Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Media : beleidsnota 2000-2004.
Author:
Year: 2000 Publisher: Brussel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,


Book
Niet leuk? Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht
Author:
ISBN: 9789028960640 Year: 2012 Publisher: Kalmthout Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1993 liet socioloog Ben Caudron de academische wereld achter zich en begon met zijn broer Jo het eerste lokale ‘nieuwe media’-bedrijf, The Reference. Daar hielp hij mee om het prille web vorm te geven. Hij ontdekte er ook wat bedrijfsvoering en management in de praktijk betekenen en hoe vergankelijk succes soms kan zijn. Aan die periode hield hij niet alleen het keurmerk ‘webpionier’ over, hij ontdekte ook het kennisdomein waar hij zich als socioloog wou mee bezighouden: de manier waarop mensen en technologie zich tot elkaar verhouden en het discours dat daar rond wordt geweven. Een discours waarin doorgaans elke kritische noot ontbreekt en dus om tegenwerpingen vraagt. Die tegenwerpingen kwamen er in vaak scherpe en steeds te korte columns en opiniestukken, die al te onderhevig waren aan de snelheid van deze tijd. Daarom ging Ben, bijna twintig jaar later, op zoek naar een beter, duurzamer medium en schreef hij Niet leuk?, een bundeling van negen essays, vaak persoonlijke mijmeringen van een passioneel observator en participant. Mijmeringen die baden in ironie en soms ook wel wat verontwaardiging. In een tweetal essays spreekt de ‘ondernemer’ die vaststelt hoe goede ideeën versmacht worden door de wurggreep van structuren en verborgen belangen van zij die deze structuren leiden. Het gros van de essays heeft de nieuwe, ‘sociale’ media tot voorwerp. Ze beschrijven hoe en waarom deze tot stand zijn gekomen, hoe ze zich verhouden tot de traditionele media en hoe wij ‘gebruikers’ de mogelijkheden die ze bieden grotendeels onbenut laten, omdat we ze voor hol en zinledig vertier gebruiken. Daardoor blijven de machtsposities van media, politiek en industrie onbedreigd en merken we de vele pogingen niet om de potentiële vrijheid van het web aan banden te leggen. Het boek eindigt met een poging om de toekomst te zien. Die toekomst kan mooi zijn, of niet. Dat hangt van ons af. (Bron: covertekst)


Book
Over divergentie en convergentie : het ICT-ontwikkelingsperspectief van massamedia en mediabeleid.
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Antwerpen UIA. Departement politieke en sociale wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Communicatiewetenschappen ; Mobiele telefonie als katalysator - communicatiecultuur en opkomst ICT ; Vergelijking met veel onbekenden : mediableeid in ontwikkelingsperspectief - implicaties voor corporate governance - stimulans voor concentratieprocessen - snelweg zonder ontsnappingsroute - internet als sociaal-agogisch middel ; Printmedia en journalistiek op digitale toer : werkprocessen met verschillende producties - lagere investeringen in digitalisering - pijnpunten van dagbladuitgevers ; Invisible hand of geregisseerde ontwikkeling? : figuur van calculerende consument - dynamische communicatiecultuur - opmars van telecommunicatietechniek - telex en fax- doorbraak satellietcommunicatie ; Omroep als maatschappelijk fenomeen : draadloze telefonie en radio-omroep televisie in naoorlogse samenleving ; Beeldradio als audiovisueel medium : beleving ; Digitalisering en doos van Pandora : strijd tegen internetpiraterij - knieval van Napster - populariteit mp3-cultuur - dingen naar tijd en geld van publiek ; Onzekere bestaan van uitvinders : drie fasen en manieren van uitvinden - ook neergang na bloeiperiode - stuwkracht van electronica-industrie - van rekentuig tot personal computer - introductie world wide web ; Riskant beheer van infrastructuur : veilen van umts-frequenties


Book
Le marché du travail dans la Communauté européenne.
Authors: --- --- --- ---
Year: 1992 Publisher: Bruxelles CRISP,


Book
Effet de la fiscalité directe sur l'offre de travail des individus.
Authors: --- --- ---
Year: 1996 Publisher: Bruxelles Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles,

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by