Listing 1 - 10 of 120 << page
of 12
>>
Sort by

Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
Year: 2007 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Morale et management
Author:
Year: 1969 Publisher: Puteaux Hommes et techniques


Book
Ethiek de basis. : morele competenties voor professionals.
Author:
ISBN: 9789001795542 Year: 2012 Publisher: Groningen Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Goed aangepakt : Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.
Authors: --- ---
ISBN: 9789088502972 Year: 2012 Publisher: Amsterdam SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat heeft beroepsethiek met de aanpak van kindermishandeling te maken? Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt? Wat brengt hen er toe dat vermoeden te melden of juist niet, en welke afweging maken ze daarbij? Waarom is het eigenlijk belangrijk vanuit beroepsethisch perspectief naar de aanpak van kindermishandeling te kijken? Een antwoord op deze vragen is te vinden in deze bundeling van gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek. Uit interviews met Rian Teeuw, Herman Baartman, Jo Hermanns, Bart Cusveller, Bert Musschenga, Dick Willems en een groep kinderartsen, wordt duidelijk dat professioneel handelen bij kindermishandeling meer is dan competent signaleren, diagnosticeren en communiceren. Het is ook een kwestie van beroepsethisch verantwoord optreden. Beroepsethiek boort een intrinsieke motivatie aan om kinderen in de knel te helpen, en stimuleert kritische reflectie die bijdraagt aan zorgvuldig en daadkrachtig handelen. Goed aangepakt is bedoeld voor iedereen die in beroep, beleid, onderwijs of onderzoek met de signalering en de bestrijding van kindermishandeling te maken heeft. Het is het resultaat van een ZonMw-onderzoeksproject van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CHAIN-ER onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De gesprekken werden gevoerd door Jos Kole, ethicus bij het Ethiek Instituut en zijn geredigeerd samen met Monique Janssens en Mariëtte van den Hoven.


Dissertation
Bindmiddel, Creatieve methodieken om te communiceren met kinderen bij thuisbegeleiding
Authors: --- --- --- ---
Year: 2007 Publisher: Dilbeek EHSAL, Campus Parnas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een spiritualiteit van de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789401415545 Year: 2014 Volume: *1 Publisher: Lannoo Tielt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Beschouwing door de rooms-katholieke geestelijke over zorg, voor allen die in de zorg werkzaam zijn.


Book
Wat ervan te zeggen : informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld
Author:
ISBN: 9789400001084 Year: 2010 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega's en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)overleg en casemanagement worden besproken. (Bron: covertekst)


Book
Ingenieursethiek.
Authors: ---
ISBN: 9789043014892 Year: 2008 Publisher: S.l. Pearson Education Benelux

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek in sociaal-agogische beroepen
Author:
ISBN: 9789043014502 Year: 2008 Publisher: 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

jk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, pedagogen en cultureel werkers verlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen en waarden een grote rol. Het boek behandelt de belangrijkste ethische begrippen en legt de relatie met de verschillende beroepscodes van sociaalagogische beroepen.Het is verdeeld in een algemeen en een beroepsgericht deel. In het eerste deel wordt de theoretische basis gelegd en worden de basisbegrippen van ethiek besproken. Het tweede deel gaat in op beroepsgerichte ethiek waarbij deberoepscodes van IFSW/IASSW, NVO en SPH/SPW uitgebreid worden behandeld. Ten slotte wordt een casus geanalyseerd en toegepast op de individuele beroepsgroepen met gebruik van een overzichtelijk stappenplan.Door realistische casussen biedt het boek handvatten om morele problemen zorgvuldig te analyseren en professionele keuzes te verantwoorden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met individuele en groepsopdrachten


Book
'Vanavond om 8 uur...': verpleegkundige dilemma's bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde
Author:
ISBN: 9031322520 9789031322527 Year: 1997 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. De beleving2. Verpleegkundigen tussen patiënt en arts3. Verpleegkundigen en euthanasievragen4. Niet-gehonoreerde euthanasievragen5. Morfine6. De expliciete, dwingende vraag7. De impliciete vraag8. De uitvoering van euthanasie9. Gevoeligheden onder de verpleging bij euthanasie10. Arts en de uitvoering van euthanasie11. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde12. Verpleegkundigen en artsen13. Een kijkje achter de schermen

Listing 1 - 10 of 120 << page
of 12
>>
Sort by