Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
De gezonde burger : gezondheid als norm.
Authors: ---
ISBN: 9061682797 Year: 1988 Publisher: Nijmegen SUN,


Book
De psychosociale zorg rond miskraam en perinatale sterfte
Authors: ---
ISBN: 9031318108 Year: 1994 Publisher: Zaventem/Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De medische en psychologische vakliteratuur heeft tot voor kort nauwelijks aandacht besteed aan de problematiek van ouders die in de zwangerschap of rond de bevalling hun baby verliezen. Ook in de populaire bladen was het een vrijwel onbesproken onderwerp. Onderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat niet alleen de doodgeboorte van een baby maar ook een miskraam voor de ouders een ingrijpende gebeurtenis is. Verder laten diverse studies zien wat ouders als goede begeleiding ervaren en wat ze in de opvang, die in vergelijking met vroeger al duidelijk is verbeterd, nog missen. Met dit boek over de psychosociale zorg rond miskraam, doodgeboorte en het overlijden van pasgeborenen, beogen de auteurs een overzicht te geven van de huidige stand van zaken in onderzoek naar en praktijk van de hulpverlening. De verschillende hoofdstukken zijn geschreven door hulpverleners en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen.


Multi
Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9077271341 9789077271346 Year: 2006 Volume: 34 Publisher: Antwerpen Steunpunt gelijkekansenbeleid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met dit rapport willen we een overzicht geven van de gezondheidssituatie van de autochtone en allochtone bevolking in Vlaanderen. Verder brengen we de toegankelijkheid en het gebruik van verschillende gezondheidsvoorzieningen voor biede bevolkingsgroepen in kaart. In dit rapport wordt een stand van zaken opgemaakt anno 2006. Probleemstelling, onderzoekscontext en onderzoeksaanpak - gezondheid en levensstijl in Vlaanderen - toegankelijkheid en gebruik van gezondheidszorg - mensen zonder papieren - verhaal achter verschillen in gezondheid en gebruik van gezondheidszorg


Book
Euthanasie & palliatieve zorg : een actuele stand van zaken.
Authors: ---
ISBN: 9067682683 Year: 2002 Publisher: Heule UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze uitgave behandelt in een eerste deel de politieke discussies en de reacties van de academische wereld bij de totstandkoming van de wet betreffende euthanasie in ons land. Na een kort historisch overzicht en de situering van de twee adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, volgen enkele begripsverklaring en cijfermateriaal. Twee preliminaire juridische kwesties worden apart behandeld vanwege hun belang: is euthanasie al dan niet een grondrecht, en is euthanasie al dan niet een medische behandeling? Daarna volgt het hoofdthema van dit eerste deel: de gedetailleerde, artikelsgewijze bespreking van de wet aan de hand van de Parlementaire Stukken en van recent verschenen doctrine en commentaren vanuit de academische wereld. In het tweede deel van dit werk geeft de auteur een actuele stand van zaken met betrekking tot de palliatieve zorgstructuur in België.

Keywords

euthanasie --- palliatieve zorgen --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Status of persons --- Professional ethics. Deontology --- Medical law --- Belgium --- Euthanasia --- Palliative Care --- Right to Die --- Ethics, Clinical. --- Bioethical Issues. --- #GBIB:CBMER --- BPB1103 --- Euthanasie --- Soins palliatifs --- 061 Ethische problemen --- Palliatieve zorg --- #KVHB:Euthanasie --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Palliatieve hulpverlening --- 603.2 --- stervensbegeleiding --- Gezondheidsrecht --- Palliatieve zorgen --- 603.1 --- ethiek --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- medische ethiek --- recht --- 179.7 --- Euthanasie (actieve) --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- 610.17 ) Euthanasie --- terminale zorgen --- beroepsgeheim (gez) --- euthanasie (gez) --- palliatieve zorgen (gez) --- 601.7 --- België --- wetgeving --- palliatieve zorg --- euthanasie (hulp bij zelfdoding) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- patiëntenrechten (rechten van de patiënt) --- pijn (lijden, pijnbestrijding) --- wilsbekwaamheid (wilsonbekwaamheid, wilsbekwame patiënten, wilsonbekwame patiënten) --- ziekte (begrip, concept, idee, betekenis, zin) --- Bioethical Issue --- Issue, Bioethical --- Issues, Bioethical --- Human Experimentation --- Patient Rights --- Animal Experimentation --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- legislation & jurisprudence. --- medische en paramedische stervensbegeleiding --- Droit sanitaire --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- soins palliatifs --- euthanasie (suicide assistée) --- accompagnement de personnes proches de la mort --- fin de vie (décision de fin de vie) --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droits du patient --- douleur (souffrance, lutte contre la douleur) --- capacité (incapacité) --- maladie (idée, concept, sens, signification) --- ethics --- Palliatieve zorg. --- België. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Personenrecht --- Medisch recht --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Ethics, Clinical --- Bioethical Issues --- legislation & jurisprudence --- opieka paliatywna --- cúram maolaitheach --- paliatīvā aprūpe --- paliatyvioji pagalba --- kura palljativa --- palliatív ellátás --- îngrijire paliativă --- paliativní péče --- paliatívna starostlivosť --- palliatiivinen hoito --- cuidados paliativos --- palijativna skrb --- палијативна нега --- болкоуспокоително средство --- cure palliative --- Palliativmedizin --- palliativ vård --- kujdes paliativ --- παρηγορητική αγωγή --- paliativna oskrba --- palliative care --- palliatiivne ravi --- palliativ behandling --- палијативна терапија --- paliativní léčba --- третман на болка --- Schmerzbehandlung --- палијативен третман --- paliatívna liečba --- léčba bolestí --- Palliativbehandlung --- liečba bolesti --- палијативно лечење --- палијативна медицина --- tišení bolestí --- leevendav ravi --- palaikomoji slauga --- paliativna nega --- палијативно лекување --- Schmerzlinderung --- paliativní terapie --- палијативна грижа --- utišovanie bolesti --- fájdalomcsillapítás --- paliativní medicína --- palijativna njega --- eutanasi --- eutanázia --- eutanaasia --- euthanasia --- eutanazia --- ευθανασία --- eutanasia --- eutanazija --- еутаназија --- evtanazija --- eutanazie --- eutanazja --- eutanásia --- ewtanażja --- eutanasie --- евтаназия --- евтаназија --- eitanāzija --- e drejtë për eutanazi --- убиство од милосрдие --- droit à l'euthanasie --- rätt till dödshjälp --- ret til dødshjælp --- asistovaná sebevražda --- právo na milosrdnou smrt --- diritto all'eutanasia --- dödshjälp --- eutanáziához való jog --- убиство од благородни побуди --- milosrdná smrt --- dødshjælp --- direito à eutanásia --- derecho a la eutanasia --- aktív eutanázia --- kegyes halál --- dreptul la eutanasie --- recht op euthanasie --- tiesības uz eitanāziju --- teisė į eutanaziją --- õigus eutanaasiale --- kegyes halálhoz való jog --- δικαίωμα ευθανασίας --- oikeus eutanasiaan --- right to euthanasia --- pravo na eutanaziju --- Recht auf Euthanasie --- právo na eutanazii --- passzív eutanázia

Listing 1 - 5 of 5
Sort by