Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Zorg om het levenseinde : een kritisch-filosofisch perspectief
Author:
ISBN: 9789044124439 Year: 2010 Publisher: Antwerpen/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat betekent ethiek in het zorgen voor anderen? Vanuit een kader dat een lans breekt voor een kritische filosofische benadering, biedt dit boek relevante antwoorden op terechte vragen uit het verzorgende werkveld. Specifiek gaat het daarbij in op een brandend actuele kwestie, namelijk de ethische begeleiding bij de levensbeëindiging. De auteur onderzoekt welke ethische en juridische implicaties indirecte, passieve en ongevraagde levensverkorting, alsook euthanasie en palliatieve sedatie, met zich meebrengen. Dit geldt zowel voor meerder- en minderjarigen als voor mensen in een persisterende vegetatieve toestand. Dit betekent dat hedendaagse ethische thema?s, zoals het afbreken van kunstmatige vocht- en voedseltoediening, het nemen van een besluit om niet te reanimeren, pijnbestrijding en dergelijke uitvoerig aan bod komen. Op die manier wil dit boek een sterke en geëngageerde stem laten klinken in een debat dat de samenleving onverminderd blijft beroeren


Book
Recht en bio-ethiek : wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg.
Author:
ISBN: 9789020989397 Year: 2010 Publisher: Leuven : LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

● Heb ik als patiënt alleen rechten of heb ik ook plichten? ● Wie zal mij vergoeden als ik schade lijd in een ziekenhuis? ● Bestaat er een ‘recht op een kind’? ● Wie beschermt mijn medische gegevens? ● Zijn artsen verplicht om euthanasie toe te passen? Herman Nys biedt met Recht en bio-ethiek een antwoord op deze vragen waar iedereen – vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks – wel eens mee te maken krijgt. Dit boek is een onmisbaar juridisch overzicht voor patiënt én zorgverlener, voor juristen én niet-juristen. Omdat onze samenleving de kosten van de gezondheidszorg draagt en toekijkt op een rechtvaardige besteding van het beschikbare budget, ontstond door de jaren heen een enorm arsenaal aan juridische regels. Toch blijft de zorg voor de gezondheid uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, de zorgontvanger en het netwerk dat hen steunt en omringt. Wederzijds vertrouwen en respect vormen de basis van de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Op enkele lang bestaande uitzonderingen na, zoals het beroepsgeheim, kwam het recht tot in 1985 nauwelijks tussen in deze vertrouwensrelatie. De Wet op de orgaantransplantatie van 1986 was de eerste wettekst die de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt ging bepalen. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek de niet‑juridisch geschoolde lezer alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven en te ontvangen.

Keywords

bio-ethiek --- recht --- Professional ethics. Deontology --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Belgium --- Biologie humaine -- Morale et aspects éthiques --- Biomedical ethics --- Biomedische ethiek --- Biomédecine -- Morale et aspects éthiques --- Clinical sciences --- Deontologie [Medische ] --- Deontology [Medical ] --- Droit de la santé publique --- Droit sanitaire --- Déontologie médicale --- Ethics [Medical ] --- Ethiek [Medische ] --- Ethique médicale --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- Medical care -- Moral and ethical aspects --- Medical deontology --- Medical ethics --- Medical profession --- Medicine --- Medicine -- Moral and ethical aspects --- Medisch recht --- Medische deontologie --- Medische ethiek --- Morale et médecine --- Morale médicale --- Médecine --- Médecine -- Innovations -- Morale et aspects éthiques --- Médecine -- Morale et aspects éthiques --- Médecine et morale --- Politique sanitaire -- Morale et aspects éthiques --- Public health laws --- Santé publique [Droit de la ] --- Soins médicaux -- Morale et aspects éthiques --- Volksgezondheid--Recht en wetgeving --- Éthique clinique --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Legislation, Medical. --- Jurisprudence. --- #SBIB:316.334.3M40 --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:340H10 --- Academic collection --- BPB1011 --- Bioéthique --- Droit médical --- Système de santé --- 674 Gezondheidsrecht --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- 601.7 --- beroepsgeheim --- euthanasie --- gezondheidsrecht --- medische ethiek --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- Bioethiek --- Bio-ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidsrecht (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- 601.4 --- Gezondheidszorg --- Recht --- ethiek --- 103531.jpg --- Patiëntenrecht --- patiënten --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- Medical Legislation --- Medical Ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medische sociologie: zorgenverstrekkers, relatie met hulpvragers --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Sociaal recht, algemeen --- Gezondheidszorgstelsel --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- 179.7 --- 362.11 --- 34 --- legislation & jurisprudence --- ethics --- Legislation, Medical --- Jurisprudence --- departement Gezondheidszorg 10

Listing 1 - 2 of 2
Sort by