Narrow your search
Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
La restructuration du Crédit communal.
Authors: ---
Year: 1996 Publisher: Bruxelles CRISP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
La Société générale de Belgique : éléments pour une histoire de la banque mixte 1822 - 1934.
Authors: --- --- ---
Year: 1993 Publisher: Bruxelles CRISP,


Multi
La Société générale de Belgique (1822 - 1997) : le pouvoir d'un groupe à travers l'histoire.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 2870750560 Year: 1997 Publisher: Bruxelles CRISP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Private finance --- History of Belgium and Luxembourg --- anno 1800-1999 --- Belgium --- Banken --- Banques --- Belgique ; histoire --- België ; geschiedenis --- Société générale de Belgique --- Generale Maatschappij van België --- History --- 330.148 --- 336.71 --- 336.713 --- 336.713 SGB --- P091 --- 061 --- #SBIB:949.3H2 --- #SBIB:AANKOOP --- 949.3 --- #A9801A --- banques --- histoire economique --- belgique --- BE / Belgium - België - Belgique --- 331.100 --- 333.138.2 --- 331.19 --- 338.52 --- kapitalisme - neo kapitalisme - antikapitalisme --- bankwezen - banken --- particuliere banken - privébanken --- Société Générale de Belgique - SGB --- geschiedenis --- Organisaties en andere vormen van samenwerking--(werken over) --- Economische en sociale geschiedenis van België --- banken --- economische geschiedenis --- belgie --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Actieve organismen.Holdings. Portefeuillemaatschappijen. --- Geschiedkundige en andere inlichtingen over industriële, financiële en handelsondernemingen. --- Trusts. Holdings. --- Generale Maatschappij van Belgie --- -Societe Generale de Belgique --- -Generale Maatschappij van België --- Generale Maatschappij (Belgium) --- Société générale de Belgique (1975- ) --- Société générale de Belgique --- -History --- 061 Organisaties en andere vormen van samenwerking--(werken over) --- -Generale Maatschappij (Belgium) --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Geschiedkundige en andere inlichtingen over industriële, financiële en handelsondernemingen --- Actieve organismen.Holdings. Portefeuillemaatschappijen --- Trusts. Holdings --- Société Générale de Belgique --- History. --- Société Générale de Belgique

Gouverner la Générale de Belgique : essai de biographie collective
Authors: ---
ISBN: 2804123219 Year: 1996 Volume: [18] Publisher: Bruxelles De Boeck université

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Industrial economics --- Organization theory --- Belgium --- Banken --- Banques --- Belgique --- België --- Biographies --- Finances --- Geldwezen --- Levensbeschrijvingen --- Maatschappij --- Société --- Banks and banking --- Entrepreneurship --- Economic development --- Entrepreneuriat --- Développement économique --- History --- Social aspects --- Histoire --- Aspect social --- Société générale de Belgigue --- Société Générale de Belgique --- Société générale de Belgique --- --Patronat --- --1823-1996, --- Bank management --- Histoire sociale --- Histoire socio-économique --- Patronat --- Personnel dirigeant --- SGB Société Générale de Belgique --- #SBIB:AANKOOP --- #SBIB:949.3H2 --- 334.656 <493> --- 336.713 <493> SOCIETE GENERALE --- banques --- histoire economique --- belgique --- BE / Belgium - België - Belgique --- 331.19 --- Economische en sociale geschiedenis van België --- banken --- economische geschiedenis --- belgie --- Geschiedkundige en andere inlichtingen over industriële, financiële en handelsondernemingen. --- History. --- Développement économique --- Société générale de Belgigue --- Société Générale de Belgique --- Agricultural banks --- Banking --- Banking industry --- Commercial banks --- Depository institutions --- Finance --- Financial institutions --- Money --- Management --- Geschiedkundige en andere inlichtingen over industriële, financiële en handelsondernemingen --- Société générale de Belgique --- Generale Maatschappij van België --- Biography


Book
Mensen maken geschiedenis : de Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985
Authors: ---
ISBN: 9020912747 Year: 1985 Publisher: Brussel Kredietbank

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Banks and banking --- Histoire économique --- --Flandre --- --Kredietbank --- --1935-1985 --- --Banks and banking --- Kredietbank (Brussels, Belgium) --- Flanders (Belgium) --- Economic conditions --- Bankwezen. --- Financiële geschiedenis: België. --- Private finance --- History of Belgium and Luxembourg --- bankwezen --- anno 1900-1999 --- Flanders --- 336.713 KB --- 33 (091) --- 336.71-05 --- 336.72 --- 930 --- 336.71 <493> --- 33 <09> <493-17> "19" --- Academic collection --- HOOFDTREFWOORD-00 --- overzicht --- geschiedenis --- Kredietbank (1935-1998) --- bank-, krediet- en spaarinstellingen --- Vlaams Gewest [gewest in land België - BE] --- wereldeconomie --- #TCBA --- #SBIB:949.3H2 --- banken --- economie --- België --- Vlaanderen --- (493=393.2) --- #ECO:02.02:financiële sector bank --- #ECO:02.02.02:financiële sector bank geschiedenis fusies overnames --- #C9207 --- 336.7 --- 949.3 --- economische geschiedenis --- vlaanderen --- BE / Belgium - België - Belgique --- 333.101 --- 331.157 --- 331.156 --- 331.162.22 --- 338.43 --- 930 Geschiedwetenschap. Hulpwetenschappen der geschiedenis --- Geschiedwetenschap. Hulpwetenschappen der geschiedenis --- 33 <09> <493-17> "19" Economie. Economische wetenschappen. Staatshuishoudkunde --(algemeen)--Geschiedenis van ...--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België--20e eeuw. Periode 1900-1999 --- Economie. Economische wetenschappen. Staatshuishoudkunde --(algemeen)--Geschiedenis van ...--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België--20e eeuw. Periode 1900-1999 --- 336.71 <493> Bankwezen--België --- Bankwezen--België --- Kredietbank - KB --- economie, geschiedenis (zie ook 330.8) --- bankiers --- spaarwezen - sparen --- Economische en sociale geschiedenis van België --- Private financiën --- Geschiedenis van België en Luxemburg --- banques --- histoire économique --- flandre --- Banksysteem en bankstelsel. --- Geldwezen sedert 1945. --- Geldwezen van 1914 tot 1945. --- Geschiedenis van de private banken. --- Regionaal beleid. Industriële ontwikkeling en omschakeling van bepaalde regio's. Nieuwe industrieën. --- Economische toestand--1935-1985 --- Kredietbank--Histoire --- Conditions économiques--1935-1985 --- Kredietbank--Geschiedenis --- geïnteresseerden in economische geschiedenis --- Economic conditions. --- Economie --- Bankwezen --- Financiewezen --- Sociaal-economische geschiedenis

Listing 1 - 5 of 5
Sort by