Narrow your search

Library

AP (1)

Arteveldehogeschool (1)

Hogeschool Gent (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

KBR (1)

KU Leuven (1)

Odisee (1)

FOD/SPF PO (1)

Thomas More Kempen (1)

UAntwerpen (1)

More...

Resource type

book (1)


Language

Dutch (1)


Year
From To Submit

2002 (1)

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Mens en organisatie
Authors: ---
ISBN: 9045502240 9045502755 Year: 2002 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De spanning tussen mens en organisatie is een thema dat elke medewerker, elke manager, elke toekomstige werknemer aangaat. Het zoeken naar passende antwoorden op de inherente en onvermijdelijke spanningen tussen mens en organisatie houdt zowel de 'reflective practitioner' als de wetenschapper bezig. Beiden komen steeds meer tot het inzicht dat niet alle tegenstellingen en spanningen kunnen worden opgelost. Het komt erop aan te leren omgaan met concurrerende waarden en blijvend te streven naar werkbare dynamische evenwichten. Dat wetenschappers en docenten hiervoor kant-en-klare recepten kunnen bedenken is een illusie die al lang achterhaald is. Kennismaken met diverse denkbeelden, perspectieven, analyses, kritieken, onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden kan wel bijdragen tot een rijkere kijk en een kwaliteitsvollere dialoog over mens en organisatie. Mens en organisatie wil hiertoe een bijdrage leveren. Inleidend werk dat de lezer laat kennismaken met diverse denkbeelden over mens en organisatie. Combinatie van historische en thematische aanpak.Drie niveaus: het individu, de groep, de organisatie. Thema's die aan bod komen: motivatie en leiderschap, met aandacht voor participatie en macht; welvinden op het werk: personeelstevredenheid en stress; het groepsperspectief: samenwerken en communiceren; de organisatie in haar geheel: de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en de organisatieverandering. Compacte en veelzijdige inhoud die u laat kennismaken met een heel aantal facetten, thema's en ideeën.

Keywords

Social Sciences and Humanities. Management studies, Business Administration, Organizational Science --- Social Sciences and Humanities. Labour Studies --- Organization Science. --- Personnel Management. --- Arbeids- en organisatiepsychologie. --- Arbeidsomstandigheden. --- Personeelsbeleid. --- Didactics of secundary education --- Didactics of technology --- Didactics of economy --- organisatiecultuur --- Organization theory --- organisatiepsychologie --- bedrijfsleer --- bedrijfsorganisatie --- communicatie --- arbeidstevredenheid --- #SBIB:316.334.2A500 --- #SBIB:35H300 --- #SBIB:024.IO --- organisatie-gedragswetenschap --- organisatiesociologie --- #PBIB:2005.2 --- 098 Bedrijfskunde --- Culture d'organisation Organisatiecultuur --- Organisation Organisatie --- Collaboration Samenwerking --- 366 --- 367 --- arbeidsmotivatie --- groepsdynamica --- leiding geven --- machtspatronen --- management --- organisatieleer --- personeelsbeleid --- revisionisme --- stress --- teamwerk --- welbevinden --- Arbeidssatisfactie --- Communicatieproces --- Communiceren --- EFQM --- Groep --- Hawthorne --- Humanisering --- Human-relations --- Individu --- Leiderschap --- Maatschappij --- Macht --- Mens --- Motivatie --- Organisatie --- Organisatiecultuur --- Revisionisme --- Samenwerken --- Stress --- Team --- Werk --- 650.1 )* MANAGEMENT --- leiderschap --- onderneming --- 65.01 --- Arbeid --- Communicatie --- Management --- Samenwerking --- arbeid, motivatie --- bedrijfscultuur --- communicatie, intern --- human resources management --- organisaties, verandering --- psychologie, bedrijven --- teamwork --- Organisatieleer --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Arbeids- en organisatiesociologie --- E080441.jpg --- Organisatiesociologie: algemeen --- Organisatieleer: algemene werken --- Mens en arbeid in de onderneming --- Organisatiesociologie

Listing 1 - 1 of 1
Sort by