Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Forming the future of finance : mapping paradigms, creating strategies.
Author:
ISBN: 1855649039 Year: 2001 Publisher: London Euromoney books,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Super searchers cover the world : the online secrets of international business researchers
Authors: ---
ISBN: 0910965544 1573879967 Year: 2001 Volume: v. 8 Publisher: Medford, N.J. : CyberAge Books,

Virtual states : the Internet and the boundaries of the nation state
Author:
ISBN: 1134692757 0415172136 1280333030 0203020081 0203159217 0415172144 Year: 2001 Publisher: London ; New York : Routledge,


Book
Over divergentie en convergentie : het ICT-ontwikkelingsperspectief van massamedia en mediabeleid.
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Antwerpen UIA. Departement politieke en sociale wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Communicatiewetenschappen ; Mobiele telefonie als katalysator - communicatiecultuur en opkomst ICT ; Vergelijking met veel onbekenden : mediableeid in ontwikkelingsperspectief - implicaties voor corporate governance - stimulans voor concentratieprocessen - snelweg zonder ontsnappingsroute - internet als sociaal-agogisch middel ; Printmedia en journalistiek op digitale toer : werkprocessen met verschillende producties - lagere investeringen in digitalisering - pijnpunten van dagbladuitgevers ; Invisible hand of geregisseerde ontwikkeling? : figuur van calculerende consument - dynamische communicatiecultuur - opmars van telecommunicatietechniek - telex en fax- doorbraak satellietcommunicatie ; Omroep als maatschappelijk fenomeen : draadloze telefonie en radio-omroep televisie in naoorlogse samenleving ; Beeldradio als audiovisueel medium : beleving ; Digitalisering en doos van Pandora : strijd tegen internetpiraterij - knieval van Napster - populariteit mp3-cultuur - dingen naar tijd en geld van publiek ; Onzekere bestaan van uitvinders : drie fasen en manieren van uitvinden - ook neergang na bloeiperiode - stuwkracht van electronica-industrie - van rekentuig tot personal computer - introductie world wide web ; Riskant beheer van infrastructuur : veilen van umts-frequenties


Book
Webwijzer: schrijven voor het web, stijl- en structuuradviezen, praktijkgerichte voorbeelden
Authors: ---
ISBN: 9057970724 Year: 2001 Publisher: Den Haag Sdu


Book
De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarboek 2001/1: ICT en werkgelegenheid
Author:
ISBN: 9044112317 Year: 2001 Publisher: Leuven Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid Vorming/KUL


Book
Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht : de procedure van de Wet van 30 juni 1971.
Author:
ISBN: 9058523268 Year: 2001 Volume: 8 Publisher: Diegem Ced.Samsom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. BEGRIPPEN EN BEGINSELEN 1. Elektronisch toezicht 2. Recht op gezagsuitoefening 3. Recht op privacy 2. BESCHERMING VAN PERSOONGEGEVENS 1. Inleidend 2.Juridische bronnen 3. Begrippen en beginselen 3. BESCHERMING VAN COMMUNICATIE 1. Inleiding 2. De strafrechtelijke bepalingen 3. De uitzonderingen 4. IMPLEMENTATIE VAN ICT-BELEID 1. De keuze van het vehicel 2. De rol van het collectief arbeidsrecht 5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 1. Probleemstelling 2. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden 3. De werkgever 6. CAMERA'S IN DE ONDERNEMING 7. SYNTHESE

Keywords

arbeidsrecht --- Social law. Labour law --- Belgium --- Droit social --- Sociaal recht --- #SBIB:340H11 --- 130 Sociaal recht --- Sociale wetgeving 351.83 --- Rechterlijke macht 342.56 --- boeten --- sociaal recht --- belgie --- 351.83 --- 09.02.a --- Arbeidsrecht: algemeenheden, sociale wetgeving --- amendes --- droit social --- droit du travail --- belgique --- arbeidswetgeving - arbeidsrecht - sociaal recht (zie ook 331.16) --- Sociale verzekering Nederland Algemeen --- Administratieve geldboeten --- Wet --- 1971 --- juni 30 --- Administratieve geldboeten. --- Sociaal recht. --- juni 30. --- Juni 30. --- Juni 30 --- privacy --- Atteinte à la vie privée --- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer --- Droit au respect de la vie privée --- Droit à l'intimité --- Electronics in surveillance --- Elektronisch toezicht --- Elektronische bewaking --- Intimité [Droit à l' ] --- Liberté de la vie privée --- Persoonlijke levenssfeer [Recht op ] --- Privacy [Recht op ] --- Privacy [Right of ] --- Privacy [Right of ] -- Law and legislation --- Privésfeer [Recht op ] --- Respect de la vie privée --- Surveillance [Electronic ] --- Surveillance électronique --- Vie privée [Droit à la ] --- Electronic monitoring in the workplace --- Surveillance électronique en milieu de travail --- Sanctions administratives --- Astreintes --- 406 Privacy --- 691 Informatiebeleid --- Arbeidsomstandigheden 658.382 --- 331.94 --- 342.721 --- Controle op het werk. Arbeidsinspectie --- persoonlijke vrijheid - privé leven - privacy --- informatica - cybernetica - Internet (zie ook 681.3) --- contrôle --- werknemers. --- Werknemers. --- Surveillance électronique en milieu de travail --- Sociale verzekering ; Nederland ; Algemeen --- 096 Informatica --- Informatica 681.3 --- 007.5 --- 34 --- bedrijven --- internet --- communicatie --- controle --- prive-leven --- strafrecht --- recht - wetgeving --- entreprises --- communication --- vie privee --- droit penal --- Computer. Automation --- Human rights --- Privacy --- Labor laws and legislation --- Privacy, Right of --- Travail --- Droit à la vie privée --- Law and legislation --- Droit --- Sanctions, Administrative --- Fines (Penalties) --- Criminal provisions --- Droit pénal --- Internet --- Safety measures --- Social aspects --- Electronic surveillance --- Criminal provisions.

Taxation, welfare and the crisis of unemployment in Europe
Authors: ---
ISBN: 1840645113 Year: 2001 Publisher: Cheltenham Elgar

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Labour market --- Taxes --- European Union --- Labor supply --- Welfare recipients --- Unemployment --- Income tax --- Marché du travail, Effets de l'impôt sur le --- Aide sociale --- Chômage --- Impôt sur le revenu --- Effect of taxation on --- Employment --- Bénéficiaires --- Travail --- Public welfare --- 331.5 <4> --- 331.56 <4> --- 316.323.65 --- 304 <4> --- #SBIB:023.IO --- #SBIB:35H435 --- #SBIB:35H437 --- #SBIB:33H13 --- #SBIB:33H16 --- 331.5 EUR --- #A0107A --- 451 Werkloosheid --- niveau de vie --- prosperite et bien etre --- chomage --- crise economique --- politique fiscale --- politique sociale --- europe --- EEC / European Union - EU -Europese Unie - Union Européenne - UE --- 331.31 --- 332.691 --- 336.61 --- 330.580 --- 368.40 --- 332.630 --- Europese Unie --- Nederland --- arbeid, loon --- arbeidsmarkt --- fiscaliteit --- welvaartseconomie --- werkgelegenheid --- werkloosheid --- 336.2 <4> --- 331.13794 --- -Welfare recipients --- -Unemployment --- -Public welfare --- -Income tax --- -Personal income tax --- Taxable income --- Taxation of income --- Direct taxation --- Internal revenue --- Progressive taxation --- Tithes --- Wages --- Benevolent institutions --- Poor relief --- Public assistance --- Public charities --- Public relief --- Public welfare reform --- Relief (Aid) --- Social welfare --- Welfare (Public assistance) --- Welfare reform --- Human services --- Social service --- Joblessness --- Employment (Economic theory) --- Full employment policies --- Manpower policy --- Right to labor --- Underemployment --- Public welfare recipients --- Poor --- Labor force --- Labor force participation --- Labor pool --- Work force --- Workforce --- Labor market --- Human capital --- Labor mobility --- Manpower --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--Europa --- Werkloosheid. Arbeidsreserve--Europa --- Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat --- Sociale politiek. Maatschappelijke opbouw. Sociale problemen, vraagstukken--Europa --- Beleidssectoren: economisch en werkgelegenheidsbeleid --- Beleidssectoren: sociale zekerheid --- Economische politiek --- Publieke financiën --- levensstandaard --- welvaart en welzijn --- economische crisis --- fiscaal beleid --- sociale politiek --- europa --- Economisch beleid. --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Financieel beleid. --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden. --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden. --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid. --- -Employment --- -Taxation --- Government policy --- -Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--Europa --- -331.5 <4> --- 304 <4> Sociale politiek. Maatschappelijke opbouw. Sociale problemen, vraagstukken--Europa --- 331.56 <4> Werkloosheid. Arbeidsreserve--Europa --- 331.5 <4> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--Europa --- 316.323.65 Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat --- -316.323.65 Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat --- Personal income tax --- -Government policy --- Marché du travail, Effets de l'impôt sur le --- Chômage --- Impôt sur le revenu --- Bénéficiaires --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden --- Economisch beleid --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Financieel beleid --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden --- Taxation

Listing 1 - 9 of 9
Sort by