Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Fundamenten van de psychologie.
Author:
ISBN: 9789038212630 9789038216058 Year: 2008 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit is een inleidend handboek psychologie dat zich specifiek richt op de professionele bachelor. De tekst is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, ook uit Vlaanderen en Nederland. Naast een vlotte leesbaarheid is de didactische aanpak een enorme troef van dit boek. Op het einde van elk hoofdstuk volgt een samenvatting van de leerstof en worden de belangrijkste begrippen nog eens herhaald. (Bron: covertekst.)


Book
Psychiatrie
Author:
ISBN: 9035216644 Year: 1997 Publisher: Utrecht Elsevier/De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aan de hand van vorobeelden en verhalen wordt in dit handboek duidelijk gemaakt hoe psychische stoornissen kunnen ontstaan en hoe de weg naar herstel gevonden kan worden. Tevens beoogt de auteur met dit boek begrip te wekken voor mensen die aan psychische problemen lijden. Het boek geeft een beschrijving van de psychiatrie, waarbij de aandacht vooral op het gevoelsmatige aspect van het vak is gericht.

Keywords

psychiatrie --- psychische syndromen --- psychopathologie (geestesziekte) --- psychodiagnostiek --- angststoornissen --- paniek --- fobie --- angst --- neurose --- posttraumatisch syndroom --- ontwikkelingsstoornissen --- depressie --- ticstoornissen --- kinderpsychiatrie --- seksuele ontwikkelingsstoornissen --- hypochondrie --- zelfverminking (automutilatie) --- pijn --- conversie --- stress --- psychosomatische stoornissen --- persoonlijkheidsstoornissen --- dissociatieve identiteitsstoornissen (gespleten persoonlijkheid, multipele persoonlijkheid) --- dissociatieve stoornissen --- Munchhausensyndroom --- psychose --- schizofrenie --- paranoia (waanstoornissen) --- stemmingsstoornissen --- delirium --- psychogeriatrie (ouderenpsychiatrie) --- verslaving --- boulimie (boulimia nervosa) --- spelverslaving (gokverslaving) --- psychotherapie (psychische therapie) --- drugs --- alcoholisme --- cannabis --- psychofarmaca --- benzodiazepine --- elektroconvulsietherapie (ECT, elektroshock, elektrotherapie) --- 606.2 --- 616 --- 616.2 --- (zie ook: psychologie) --- (zie ook: oorlogstrauma) --- (zie ook: groeistoornissen) --- (zie ook: Gilles de la Tourettesyndroom) --- (zie ook: orthopedagogiek) --- (zie ook: analgesie) --- 616.89 )* PSYCHIATRIE --- klinische psychiatrie --- Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) --- Psychiatrie. --- Psychopathologie --- psychopathologie --- aanpassingsstoornissen --- psychotherapie --- AGGZ --- DSM IV --- neurosen --- organische psychiatrie --- paranoia --- patiëntenrecht --- psychogeriatrie --- toxicomanie --- dissociatieve identiteitsstoornissen --- psychiatrische patiënt --- seksuele stoornissen --- DSM-IV --- psychische stoornissen


Book
Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil
Authors: ---
ISBN: 9033435330 Year: 1998 Publisher: Leuven/Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Samenvatting: Hulpverlening aan migrantengezinnen heeft niet zelden een specialistischebijklank. Dit boek wil de gelijkenis tonen met hulpverlening aanautochtone gezinnen, zoals onder meer bij de verwerking van veranderingof verlies. [...]De ontmoeting met migrantengezinnen noopt tot grondige reflectie over derelatie tussen cultuur, sociale (gezins)groep en individu. Dit boek zoektdan ook naar een evenwicht tussen culturele antropologie en klinischepsychologie.

Keywords

Cultural diversity, dutch. --- Family services --- Health care, dutch. --- Immigrants --- Intercultural communication. --- Migranten --- Services for --- Hulpverlening. --- Migration. Refugees --- Sociology of culture --- migranten --- gezin --- Sociology of social care --- Sociology of minorities --- hulpverlening --- Intercultural communication --- 313 --- allochtonen (gez) --- migrantenproblematiek --- welzijnszorg --- 614.1 --- allochtonen --- culturele antropologie (antropologie) --- familiebegeleiding --- geestelijke gezondheidszorg --- Interculturele zorg --- islam --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- kinderpsychiatrie --- Marokkanen --- multiculturele samenleving --- psychotherapie (psychische therapie) --- residentiële hulp --- transculturele geneeskunde --- transculturele verpleegkunde --- Turken --- welzijnswerk --- allochtone jongeren --- bemiddeling --- cultuurpsychologie --- gezinsbegeleiding --- interculturele hulpverlening --- 328.7 --- cultuurverschillen --- gedragsstoornissen --- multiculturaliteit --- 613.6 --- Academic collection --- #SBIB:316.356.2H5410 --- #SBIB:316.8H16 --- #SBIB:316.8H30 --- #KVHB:Cross-culturele psychologie --- #KVHB:Hulpverlening --- #KVHB:Migranten --- #KVHB:Psychotherapie --- #A9901A --- Cross-cultural communication --- Communication --- Culture --- Cross-cultural orientation --- Cultural competence --- Multilingual communication --- Technical assistance --- Emigrants --- Foreign-born population --- Foreign population --- Foreigners --- Migrants --- Persons --- Aliens --- Families --- Human services --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- (zie ook: orthopedagogiek) --- 325 --- 007 --- 008 --- 615 --- 392.5 --- 362.9 --- Allochtone groepen --- verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten, kinderverpleging --- Gezinssociologie: gezinsmaatschappelijk werk --- Welzijns- en sociale problemen: migranten, rassenrelaties --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- Anthropological aspects --- 847 Migratie en vluchtelingen --- Migrantenproblematiek --- Transculturele verpleegkunde --- Psychotherapie --- Geestelijke gezondheidszorg --- Allochtonen --- Hulpverlening --- Gezinshulp

Listing 1 - 3 of 3
Sort by