Listing 1 - 10 of 66 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Nurse past, present and future. The making of modern nursing
Authors: ---
ISBN: 9781906155995 Year: 2010 Publisher: Londen : Black Dog,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Implementatie van evidence based practice : praktische tips voor een complexe verandering
Authors: ---
ISBN: 9789036808231 9789036808248 Year: 2015 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medicatie in de praktijk : voor verpleegkundigen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789036815215 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafieu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Van mbo-verpleegkundigen wordt behoorlijk wat kennis over medicatie verwacht. Een boek op maat voor deze verpleegkundigen in opleiding ontbrak tot nu toe. Dat boek is er nu.Medicatie in de praktijk biedt informatie over geneesmiddelen en de werkingsprincipes, verpleegkundige taken rondom medicatietoediening en de rol van de verpleegkundige in de medicatieketen. Daarnaast bevat dit studieboek een aantal hoofdstukken over geneesmiddelen. Elk hoofdstuk biedt een overzicht van de meest gebruikte groepen geneesmiddelen, uitleg over de werking en andere praktisch bruikbare informatie. Het boek is verrijkt met veel infographics, praktijkvoorbeelden en praktijkgerichte opdrachten. Op de website www.studiecloud.nl is een digitale versie van het boek beschikbaar met links naar interessante websites en per hoofdstuk oefenvragen en samenvattingen. Medicatie in de praktijk is bruikbaar op de opleiding, tijdens stages of tijdens de leer-werkopleiding. De kennis uit dit boek maakt de gebruikers wegwijs in het farmacotherapeutisch kompas. Ook hbo-v-studenten kunnen veel plezier hebben van Medicatie in de praktijk.


Book
Contemporary nursing. Issues, trends & management
Authors: ---
ISBN: 9780323390224 Year: 2017 Publisher: Elsevier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsoefening
Authors: ---
ISBN: 9789031325726 Year: 1999 Publisher: Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundig leiderschap
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789036818544 Year: 2017 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek nodigt de verpleegkundige uit om zelf het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, effectiviteit en veiligheid van zorg. Verpleegkundigen zijn van cruciaal belang voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.. Zeker in deze tijd van waarin de zorg steeds complexere wordt. Dit boek is helpt je, door middel van een verscheidenheid aan opdrachten, zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen als; wat betekent klinisch leiderschap in de praktijk? Wat zijn de verschillende fasen in de ontwikkeling naar klinisch verpleegkundig leider? Welke rol speelt een klinisch leider in haar omgeving? Waarom zijn verpleegkundigen die klinisch leiderschap vertonen zo belangrijk voor hun team, hun afdeling? Hoe geeft de verpleegkundige vorm aan klinisch leiderschap vorm in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ? Hoe geeft de beroepsgroep vorm aan verpleegkundig leiderschap? Dit boek is bedoeld voor alle ambitieuze verpleegkundigen die zich in uiteenlopende rollen en functies bezighouden met de professionalisering van hun vak en de functie van aanjager vervullen. Meer specifiek gaat het om: verpleegkundigen die een programma volgen tot verpleegkundig leider, verpleegkundige adviesraden, verpleegkundig specialisten in opleiding, studenten in de laatste fase van de bachelor opleiding.


Book
Smartkit voor verpleegkundigen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789034193377 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Standaard

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Smartkit voor verpleegkundigen is een praktisch boekje dat in een verstaanbare taal de belangrijkste te verwerven competenties van de nieuwe verpleegkundigen bundelt. Praktische tips, suggesties en aanzetten tot zelfevaluatie helpen de verpleegkundige elke dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen.


Book
Denkwerker in de zorg : methoden om tot een doordacht verpleegkundig oordeel te komen
Author:
ISBN: 9789059317277 Year: 2011 Publisher: Den Haag Boom Lemma


Book
Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening
Author:
ISBN: 9789036804929 Year: 2015 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 'Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening' wordt in tien hoofdstukken een theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening beschreven. Het gaat hierbij onder meer om de methodiek en systematiek van de beroepsuitoefening, wetenschappelijke profilering van het beroep, GVO, verpleegkundig management en kwaliteit van zorg. Het aangereikte denkkader zal de verpleegkundige helpen het dagelijks verpleegkundig handelen te professionaliseren en te ontwikkelen naar practice based en evidence based handelen. Dit boek is bestemd voor de HBO-verpleegkundige (propedeuse en hoofdfase) in opleiding. Ook voor afgestudeerde verpleegkundigen biedt het een denkkader voor een verdere ontwikkeling van de eigen professionaliteit. De beschreven thema?s, literatuur en websites zullen de verpleegkundige stimuleren te reflecteren op de eigen beroepspraktijk.


Multi
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Author:
ISBN: 9789036820110 9789036820127 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek geeft (aankomende) verpleegkundigen handvatten om gezonder gedrag bij hun patiënten te bevorderen. Het behandelt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft inhoud aan preventie en gezondheidsbevordering. Het boek is geschikt voor alle bachelor-en masteropleidingen Verpleegkunde, en voor verpleegkundige professionals. Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk. In het boek zijn twee trainingen opgenomen: Bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt en Wat is de rol van de professional in het bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt?Centraal in dit boek staat het belang van betrokken professionals bij het bevorderen van gezondheid en zelfmanagement. Zelfmanagement staat of valt immers bij een gemotiveerde patiënt én een gemotiveerde verpleegkundige professional die het als haar beroepsverantwoordelijkheid ziet de patiënt in een gezonde leefstijl en zelfmanagement te ondersteunen.

Listing 1 - 10 of 66 << page
of 7
>>
Sort by