Listing 1 - 10 of 161 << page
of 17
>>
Sort by
Op zoek naar evenwicht : morele vragen voor artsen en verpleegkundigen
Authors: ---
ISBN: 9789057400681 Year: 2008 Publisher: Dwingeloo : Kavanah,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek in de kliniek; hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
Year: 1996 Publisher: Meppel Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Is lijden mensonwaardig?
Author:
Year: 2004 Publisher: Tielt Lannoo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Dolgelukkig zijn wij
Author:
ISBN: 9789046808849 Year: 2010 Publisher: [Amsterdam] Nieuw Amsterdam

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

8-90-468-0884-9


Book
Medische ethiek
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1999 Publisher: Diegem Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische attesten in de huisartsenpraktijk : analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De groeiende vraag naar medische attesten zorgt bij huisartsen voor extra werklast en brengt de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang. In het kader van haar Luisternetwerk eerstelijnsgezondheidszorg heeft de Koning Boudewijnstichting deze problematiek geanalyseerd en samen met de stakeholders naar oplossingen gezocht. Het resultaat is een rapport dat voor vier types van attesten (‘paraplu-attesten’, schoolattesten, sociale attesten, attesten aanvraag Hoofdstuk IV) een pragmatische stand van zaken schetst, de oplossingen die reeds in de maak zijn toelicht en verdere mogelijkheden tot verbetering suggereert. (Bron: website KBS)


Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek.
Authors: ---
ISBN: 9055743518 Year: 2002 Publisher: Baarn HB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Privacy en verwerking van gegevens in het ziekenhuis
Author:
ISBN: 9055839949 Year: 2002 Publisher: Diegem : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheidsethiek.
Author:
Year: 1997 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds ongeveer 30 jaar groeit een steeds sterkere belangstelling voor de ethische aspecten van de gezondheidszorg. Deze belangstelling heeft ertoe geleid, dat gezondheidsethiek zich ontwikkelde tot een afzonderlijke discipline; in verschillende medische faculteiten is ethiek een erkend onderdeel van het studieprogramma geworden. Tevens is er een haast explosieve toename van publicaties over gezondheids-ethische problemen. Getuige hiervan de onoverzichtelijke stroom literatuur in de Angelsaksische landen, maar ook in Nederland met o.a. het handboek Gezondheidsethiek van de Beaufort en depuis, een kanjer van 681 blz. In België blijkt de interesse voor gezondheidszorg ook uit de oprichting van een "Nationaal Raadgevend Comité voor bio-ethiek". Het feit dat dit comité is samengesteld uit 35 landen leden, waarbij taalpariteit, ideologisch en filosofische strekkingen, federale staat en de verschillende gemeenschappen in een wankel evenwicht zijn vertegenwoordigd, doet mij sterk twijfelen aan de efficiëntie van de werking ervan. We kunnen alleen maar dromen van een "Nationaal instituut voor gezondheidsethiek", zoals in Nederland werd opgericht in 1984 met een vaste staf van vijf medewerkers, een eigen huis en een algemeen bestuur bestaande uit 11 leden, allen gekozen wegens hun jarenlange interesse in gezondheidsethiek en -recht.

Listing 1 - 10 of 161 << page
of 17
>>
Sort by