswetenschappen --(algemeen) --- Politiek. Staatskunde. Staatswetenschappen --(algemeen) --- Politieke atlassen --- elections --- belgique --- Administratieve en politieke publicaties. --- Parlementsverkiezing --- Landelijke verkiezing --- Binnenlandse politiek: algemeenheden. --- De staat. De maatschappijen. De maatschappelijke klassen. Algemene naslagwerken. --- Federale en regionale machten. --- Federalisme. --- Grondwet. Staathervorming. --- Regionaal beleid. Industriële ontwikkeling en omschakeling van bepaalde regio's. Nieuwe industrieën. --- Staat in publiek recht. Persoonlijkheid van de Staat. Centralisatie of decentralisatie van de regering en van de administratie. Lokale autonomie. --- Annuaire --- 841.3 Politieke bewegingen --- 841.5 Bestuur en beleid --- 321.72 --- 058 <493> --- België [land - BE] --- C8 --- adresboek --- $?$97/03 --- (06) --- (493) --- (493) België --- 061.6 onderzoeksinstellingen --- 323 --- 329 politieke partijen --- 329.000 politiek --- 342 --- P493 --- Politique --- 300 Politieke organisatie. Belgie --- 310 Staatsinrichting. Belgie --- 800 Collectie Vlaams Vredesinstituut --- 813 Methodologie --- 822.2 Regionale Organisaties --- 841 Politiek Bestel --- 884.4 West-Europa --- Administration publique Overheidsdiensten --- Administrations centrales Centraal bestuur --- Administrations locales Plaatselijk bestuur --- Administrations non centrales Niet-centrale besturen --- Contrôle Controle --- Droit constitutionnel Grondwettelijk recht --- Etat Staat --- Institutions (Etat) Instellingen (Staat) --- Organisation de l'Etat Staatsinrichting --- Organisations internationales Internationale organisaties --- Organismes consultatifs Adviesorganen --- Partis politiques Politieke partijen --- #KVHA:Jaarboeken --- #KVHA:Politiek; Belgie --- Politiek 32 --- Recht, publiek recht 342 --- binnenlandse politiek algemeen --- lokale en regionale entiteiten --- nationale overheid --- staatsorganisatie --- 332 --- 333 --- Instellingen --- Partijen --- Politiek --- Politiek zakboekje --- Structuren --- adressen --- federale staatsstructuur --- gewesten --- grondwet --- internationale politiek --- Binnenlandse politiek --- Federale staat/instellingen (staatshervorming) --- Politieke partijen (Volksunie) --- S20100219.jpg --- politici --- 321.72 Parlementaire democratie --- Parlementaire democratie --- 058 <493> Jaarboeken. Adresboeken----België --- Jaarboeken. Adresboeken----België --- Jaarboek --- Ideologie en politiek --- binnenlandse politiek - politiek beeld per land --- België --- politique interieure generalite --- entites locales et regionales --- pouvoir national --- politique --- organisation de l'etat --- Administratieve en politieke publicaties --- De staat. De maatschappijen. De maatschappelijke klassen. Algemene naslagwerken --- Federalisme --- Binnenlandse politiek: algemeenheden --- Regionaal beleid. Industriële ontwikkeling en omschakeling van bepaalde regio's. Nieuwe industrieën --- Staat in publiek recht. Persoonlijkheid van de Staat. Centralisatie of decentralisatie van de regering en van de administratie. Lokale autonomie --- Grondwet. Staathervorming --- Federale en regionale machten --- Politiek ; België ; algemeen --- Parlement en politieke partijen --- structuren --- Belgische politiek

Listing 1 - 10 of 68 << page
of 7
>>
Sort by