Narrow your search
Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
De atlas van de Bijbel
Authors: ---
ISBN: 9020937243 904350095X Year: 1999 Publisher: Tielt Kampen Lannoo Kok

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Driedimensionale reconstructies van steden en gebouwen brengen de bijbelse wereld tot leven en werpen een verhelderend licht op de verhalen die aan de basis liggen van de grote joodse en christelijke religies. De belangrijkste bijbelverhalen worden in de context van hun tijd en plaats gezet. Met de resultaten van recente archeologische vondsten.


Book
Liefde aan het woord : de bijbel verkennen vandaag
Authors: --- ---
ISBN: 9073503817 9061737265 Year: 2003 Publisher: Antwerpen 's-Hertogenbosch Leuven Halewijn KBS VBS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Begrijpt u eigenlijk wel wat u leest? - Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij wegwijs maakt' (Hnd. 8,30). Een veelzeggend citaat uit het boek Handelingen. Ook nu na twintig eeuwen christenheid blijft het nodig: een goede gids die ons op een niet hoogdravende manier de weg wijst doorheen 'bijbelland'. En dat is nu net de betrachting van Prof. Hoet. Op een gedegen manier zorgt hij ervoor dat de lezer een overzicht krijgt van wat de bijbelse 'bibliotheek' bevat. Want de bijbel is niet één uniek boek, maar een verzameling boeken, die in geheel verschillende tijdperken geschreven zijn. Het boek is niet bedoeld voor de exegetische vakgenoten van de auteur, wel voor de geïnteresseerde lezer of lezeres die in een kort bestek informatie wil vinden over 'wat er nu eigenlijk in de bijbel te lezen is'. Gaandeweg steekt men daarbij ook wat op over de ontstaansgeschiedenis van de bijbelse geschriften of over de historie van het joodse volk of van de eerste kerk.


Book
De bijbel en andere heilige boeken : verhalen om van te leven?
Authors: --- ---
ISBN: 9033455153 Year: 2004 Publisher: Leuven Leuven Voorburg Vlaamse Bijbelstichting Acco

Listing 1 - 4 of 4
Sort by