Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
De dood en de dageraad : medidaties over leven en sterven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

C3 --- literatuur --- roman --- bezinning --- levenskunst --- dood --- Kunst en cultuur


Book
Wat wil je dat ik voor je doe : Lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het A-jaar
Authors: ---
ISBN: 9789031714087 Year: 2016 Publisher: Averbode Uitgeverij Averbode

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Pedagogische stimuli
Author:
Publisher: Brussel Oostende Openluchtklassen Drukkerij Goekint

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Effata, ga open : oefeningen bij de genezingsverhalen uit de bijbel.
Authors: --- ---
ISBN: 9070092964 Year: 1999 Publisher: Gent Carmelitana,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De kracht van de stilte : meditatie met kinderen
Author:
ISBN: 9789031740697 Year: 2015 Volume: *1 Publisher: Averbode Averbode

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meditatie brengt kinderen in contact met hun diepste, innerlijke kern en laat hen 'thuiskomen bij zichzelf'. Daardoor krijgen kinderen de kracht om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven. Bovendien zijn ze daardoor beter in staat om positieve keuzes te maken. Van kinderen wordt veel verwacht in onze maatschappij. Meditatie kan rust en energie brengen in hun leven of in uw klas.


Book
Luister eens, God : bidden & bezinnen met jongeren
Author:
ISBN: 907350368X Year: 2003 Publisher: Antwerpen Halewijn


Book
Ontmoeten : een brief aan jongeren en hun tochtgenoten over relatievorming, liefde en seksualiteit.


Book
Sacramenteel denken en leven.
Authors: ---
ISBN: 9031705934 Year: 1983 Publisher: Averbode Altiora


Book
Viering en bezinning op school
Authors: ---
ISBN: 9044111167 Year: 2001 Volume: 4 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is een bijzondere uitdaging om als leraar liturgische vieringen of bezinningsmomenten voor te bereiden. In een christelijke school die werkt vanuit de inspiratie van een evangelisch opvoedingsproject, is het vieren zeker even waardevol als het verkondigen van het geloof. Dit boek is de neerslag van de inhoudelijke inbreng tijdens het nascholingsproject Voorgaan in viering en bezinning op school. Je kan erin lezen hoe je op een ernstige wijze rekening kan houden met de beginsituatie van jongeren en hoe je tezelfdertijd de liturgie wezenlijk liturgie kan laten zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten en vaardigheden die je onder de knie moet krijgen om vieringen en bezinningsmomenten voor te bereiden en voor te gaan. (Bron: covertekst)

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by