Narrow your search

Library

RoSa (18)

UGent (14)

KU Leuven (13)

KBR (6)

UAntwerpen (6)

UCL (5)

ULB (5)

VDIC (5)

UNamur (3)

Belgian Parliament (2)

More...

Resource type

book (18)

object (1)


Language

English (14)

Dutch (3)

French (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2007 (1)

2006 (2)

2005 (1)

2000 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Romancing the sperm : shifting biopolitics and the making of modern families
Author:
ISBN: 9780813590790 0813590795 9780813590783 0813590787 Year: 2019 Publisher: New Brunswick, N.B. Rutgers University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Making parents: the ontological choreography of reproductive technologies
Author:
ISBN: 0262201569 Year: 2005 Publisher: Cambridge The MIT Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Expecting trouble : surrogacy, fetal abuse, & new reproductive technologies
Authors: ---
ISBN: 0813320038 Year: 1995 Publisher: Boulder San Francisco Oxford Westvieuw Press


Book
Hoe ver gaan we? : moderne voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief
Authors: ---
ISBN: 9026313918 Year: 1995 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het eerste deel geeft hij een overzicht van de discussie rond kunstmatige bevruchting in de afgelopen decennia, te beginnen met de afwezigheid van discussie. Hierdoor zijn, volgens hem belangrijke psychologische en pedagogische aspecten buiten beeld gebleven en kon de biotechnologische benadering zich ongehinderd breed maken. Daarvan plukken we volgens hem nog altijd de wrange vruchten. Er is een vrijwel directe verbinding tussen technische mogelijkheden en de toepassing ervan. Voorzichtig schetst hij een angstig toekomstscenario, waarin selectie op individuele kenmerken, zoals geslacht, huidskleur en intelligentie, kan plaatsvinden. Hartstochtelijke pogingen om deze welhaast autonome technologische ontwikkeling te attaqueren, hebben nog weinig succes. Dit is beangstigend. Straks schept de mens zichzelf, naar eigen beeld en ideaal. Hoksbergen hekelt de dwang die van de technologie uitgaat. Hij krijgt daarin bijval van Dymphie van Berkel, universitair docent ontwikkelingspsychologie en vrouwenstudies. Zij schrijft in het tweede deel van het boek een behartenswaardige bijdrage over de vraag of prenatale diagnostiek een bevordering of juist een ondermijning is van autonomie van vrouwen. Zij signaleert een onmiskenbare dwang om voorhanden zijnde technologie in te zetten. Die dwang kan expliciet zijn, bijvoorbeeld bij uitsluiting van levensverzekering als in de familie ernstige erfelijke aandoeningen voorkomen. Meer subtiel is de dwang die in de zogenaamd objectieve voorlichting besloten ligt. In elke voorlichting ligt een boodschap, aldus Van Berkel. Elke informatie is een selectie. Verder is er onuitgesproken dwang vanuit de omgeving. Wie durft als oudere zwangere nog prenataal onderzoek te weigeren? In dit tweede deel komen meer critici aan het woord. Een van hen, Egbert Schuurman, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte en lid van de Eerste Kamer voor de RPF, stelt dat kritiek pas echt steekhoudend is als die wordt losgemaakt van deelproblemen en zich richt op de technologische cultuur. Harde oppositie tegen dit 'technische wapengekletter' kiest Mary Oosterdijk namens de stichting Achtste Dag, een organisatie die met het oog op een kritisch maatschappelijk debat informatie over kunstmatige bevruchting voor het publiek toegankelijk wil maken. Zij hamert vooral op het belang van de toekomstige kinderen. Consequent wordt aan die belangen hooguit marginaal aandacht besteed, stelt zij verontwaardigd vast. Dit geldt sowieso al bij de legitimatie van ivf en zeker als het gaat om vrouwen die op vijftig of 55-jarige leeftijd nog moeder willen worden. Ongelijk heeft zij niet. Ook voor de KNMG is het belang van het kind slechts zijdelings een factor. De psycho-sociale risico's voor het kind zijn waarschijnlijk niet hoog, maar strikt genomen weten we het niet, stelt de artsenorganisatie. Bij deze woorden blijft het. Want de vaststelling van de 'veilige' maximumleeftijd van 55 jaar voor de aanstaande moeder wordt, naast gebrek aan inzicht in effectiviteit en risico's boven die leeftijd, ingegeven door de mogelijkheid dat een moeder dan nog een 'gemiddelde gezonde levensverwachting heeft, die gelijk is aan de periode om een kind tot zelfstandigheid op te voeden'. Maar hiermee zijn de risico's voor het kind niet weggenomen, hooguit is aan een belangrijke voorwaarde voldaan. Het antwoord op vragen over hoe het kind zijn 'oude' moeder zal ervaren, hoe het over vijftien jaar zal reageren op de wetenschap een andere biologische moeder te hebben, en misschien ook vader, blijft onduidelijk. Juist deze onzekerheid zou tot meer voorzichtigheid moeten leiden dan zich nu aftekent. Hoe ver gaan we? biedt voldoende om het noodzakelijke maatschappelijke debat over kunstmatige bevruchting kritisch te voeren. Dat wil zeggen, op onderdelen, want de verbinding tussen de diverse bijdragen is niet sterk, waardoor een samenhangende analyse van mogelijkheden en problemen ontbreekt.

New reproductive technologies, women's health and autonomy : freedom or dependency?
Author:
ISBN: 0761994319 Year: 2000 Publisher: London Sage,

Embodied progress : a cultural account of assisted conception
Author:
ISBN: 0415067677 0415067669 Year: 1997 Publisher: London Routledge

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book offers a unique perspective on the cultural dimensions of assisted conception techniques such as IVF. It looks at experiences of those who undergo the treatment and asks how such experiences may be variously understood. New reproductive technologies, such as in vitrio fertilization, have been the subject of intense public discussion and debate worldwide. In addition to difficult ethical, moral, personal and political questions, new technologies of assisted conception also raise novel socio-cultural dilemmas. How are parenthood, kinship and procreation being redefined in the context of new reproductive technologies? Has reproductive choice become part of consumer culture? Embodied Progress offers a unique perspective on these and other cultural dimensions of assisted conception techniques. Based on ethnographic research in Britain, this study foregrounds the experiences of women and couples who undergo IVF, whilst also asking how such experiences may be variously understood.

Freedom and responsibility in reproductive choice.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 1841135828 9781841135823 Year: 2006 Publisher: Oxford Hart publishing,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Assembled with a view to assisting the reader to reflect critically on the social experiment, the essays in this collection highlight what are the possible reproductive options, and respond to the difficulties we encounter in assessing these practices and possibilities, from our traditional ethical vantage points.


Book
Cellules souches et santé des femmes : symposium MWABe 15 november 2007
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9782874550744 Year: 2007 Publisher: Louvain-la-Neuve Mortsel Anthemis Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Le point sur les questions scientifiques, éthiques et juridiques que posent les cellules souches... L'impact du développement de ces techniques sur la santé des femmes Quel est l’impact de la recherche dans le domaine des cellules souches sur la santé et le vécu des femmes ? La médecine est-elle la même pour les hommes et pour les femmes ? Les cellules souches sont-elles brevetables ? Des spécialistes en la matière ont examiné ces différentes questions à l’occasion d’un symposium organisé par la Medical Women’s Association of Belgium. Au travers des contributions reproduites dans le présent ouvrage, ces médecins, juristes et professeurs nous présentent les différentes catégories de cellules souches, exposent leurs spécificités biologiques et les bénéfices que les praticiens et leurs patients peuvent en attendre. Cet ouvrage dresse un état des lieux des derniers progrès et des perspectives qu’offrent ces techniques, en particulier à l’égard des femmes. Welke invloed heeft stamcelonderzoek op de gezondheid en het leven van vrouwen? Heeft geneeskunde dezelfde impact op mannen als op vrouwen? Kan men een patent krijgen op stamcellen? Een symposium georganiseerd door de Medical Women’s Association of Belgium was voor enkele specialisten ter zake een uitgelezen moment om deze vragen uit te diepen. De uiteenzettingen van de sprekers - artsen, juristen en professoren - werden gebundeld in dit werk. In hun bijdrage geven ze een verrassend heldere toelichting over de verschillende soorten stamcellen, hun biologische eigenschappen, alsook de voordelen die stamcellen bieden voor artsen en patiënten. Dit werk geeft een stand van zaken van de laatste ontwikkelingen in dit domein en van de mogelijkheden die deze techniek creëert, in het bijzonder voor vrouwen.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by