Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
De geassisteerde reproductie en haar grenzen.
Authors: ---
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten?De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.


Book
Overwegingen bij menselijke onvruchtbaarheid
Authors: ---
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De mens heeft in een zeer korte tijdspanne (2 à 3 generaties) belangrijke nieuwe mogelijkheden verworven om beslissend en richtinggevend op te treden op het gebied van het menselijk leven zelf. Het verwerven van deze mogelijkheden geeft sommigen een euforisch gevoel van macht en is voor anderen angstwekkend.Dit boek handelt over deze ethische vragen omtrent lijf en leven. Het gaat om beschikken: de mogelijkheden hebben om onder eigen verantwoordelijkheid beslissend een keuze te maken tussen geldige alternatieven, en dit op terreinen waar dit vroeger niet kon. Het thema is toegespitst op lijf en leden als de terreinen waar nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheid het meest de concrete individuele mens raken en waarop de zeer snelle evolutie van de medische wetenschappen veel en concreet materiaal bieden voor discussie. Leven staat hier voor alle essentiële beslissingen omtrent begin en einde, kwaliteit en vorm van het menselijk leven, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond vruchtbaarheid, contraceptie, abortus, genetisch onderzoek, kunstmatige inseminatie, euthanasie, zelfdoding en transplantatie. Lijf staat voor het beleefde lichaam als psychisch fysisch geheel in relatie met de levensomstandigheden en de eigen geschiedenis, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond beleven van seksualiteit, donorschap, gebruik van medicamenten en genotmiddelen, wijzigingen aan het lichaam om esthetische of ideologische redenen, sterilisatie en deelneming aan trainingen en therapieën.

Keywords

170 --- fertiliteit (gez) --- Chapters


Book
Onzeker zwanger: vruchtbaarheidscontrole en prenatale diagnose
Authors: --- ---
ISBN: 905826078X Year: 2000 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten? De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.

Keywords

diagnostiek (geneeskunde) --- vroedvrouwen --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Gynaecology. Obstetrics --- voortplanting (mensen) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- zwangerschapsbegeleiding --- prenatale diagnose --- Grossesse --- Zwangerschap --- Academic collection --- bio-ethiek --- getuigenis --- voortplanting --- 612.63 --- 618.2 --- Abortus --- Embryo/Foetus --- Medische ethiek --- Voortplanting --- 605.5 --- 615.5 --- abortus provocatus --- ethiek --- fertiliteit --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- medische technologie --- obstetrie --- vroedkunde --- zwangerschapspsychologie --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Prenatale diagnostiek --- Prenatale raadpleging (zwangerschapscontrole) --- 615.54 --- 618.2 )* OBSTETRIE --- Handboek/cursus --- bevruchting (gez) --- fertiliteit (gez) --- obstetrie (gez) --- prenatale diagnose (gez) --- seksuologie (gez) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- ouderschap --- prenatale raadpleging --- zwangerschap (graviditeit) --- abortus --- erfelijkheid (erfelijke aanleg, erfelijk risico) --- genetisch onderzoek --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- ethiek (ethische aspecten) --- prenatale diagnostiek (prenatale test) --- Avortement --- Embryon/Foetus --- Ethique médicale --- Procréation/Reproduction --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek --- (zie ook: genetisch advies) --- 179.7 --- 61 --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition, risque) --- recherche génétique --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- ethique (aspects ethiques) --- diagnostic prénatal (test prénatal, DPN) --- grossesse --- Belgium


Book
Beschikken over lijf en leven : ethische vragen rond vrijheid en geborgenheid
Authors: --- ---
ISBN: 9033417081 Year: 1987 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Professional ethics. Deontology --- Ethique philosophique --- Wijsgerige ethiek --- bio-ethiek --- medische ethiek --- euthanasie --- zelfdoding --- 17.023.33 --- 176 --- 174 --- #GBIB:CBMER --- #GBIB:IDGP --- #SBIB:17H11 --- #SBIB:316.356.2H3660 --- #gsdb5 --- C1 --- geneeskunde [medisch] --- #C9205 --- 311 --- 603.1 --- ethiek --- fertiliteit --- sociale ethiek --- transplantaties --- Biotechnologie --- Deontologie (plichtenleer) --- Euthanasie --- Genetische manipulatie --- Gezondheidsrecht --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Medische experimenten --- Medische technologie --- Moraal (ethiek) --- Research (onderzoek) --- Transplantaties --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- 170 --- autonomie (gez) --- ethiek (gez) --- 17 --- Ethiek --- Geneeskunde --- Lichaam --- Technologie --- Voortplanting --- Zelfbeschikkingsrecht --- Zelfmoord --- 172 --- Medische ethiek --- behandelingstoestemming --- embryo --- end-of-life --- ethiek (moraal) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geborgenheid --- genetische manipulatie --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- medische experimenten --- palliatieve zorgen --- vrijheid --- wetenschappelijk onderzoek --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- 179.7 --- 61 --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Seksuele ethiek. Seksuele moraal --- Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- Menselijke natuur en morele voorschriften --- Gezinssociologie: vruchtbaarheidstechnieken en draagmoederschap --- Kerken en religie --- Sociale ethiek --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- Hulpwetenschappen --- ethiek en religie --- ethiek en religie. --- 174 Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- 176 Seksuele ethiek. Seksuele moraal --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- sociologie --- ethische kwesties


Book
Handboek gynaecologie
Authors: --- ---
ISBN: 9789033475962 Year: 2009 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gynecology. --- 618.1 --- Academic collection --- gynaecologie --- 605.5 --- Gynaecologie --- Gynecologie (vrouwenziekten) --- Gynecologische chirurgie (chirurgie (gynecologie)) --- gynaecologie (gez) --- baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) --- baarmoederkanker --- besmettelijke ziekten (infectieziekten) --- borstkanker --- borstklieren --- buikpijn --- endometriose --- endometriumcarcinoom --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- goedaardige gezwellen --- gynecologie (vrouwenziekten) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- kwaadaardige gezwellen (kanker, sarcoom) --- menopauze --- menstruatie --- ovariumcarcinoom --- ovariumcyste --- premenstrueel syndroom --- pubers (puberteit) --- seksualiteit --- seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA, venerische ziekten) --- seksuele ontwikkelingsstoornissen --- zwangerschap (graviditeit) --- Gynecologic Surgical Procedures --- Gynaecology. Pathology of the female --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- (zie ook: gynecologie) --- (zie ook: endocrinologie, gynecologie, hematologie) --- 618.1 Gynaecology. Pathology of the female --- baarmoederhalskanker --- besmettelijke ziekten --- geboortebeperking --- Gynaecology. Obstetrics --- kwaadaardige gezwellen --- PMS (premenstrueel syndroom) --- kunstmatige inseminatie --- fertiliteit --- prolaps --- SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen) --- miskraam --- IUD (intra uterine device) --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Gynecology --- Handbooks, manuals, etc.


Book
Endometriose

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- endometriose (gez) --- Chapters


Book
Steriliteit en subfertiliteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- fertiliteit (gez) --- Chapters

Listing 1 - 7 of 7
Sort by