Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Adviezen 1996-2000 (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek)
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
Plaidoyer pour l'homme de demain : réflexions sur la biologie et la psycho-sociologie humaine
Author:
ISBN: 2250005389 Year: 1973 Publisher: [Paris] : Fayard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Goed, beter, best? : over de maakbaarheid van de mens.
Authors: --- ---
ISBN: 9789038217123 Publisher: S.l. : Academia Press.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze tijd is het aantal bio-ethische kwesties niet meer bij te houden: van genetisch testen en orgaandonatie, over plastische chirurgie of het menselijk brein, naar medicalisering en stamcellen. Wie door het bos de bomen niet meer ziet, is met dit boek aan het juiste adres. Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens brengt een schat aan informatie samen. Op een overzichtelijke wijze biedt het boek inzicht in meerdere van deze medische en biotechnologische ontwikkelingen. Bovendien werpen de teksten een kritische blik op de ethische en maatschappelijke vragen die eruit voortvloeien. Goed, beter, best? is het resultaat van vijf jaren inhoudelijk werk dat De Maakbare Mens vzw heeft geleverd. Met tal van campagnes, brochures en activiteiten informeerde De Maakbare Mens vzw telkens het brede publiek. In dit boek zijn alle studie- en reflectieteksten samengebracht. Elk thema wordt toegelicht met een informatieve tekst en een interview met een deskundige terzake: Catherine Verfaillie, Bernard de Hemptinne, Phillip Blondeel, Jacques Rogge, Fred Louckx, Dirk De Ridder en Jenneke van den Ende. Die getuigenissen maken samen met de teksten de wereld van de biomedische ontwikkelingen heel tastbaar en menselijk. Dit boek is een must voor al wie in medische en bio-ethische thema's is geïnteresseerd. Inhoudsopgave : > Genetisch testen > Orgaandonatie en -transplantatie > Medicalisering van de samenleving > Sport en ethiek > Stamcellen > Maakbare schoonheid > Maakbaar brein > Van levenseinde tot bevruchting, Belgisch beleid inzake bio-ethiek


Book
Ma komt zondag bij ons sterven : euthanasie en geweldloosheid
Author:
ISBN: 9789085750413 Year: 2012 Publisher: Antwerpen Cyclus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Je moeder, met wie je al zestig jaar lang een goede band hebt en met wie je heel veel samen hebt gedaan en op reis bent geweest, vraagt jou om haar te helpen euthanasie uit te voeren. Hoe voelt dat aan? Hoe reageer je? Welke gedachten en gevoelens komen in je op? Na veertig jaar levenswerk rond geweldloosheid, wordt Pat Patfoort geconfronteerd met een prangende vraag van haar 91-jarige moeder. Ma is niet terminaal ziek, is mentaal en intellectueel nog even alert als altijd, maar ze is fysiek volledig zorgafhankelijk geworden. Ze kiest er bewust voor om te mogen heengaan via euthanasie. Hoe kan je zon beslissing en alle gebeurtenissen die er uit volgen, kaderen in een basishouding van geweldloosheid?Pat Patfoort brengt in dit boek de getuigenis van de laatste maanden voor de euthanasie: het aangrijpende verhaal van de moeilijkheden waarmee zij en haar familie te kampen hadden, van de emoties die hiermee gepaard gingen en hoe ze ermee omging, hoe ze constant ernaar streefde zowel zorg te dragen voor haar moeder en toch ook haar eigen grenzen te bewaken. Het hele boek door (onder)zoekt ze hoe ze geweldloosheid kan plaatsen in die bijzondere omstandigheden.Het boek groeit geleidelijk aan uit tot de apotheose: de laatste dagen van Ma monden uit in een huiselijke en familiale driedaagse, een viering van liefde, hartelijkheid, verbondenheid, warmte, harmonie, en waardigheid. Het verhaal toont aan hoe euthanasie van een geliefd persoon kan uitgroeien tot een prachtige, diepe en waardevolle belevenis voor alle betrokkenen.


Book
Een goede dood : 2002-2012: tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?
Authors: ---
ISBN: 9789054879909 9054879904 Year: 2012 Publisher: Brussel VUB-Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parlementair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wildgroei kwam van het aantal toepassingen van euthanasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze praktijk en weigert een uitbreiding van de wet. In dit boek analyseren de auteurs de evolutie van de toepassing van euthanasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige praktijk en knelpunten. Ook richten ze hun blik op de toekomst.Talrijke vragen krijgen een antwoord: Wat is euthanasie? Wat zijn de ethische aspecten van euthanasie? Kan euthanasie bij psychisch lijden? Wat betekent de toepassing van euthanasie voor de familie? Hoe zit de euthanasiewet in elkaar? Waar kan ik informatie krijgen over euthanasie en de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde? Welke knelpunten zijn er bij de toepassing van de euthanasiewet? Welke wettelijke wijzigingen zijn er gewenst? Waar kan ik terecht wanneer mijn vraag betreffende het levenseinde niet wordt gehoord? Waar kan ik als hulpverlener terecht voor ondersteuning en opleiding betreffende de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde?


Book
Bio-ethiek : ethische, medische en wetenschappelijke perspectieven op de morele problemen van biotechnologie
Authors: --- ---
ISBN: 9070289695 Year: 1990 Publisher: Brussel Vubpress


Book
Tot altijd : over de keuze van Mario Verstraete en het euthanasiedebat vandaag
Authors: --- ---
ISBN: 9789401400053 Year: 2012 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De film 'Tot Altijd' vertelt het verhaal van Mario Verstraete, de eerste man in België die ervoor koos om de wet op euthanasie te gebruiken toen die ingang kreeg in 2002. Een wet waarvoor hij zelf jarenlang had gestreden. Dit boek wil toelichting geven bij het delicate onderwerp dat euthanasie vandaag nog steeds is.Tien jaar geleden volgde journaliste Marijke Libert Mario tijdens zijn laatste maanden. Speciaal voor dit boek ging ze opnieuw praten met vader en moeder Verstraete: een ontroerende reconstructie van wat euthanasie met je omgeving doet. Ook regisseur Nic Balthazar beschrijft de realiteit achter zijn film, en gaat dieper in op alle verhalen die hem hebben geïnspireerd tot het scenario van 'Tot Altijd' (al bekroond in Rome nog voor de film gedraaid was). Delen van het scenario staan hier naast de meest onvergetelijke beelden uit de film. Het verhaal van Mario kun je pas ten volle vatten als je het bredere perspectief kent. Mia Verstraete ging daarom praten met zeven vooraanstaande experten. Johan Bilsen, Marc Cosyns, Marc Desmet, Wim Distelmans, Manu Keirse, Rik Torfs en Etienne Vermeersch voeren elk vanuit hun eigen ervaring een verhelderend debat over het levenseinde, de euthanasiewet en de ethische dilemma's


Book
Handboek voor palliatieve zorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789089241917 Year: 2011 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit Handboek voor palliatieve zorg is de vertaling van het fameuze boek uitgegeven door de internationale vereniging van palliatieve zorg IAHPC. Het beschrijft didactisch de essentiële kennis om deze zorg te kunnen verstrekken. Het boek is bedoeld voor zorgverleners – zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers - , maar bevat ook de noodzakelijke informatie voor alle mantelzorgers – familie, vrienden, vrijwilligers, enzomeer.


Book
De toepassing van genetica. Rechtsbescherming bij de toepassing van genetica in en buiten de gezondheidszorg.
Authors: ---
Year: 1994 Publisher: Brussel Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden,

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by