Narrow your search
Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010 : Deel 3: Vraag naar en aanbod van werk in de zorgsector
Authors: --- ---
ISBN: 9055501840 Year: 1999 Publisher: Leuven : Hoger Instituut voor de arbeid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Gezondheidszorg 61 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- ziekenhuiswezen --- werkgelegenheid --- #A9911A --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- welzijnswek --- ziekenzorg --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- 361 --- Welzijnsbeleid --- Welzijnsbeleid. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. 4 : Werken in de zorgsector : synthese en vooruitblik tot 2010.
Authors: ---
ISBN: 9055502243 Year: 1999 Publisher: Leuven : KUL. Hoger instituut voor de arbeid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- werkgelegenheid --- evaluatie --- toekomst --- #A9911A --- Gezondheidszorg 61 --- Ziekenhuizen 362.11 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Werkgelegenheid 331.526 --- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 353.11 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- gezondheidszorg --- statistiek --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- 331.6 --- 362.1 --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010 : deel 1 : verpleegkundigen en het verplegend werk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9055501565 Year: 1998 Publisher: Leuven Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor de verpleegkundigen kan gesteld worden, dat na een aanzienlijke expansie van de vraag in het verleden en de wijdverspreide opinie dat er schaarste was aan verpleegkundigen, er naar de toekomst toe, bij ongewijzigd beleid, slechts een beperkte expansie zal optreden in de vraag terwijl er een aanzienlijke groei van het aanbod zal optreden. Deze onverwachte vaststellingen en prognoses naar de toekomst nodigen alle actoren rond de tafel uit om het beleid te wijzigen.Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA en door het HIVA. Deze studie is ook beschikbaar in het Frans. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector.

Keywords

Nursing --- Nursing Staff, Hospital --- Nursing Staff --- Academic collection --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- #SBIB:HIVA --- #ECO:01.03:economie arbeidsmarkt werkgelegenheid werkloosheid --- #ECO:04.12:sectoren non-profit --- #A9808A --- verpleegkundig beroep --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 616.083 )* VERPLEEGKUNDE --- gezondheidsinstellingen --- gezondheidszorg --- onderwijsstructuur --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid --- werkloosheid --- 613.3 --- België --- Vlaanderen --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkunde --- verpleegkundige opleiding --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- statistiek --- verpleegkundige sociologie --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- verpleegkundig beroep (gez) --- werkgelegenheid (gez) --- 331.5 --- Arbeidsmarkt --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Verpleegkundig beroep --- Gezondheidszorg 61 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Verpleegkunde --- Paramedische beroepen --- Gezondheidseconomie --- manpower. --- trends. --- supply & distribution. --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- Professions paramédicales --- Economie de la santé --- Belgium. --- Nursings --- Welzijnsbeleid. --- Quantitative methods (economics) --- Flanders --- manpower --- trends --- supply & distribution --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen --- Verpleegkundige beroepen --- Werkgelegenheid


Book
Geneeskunde : recht en medisch handelen
Author:
ISBN: 9046501086 Year: 2005 Publisher: Brussel : Story-Scientia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Professional Practice --- Practice Management, Medical. --- Legislation, Medical. --- 351.82*8 <493> --- 351.84*7 <493> --- 13.12 --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- 351.82*8 <493> Beroepenrecht. Vestigingswetgeving--België --- Beroepenrecht. Vestigingswetgeving--België --- Medical Legislation --- Medicine --- Management, Medical Practice --- Medical Practice Management --- Practice Management Services, Medical --- Medical Practice Management Services --- Managements, Medical Practice --- Medical Practice Managements --- Practice Managements, Medical --- legislation & jurisprudence. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid Geneesheren Veeartsen Apothekers Tandartsen Paramedici --- legislation & jurisprudence --- Belgium. --- aansprakelijkheid (recht) --- Droit médical --- Medisch recht --- Physician and patient --- Relations médecin-patient --- Expérimentation humaine en médecine --- Practice Management, Medical --- $?$91/11 --- 614.253.83 --- 342.7-056.24 <493> --- 343.61 <493> --- 343.62 <493> --- 343.81-056.36 <493> --- 614.2 <493> --- 614.25 <493> --- 614.27 <493> --- 615.212 <493> --- medisch handelen --- geneesheren --- artsen (geneesheren) --- medische praktijk --- organisatie (organisatorische aspecten) --- 340.13 --- N17 - Ouvrages généraux - Algemene werken --- Orde der geneesheren --- minderjarigen --- orgaantransplantaties --- paramedische beroepen --- tandheelkunde --- patiënt --- E100294.jpg --- Patiëntenrecht ; België --- medecins --- médecins --- pratique médicale --- organisation (aspects organisationnels) --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie. --- Positief recht. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Medische technologie --- PROFESSIONAL PRACTICE, legislation, Belgium --- MEDICAL, Belgium --- PROFESSIONAL PRACTICE, legislation, Belgium. --- 21st century. --- MEDICAL, Belgium. --- Professional practice, legislation, belgium. --- Practice management, medical. --- Medical, belgium. --- Relations médecin-patient --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie --- Positief recht --- Legislation, Medical --- #GBIB:CBMER --- 34 --- 61 --- 614.25 --- 614.253 --- #A9110A --- 674 Gezondheidsrecht --- gezondheidsrecht --- belgie --- deontologie --- recht --- arts-patiëntrelatie --- medisch recht (biomedisch recht) --- 173 --- 343.2 --- AA / International- internationaal --- BE / Belgium - België - Belgique --- 601.4 --- abortus --- beroepsgeheim --- euthanasie --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- belgique --- droit --- relation médecin-patient --- droit médical (droit biomédical) --- Strafwetten --- Medical law --- artsen --- Belgium --- legislation and jurisprudence --- History of medicine --- Legislation --- Medicine and ethics. --- Flanders. --- Medical laws and legislation --- Physicians --- Medical ethics --- Human experimentation in medicine --- Médecine --- Médecins --- Ethique médicale --- Expérimentation humaine en médecine --- Malpractice --- Discipline --- Law and legislation --- Droit --- Responsabilité professionnelle

Listing 1 - 5 of 5
Sort by