Narrow your search

Library

AP (1)

DB (1)

FARO (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

KBR (1)

UCLL (1)

KU Leuven (1)

PXL (1)

Thomas More Kempen (1)

UAntwerpen (1)

More...

Resource type

book (1)


Language

Dutch (1)


Year
From To Submit

1998 (1)

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Interculturele communicatie in de gezondheidszorg.
Authors: --- ---
ISBN: 903344013X Year: 1998 Volume: 5 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Samenvatting: In deze uitgave wordt de problematiek van de interculturele communicatiein de gezondheidszorg vanuit verschillende gezichtspunten belicht: naastgetuigenissen van huisartsen, interculturele bemiddelaars engezondheidswerkers, komen ook beleidsverantwoordelijken .Praktijkervaringen en beleidsvisies wisselen elkaar af. Hieruit blijktduidelijk dat een integratiebeleid enkel reële slaagkansen heeft indienbinnen een sleutelsector als volsgezondheid de uitwisseling van correcteen volledige informatie - tussen individuen, tussen individuen en deinstellingen die zich met hen inlaten, tussen instellingen onderling, entussen instellingen en beleidsverantwoordelijken - gewaarborgd wordt. Ditkan men realiseren via onderwijs en opvoeding, via sensibilisatie, viaeen veralgemeende strijd ook tegen racisme en tegen vooroordelen tovminderheden, via de opleiding van de gezondheidswerkers en via hetuitwerken van een effectief statuut voor interculturele bemiddelaars.

Keywords

interculturele communicatie --- Sociology of minorities --- Sociology of health --- gezondheidszorg --- Mass communications --- Communicatie --- Communication --- Gezondheidszorg --- Immigratie --- Immigration --- Soins de santé --- #SBIB:309H023 --- #SBIB:316.334.3M20 --- #SBIB:316.8H16 --- Academic collection --- #VCV monografie 2003 --- #KVHA:Communicatie; gezondheidszorg --- allochtonen (migranten, etnische minderheden) --- arts-patiëntrelatie --- cultuur (culturele aspecten) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603 --- allochtonen --- arts-patiënt-verpleegkundige relatie --- communicatie --- interculturaliteit --- mensen zonder papieren --- Etnische en rassenminderheden --- Relaties arts-patiënt --- 328.7 --- migrantenproblematiek --- migrantenzorg --- transculturele geneeskunde --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Migrantenhulp --- Multiculturele samenleving (interculturele samenleving) --- Transculturele geneeskunde (migrantengezondheidsproblemen, interculturele geneeskunde) --- Transculturele verpleegkunde (interculturele verpleegkunde) --- 614.1 --- Marokkanen --- Turken --- anderstaligen --- baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) --- communicatie (leesbaarheid) --- culturele antropologie (antropologie) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- illegalen --- medische psychologie --- transculturele verpleegkunde --- welzijnswerk --- ziektebeleving --- zwangerschapsbegeleiding --- Interculturele zorg --- Interculturele en internationale communicatie --- Sociale epidemiologie en etiologie: sociale aspecten van ziekte en gezondheid --- Welzijns- en sociale problemen: migranten, rassenrelaties --- allochtones(immigrés, minorités ethniques) --- relation médecin-patient --- culture (aspects culturels) --- soins de santé --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische en paramedische beroepen --- Minorités ethniques et raciales --- Relations médecin-patient --- Allochtone groepen --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- Interculturele communicatie --- HEALTH CARE --- CULTURAL DIVERSITY --- migranten --- dutch --- Interculturele communicatie. --- migranten. --- dutch. --- Dutch. --- Migranten. --- Cultural diversity --- Health care

Listing 1 - 1 of 1
Sort by