Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Managing your Internet and Intranet services: the information and library professional's guide to strategy
Author:
ISBN: 1856043401 Year: 2000 Publisher: London Library Association Publishing


Book
Le droit de l'internet et de la société de l'information : droits européen, belge et français
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 2804407195 Year: 2001 Volume: 8 Publisher: Bruxelles : Larcier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internet internet Belgie Frankrijk Europa (e.g) & het houden van onwettige ongeoorloofde informatie en de criminaliteit in de informatiemaatschappij kinderpornografie diefstal informaticagegevens virtuele casino 's informaticacriminaliteit & de verspreiding van informatie - website - literair en artistiek eigendomsrecht auteursrecht en naburige rechten - industrieel eigendomsrecht - persoonlijkheidsrechten - technische beschermingsmaatregelen - reservatie en registratie domeinnaam - hyperlink(s) en metatag(s) - e-mail - juridische waarde - overdracht virus en aansprakelijkheid - cryptografie - spamming of het ongevraagd toezenden van mail - het geheim van elektronische communicatie en het toezicht op het gebruik van internet door de onderneming - aansprakelijkheid werkgever voor het gebruik van het internet door werknemer(s) - beroepsgeheim - vragen betreffende aansprakelijkheid - aansprakelijkheid verbonden aan de informatieverspreiding - aansprakelijkheid van de technische tussenpersonen (tussenpersoon) & e-commerce elektronische handel - voorstelling van product of dienst: publiciteit aanbod - contractsluiting: toestemming tijdstip gevolgen - betaling: betalingsvormen beveiliging - bewijs contract: elektronische handtekening archivering - fiscaliteit & bescherming van persoonsgegevens - privacy verwerking van persoonsgegevens ... & impact van internationale aspecten op de informatiemaatschappij - ipr i.p.r - internationaal strafrecht & reglementering van de informatiemaatschappij - reglementering zelfreglementering gebruiken en gewoonten alternatieve geschillenregeling (ADR) ... & bijlagen: rechtspraak wetgeving bibliografie referenties

Keywords

recht --- Industrial and intellectual property --- Comparative law --- informatiemaatschappij --- internet --- European Union --- France --- Belgium --- Droit comparé --- Droit de l'informatique --- Informaticarecht --- Informatiemaatschappij --- Internet --- Rechtsvergelijking --- Société de l'information --- Vergelijkend recht --- Electronic commerce --- Information society --- Commerce électronique --- Société informatisée --- Law and legislation --- Droit --- Societe informatisee --- Reseaux d'information --- Réseaux d'information --- 351.751 --- 34:681.3 --- 151 Intellectuele rechten --- 691 Internet --- Auteursrechten --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Commerce Handel --- Jurisprudence Jurisprudentie --- Internet Internet --- Droit et médias Recht en media --- Société de l'information Kennismaatschappij --- France Frankrijk --- Courrier électronique Electronic mail --- Droit et informatique Recht en informatica --- Web Web --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Europe Europa --- Belgique België --- droit --- commerce electronique --- droit communautaire --- belgique --- france --- AA / International- internationaal --- EEC / European Union - EU -Europese Unie - Union Européenne - UE --- BE / Belgium - België - Belgique --- FR / France - Frankrijk --- 347.78 --- 347.750 --- 347.83 --- 381.56 --- 384.7 --- P01 - Droit de l'informatique - Informaticarecht --- 343.09944 --- Qb7.2.g --- 13.01.B --- 13.01.F --- Sociology --- Information superhighway --- Cyberspace --- Mediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- Law and legislation. --- elektronische handel --- gemeenschapsrecht --- belgie --- frankrijk --- Auteursrecht. --- Commerciële contracten: algemeenheden. --- Computer recht. --- Rechtstreekse verkoop aan de verbruiker. --- Tele-informatie. Datatransmissie. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; Frankrijk --- CyberspaceMediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- 34:681.3 Informaticarecht --- 351.751 Mediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- Commerce électronique --- Société informatisée --- Auteursrecht --- Commerciële contracten: algemeenheden --- Computer recht --- Rechtstreekse verkoop aan de verbruiker --- Tele-informatie. Datatransmissie --- Information networks --- European Union countries


Book
Modern Belgium
Authors: --- ---
ISBN: 0930664108 Year: 1990 Publisher: Palo Alto : The Society for the Promotion of Science and Scholarship,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Regional documentation --- Belgium --- Constitutional law --- Droit constitutionnel --- Belgique --- Politics and government --- Foreign relations --- Politique et gouvernement --- Relations extérieures --- Belgium. --- BE / Belgium - België - Belgique --- 336.61 --- 37 --- Financieel beleid. --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen. --- 333.432.8 --- 333.420.0 --- Internationale monetaire organisatie. Internationaal Muntfonds. Algemene leningovereenkomsten. --- Theorieën in verband met de keuze van de geldstandaard. Currency substitution. Foreign currency deposits. --- 338.6 --- Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. --- 338.012 --- 338.753.0 --- Energie (productiefactor). --- Energie: algemeenheden. --- 333.101 --- 333.480 --- Banksysteem en bankstelsel. --- Geldstelsel. --- 338.046.2 --- Kleine en middelgrote bedrijven. --- 342.4 --- Grondwet. Staathervorming. --- 338.78 --- Diensten. Non-profitsector. --- 332.691 --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- 382.30 --- Handels- en wisselpolitiek in hun verband met de buitenlandse handel: algemeenheden. --- 331.30 --- Economische toestand. --- 330.580 --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden. --- 323.0 --- Binnenlandse politiek: algemeenheden. --- 840 --- Muziekgeschiedenis: essays (histor. onderwerpen, literaire analyses) --- België --- Kennis van land en volk: België --- geschiedenis --- 338.721 --- Structuur en evolutie van de landbouwindustrie. --- 368.40 --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden. --- 325 --- Koloniale politiek. --- 334.152.0 --- Betrekkingen tussen de Europese Gemeenschappen en de lidstaten: algemeenheden. --- 332.10 --- Betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Organisatie van de arbeidsverhoudingen in de industrie: algemeenheden. --- 333.110 --- 333.825 --- 333.80 --- 333.820 --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet. --- Deviezenpolitiek. Interventies. --- Geld-, bank- en kredietpolitiek. Kapitaalmarkt en -rente: algemeenheden. --- Geldbeleid, bankbeleid en kredietbeleid: algemeenheden. --- 338.76 --- 338.750 --- Bouwindustrie. Onroerende bouwwerken. --- Verwerkende nijverheid: algemeenheden. --- 338 <493> --- #ECO:01.01:economie algemeen --- 311.0 --- 331.100 --- #ECO:05.01:landen België --- 3 --- 92 --- 32 --- 33 --- 203 --- (493) --- $?$90/11 --- 308 <493> --- 949.3.04 --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden. --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Geschiedenis. --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie). --- België. --- Kennis van land en volk: België. --- geschiedenis. --- Histoire. --- History. --- 92 Geschiedenis. --- 92 Histoire. --- 92 History. --- 338 <493> Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Relations extérieures --- Academic collection --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Economische toestand --- Financieel beleid --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen --- Geschiedenis --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Institutions politiques --- Conditions sociales --- Civilisation --- Histoire --- Social conditions --- Civilization --- History --- 1914 --- -Belgium. --- Civilisation.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by