Narrow your search
Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Stenen van binnen, stenen van buiten : natuursteen in de jonge bouwkunst : syllabus bij de 4de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789052694054 Year: 2012 Publisher: Delft Delftdigitalpress

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Atlas of Woody Plant Stems : Evolution, Structure, and Environmental Modifications
Authors: --- ---
ISBN: 9783540325253 Year: 2006 Publisher: Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

he „Atlas of Woody Plant Stems“ is a com- Naturally, it was impossible to cover completely the Tprehensively illustrated book with short, in- enormous variability of plant life forms. We have formative texts. We chose this layout because plant tried, however, to illustrate the main principles and anatomy and morphology can only be conveyed by features. Many decades of collection and prepa- detailed pictures. In addition, a vivid presentation tion provided the basis for this book. should attract a broader public, not only the s- cialist. We hope that the combination of anatomy Fritz Schweingruber would like to thank the Swiss and morphology will create interest and curiosity. Federal Research Institute WSL, that offered him Amateurs will enjoy the wide range of pictures; hospitality after his retirement. The authors thank all interested readers will be caught by particular chap- the students and colleagues that have, for decades, ters; specialists will delve into aspects and photo- collected and prepared samples, and who helped graphs that may have never been presented before; with the English translations. Thanks to John Kirby teachers may use the pictures for illustrations in who made the fnal English editing. classes with students.

Atlas of Wood, Bark and Pith Anatomy of Eastern Mediterranean Trees and Shrubs : with a Special Focus on Cyprus
Authors: ---
ISBN: 9783642372353 Year: 2013 Publisher: Berlin, Heidelberg Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This atlas presents anatomical descriptions of the xylem, bark and pith of 264 species belonging to 69 families. It highlights the anatomical diversity of trees, shrubs, dwarf shrubs, woody lianas and several of the prominent perennial herbs from the Eastern Mediterranean region, with a focus on the island of Cyprus. The island's topography and biogeographic history combine to provide a wide range of habitats and diverse flora including widespread, endemic, and ornamental species. The monograph for each species includes a description of the anatomical structures of the stem and twig xylem and the twig's bark and pith, as well as color micrographs of double-stained sections of each of these plant parts. These entries are accompanied by a photograph and a brief description of the plant including stem wood density, height, habit, flower, leaf and fruit characteristics, and a map showing its geographic and altitudinal distribution in the region. Xylem descriptions follow the IAWA lists of microscopic features for hardwood and softwood identification. For bark and pith descriptions, a new coding system developed by the authors is applied. Lastly, the atlas offers a key for wood identification that was developed to differentiate between groups of species by using a small number of features that are unambiguous and clearly visible. The atlas will be a valuable guide for botanists, ecologists, foresters, archeologists, horticulturists and paleobotanists.


Book
Renovatie & restauratie : natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden
Authors: --- ---
ISBN: 9789046523674 Year: 2009 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vlaanderen bezit een rijk en gevarieerd bouwkundig erfgoed, opgetrokken in steen. Natuursteen drukt zijn stempel op het uitzicht van de historische steden en maakt van kerken en kastelen de heldere bakens in het platteland. Zo is Vlaanderen anders gekleurd dan Nederland of Wallonië, dankzij meervoudige combinaties van witstenen en baksteen. Doorheen de eeuwen wordt de materiaalkeuze weerspiegeld door de technische mogelijkheden en de beschikbaarheid van de grondstof maar ook door modetrends, zodat het natuursteenlandschap in tijd en ruimte evolueert. Landschappen en bouwstijlen worden erdoor gekarakteriseerd. Het Vlaanderen van vandaag moet daarbij in zijn geologische en historische context worden geplaatst. Het natuursteengebruik blijkt behoorlijk complexer te zijn dan de rudimentaire opdeling in witsteen, zandsteen, mergelsteen of hardsteen, waartoe veel beschrijvingen zich beperken. Dit boek schetst de diversiteit aan natuurlijke bouwstenen en legt de band tussen geologisch substraat en bouwhistorie, een band die zeer innig was in onze oudste monumenten en die geleidelijk losser wordt. Alle bekende historische natuurstenen worden beschreven, onderling vergeleken, hun geologische herkomst nagetrokken, waarnaar bouwtechnische eigenschappen verwijzen, hun aanwending geverifieerd en de huidige situatie nuchter beoordeeld. Ook de problematiek van alternatieven of vervangstenen wordt behandeld. Hieruit lijkt dat dit erfgoed erg kwetsbaar is, zelfs bedreigd voor een groot aantal streekeigen steensoorten. Maar wij kunnen alleen maar beschermen wat wij kennen, en dikwijls is onbekend onbemind, zelfs in de restauratiesector. Dit werk wil een bijdrage leveren tot een betere kennis en het behoud van een authentiek en gekoesterd patrimonium.


Book
Atlas natuursteen in Limburgse monumenten : geologie, beschrijving, herkomst en gebruik
Authors: --- ---
ISBN: 9074605184 Year: 2001 Publisher: Genk Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum


Book
Natuursteen leeft : siersteen in België, stand van zaken
Authors: --- ---
ISBN: 2960029410 Year: 2002 Publisher: Sprimont Pierres et Marbres de Wallonie asbl


Book
Pierres et marbres de Wallonie
Authors: --- ---
ISBN: 2871430683 Year: 1990 Publisher: Bruxelles : Archives d'architecture moderne ,

Stone in building : its use and potential today
Authors: ---
ISBN: 0851396070 Year: 1977 Publisher: London : Architectural press,


Book
Vies de pierres : la pierre ornementale en Belgique : état de la question
Authors: --- --- ---
ISBN: 2960029402 9782960029406 Year: 2002 Publisher: Sprimont : Pierres et marbres de Wallonie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

La pierre étant un des matériaux de prédilection dans la construction, cet ouvrage en fait l'état des lieux: une quarantaine de praticiens donnent leur avis; un répertoire d'application du matériau et de projets dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement urbain est ensuite dressé; enfin un dossier technique à destination des professionnels donne un éventail des différentes possibilités qu'offre la pierre et le marbre wallons

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by