Narrow your search

Library

UCLL (22)

LUCA School of Arts (22)

Odisee (22)

Thomas More Kempen (22)

Thomas More Mechelen (22)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (22)

VIVES - Brugge, Oostende (22)

UCLL (22)

Groep-T (2)


Resource type

book (19)

periodical (3)


Language

Czech (22)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (4)

2015 (4)

2014 (4)

2013 (4)

More...
Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Zaklady infekcniho lekarstvi
Author:
ISBN: 8024629569 Year: 2015 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinium,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical

Book
Urologie pro mediky
Authors: --- ---
ISBN: 802463032X Year: 2015 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktická kardiologie
Authors: --- --- ---
ISBN: 8024628651 Year: 2011 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kniha Praktická kardiologie je urcena predev&#x161;ím pregraduálním studentum - posluchacum 4. a 5. rocníku medicíny, kterí jsou sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale s klinickou praxí teprve zacínají. Tato ctenárská skupina se zde mu&#x17E;e strucne a prehledne seznámit s problematikou kardiologie v celé její &#x161;íri. Publikace v&#x161;ak priná&#x161;í studentum mnohem více: seznamuje je s principy klinického uva&#x17E;ování nad konkrétním pacientem, vcetne diferenciálnediagnostické klinické rozvahy. V rade prípadu je text doplnen kazuistikami, jejich&#x17E; smyslem je ucinit studium problému zajímavej&#x161;ím a usnadnit zapamatová


Book
Infekcní nemoci ve standardní a intenzivní péci
Authors: --- --- ---
ISBN: 8024627574 Year: 2013 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ucebnice poskytuje základní poznatky o infekcních nemocech serazených podle orgánových systému, obsahuje jejich popis s cílem vytvorit konkrétní predstavu o jejich prubehu, lécbe a o&#x161;etrovatelské péci. V obecné cásti knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péce aplikované na pacienty s infekcními nemocemi, jsou vysvetleny specifické rysy o&#x161;etrování, dodr&#x17E;ování hygienického re&#x17E;imu, izolacních opatrení a prevence. Kniha je primárne urcena pro pokracovací magisterské studium intenzivní péce, ale základní poucení naleznou i studenti lékarství a lékari se zájmem o akutní medicínu. K snaz&#x161;ímu pochopen


Book
Nemoci z povolání a intoxikace
Authors: --- --- ---
ISBN: 8024626071 Year: 2014 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum,


Book
Diagnostika a lécba nejcastejich osteoporotickych zlomenin
Authors: --- ---
ISBN: 8024635356 Year: 2016 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Příprava rohovky pro transplantaci : historie, současnost, budoucnost
Authors: ---
ISBN: 8024624753 Year: 2013 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Základy detského lékarství
Authors: ---
ISBN: 8024630168 Year: 2016 Publisher: Prague, Czech Republic : Karolinum Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Mor 1480-1730 : epidemie v lékarských traktátech raného novoveku
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 8024623021 Year: 2014 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by