Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
About abortion : terminating pregnancy in twenty-first century America
Author:
ISBN: 9780674737723 Year: 2017 Publisher: Cambridge, Mass. London Belknap Press of Harvard University Press

Property in the body : feminist perspectives.
Author:
ISBN: 0521687322 0521867924 9780521687324 9780521867924 9780511618659 Year: 2007 Publisher: Cambridge Cambridge university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

New developments in biotechnology radically alter our relationship with our bodies. Body tissues can now be used for commercial purposes, while external objects, such as pacemakers, can become part of the body. Property in the Body: Feminist Perspectives transcends the everyday responses to such developments, suggesting that what we most fear is the feminisation of the body. We fear our bodies are becoming objects of property, turning us into things rather than persons. This book evaluates how well-grounded this fear is, and suggests innovative models of regulating what has been called 'the new Gold Rush' in human tissue. This is an up-to-date and wide-ranging synthesis of market developments in body tissue, bringing together bioethics, feminist theory and lessons from countries that have resisted commercialisation of the body, in a theoretically sophisticated and practically significant approach.

The troubled pregnancy : legal wrongs and rights in reproduction
Author:
ISBN: 9780521616249 9780521850759 9780511495366 Year: 2007 Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,


Book
Beschikken over lijf en leven : ethische vragen rond vrijheid en geborgenheid.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Professional ethics. Deontology --- Ethique philosophique --- Wijsgerige ethiek --- bio-ethiek --- medische ethiek --- euthanasie --- zelfdoding --- 17.023.33 --- 176 --- 174 --- #GBIB:CBMER --- #GBIB:IDGP --- #SBIB:17H11 --- #SBIB:316.356.2H3660 --- #gsdb5 --- C1 --- geneeskunde [medisch] --- #C9205 --- 311 --- 603.1 --- ethiek --- fertiliteit --- sociale ethiek --- transplantaties --- Biotechnologie --- Deontologie (plichtenleer) --- Euthanasie --- Genetische manipulatie --- Gezondheidsrecht --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Medische experimenten --- Medische technologie --- Moraal (ethiek) --- Research (onderzoek) --- Transplantaties --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- 170 --- autonomie (gez) --- ethiek (gez) --- 17 --- Ethiek --- Geneeskunde --- Lichaam --- Technologie --- Voortplanting --- Zelfbeschikkingsrecht --- Zelfmoord --- 172 --- Medische ethiek --- behandelingstoestemming --- embryo --- end-of-life --- ethiek (moraal) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geborgenheid --- genetische manipulatie --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- medische experimenten --- palliatieve zorgen --- vrijheid --- wetenschappelijk onderzoek --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- 179.7 --- 61 --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Seksuele ethiek. Seksuele moraal --- Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- Menselijke natuur en morele voorschriften --- Gezinssociologie: vruchtbaarheidstechnieken en draagmoederschap --- Kerken en religie --- Sociale ethiek --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- Hulpwetenschappen --- ethiek en religie --- ethiek en religie. --- 174 Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- 176 Seksuele ethiek. Seksuele moraal --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- sociologie --- ethische kwesties


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9028912886 Year: 1988 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voorplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz. komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit.

Keywords

Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- Ethics --- Bioethics --- Fertilization in vitro. --- medical --- Ethics, Medical. --- Bioethics. --- Fertilization in Vitro. --- 174.2 --- 241.63*5 --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- vruchtbaarheid (fertiliteit, onvruchtbaarheid, steriliteit) --- transplantatie (orgaantransplantatie, weefseltransplantatie, allocatie van organen, donorschaarste) --- aids (HIV) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- moraal --- 603.1 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- fertilité (infertilité, sterilité) --- transplantation (transplantation d'organes, transplantation de tissus humains, greffe d'organes, pénurie d'organes, allocation d'organes) --- sida (VIH) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- ethics --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- medical. --- Medical. --- #GBIB:SMM --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #GGSB: Deontologie --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- 179.7 --- $?$88/9 --- Z17.02 --- Z612.63 --- Z612.67 --- Z++89/10 --- beroepsethiek --- aids (Acquired Immune Defcience Syndrome, hiv, humaan immunodeficiëntievirus) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- euthanasie --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- orgaandonor --- stervensbegeleiding --- 241.63 --- ethiek --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- deontologie --- 243.3 --- General ethics --- Biotechnology --- Human medicine --- Professional ethics. Deontology --- transplantaties --- arts-patiënt relatie --- orgaandonoren --- voortplanting (mensen) --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- medische ethiek --- Hulpwetenschappen --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Algemene ethiek --- Menselijke geneeskunde --- Biotechnologie --- Fertilization in Vitro


Book
De maakbare mens : vruchtbaarheid in de 21ste eeuw.
Authors: ---
ISBN: 9061528585 Year: 1994 Volume: 17 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Louisa Brown, de eerste proefbuisbaby, sloeg iedereen met verstomming. Dat was het begin van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden: van kersverse moeders met de leeftijd van oma's en embryo's ontstaan uit eicellen van geaborteerde vrouwen tot zwarte vrouwen die een blank kind willen omwille van een betere toekomst... Paul Schotsmans wandelt rond in de labo's van infertiliteitsklinieken en tast de grenzen af van wat kan, nog niet kan en ook niet wenselijk is. Hij luistert naar collega's wetenschappers die uitgebreid én verstaanbaar de nieuwste evoluties uiteenzetten. Maar ook denkt hij na over de status van het embryo en het welzijn van het kind, de voorwaarden tot verantwoord ouderschap, het recht op kinderen... Dit is geen boek gevuld met juichkreten maar een doordachte bezinning met behoedzaam geformuleerde antwoorden. Zich bewust van de draagwijdte van zijn stellingen, analyseert de auteur kritisch de kerkelijke standpunten met het oog op waarachtige menswaardigheid. Een moedig boek over een delicaat onderwerp.

Keywords

ouderschap --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Christian moral theology --- Sexology --- seksualiteit --- fertiliteit --- bio-ethiek --- bevruchting --- Erfelijkheidsleer --- Gynaecologie --- Gynécologie --- Hérédité --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Fertilization in Vitro. --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- erfelijkheid --- ethiek --- genetica --- invitrofertilisatie --- vruchtbaarheid --- 241.64*8 --- 174.2 --- Academic collection --- #gsdb5 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #SBIB:1H30 --- #SBIB:014.GIFT --- 17 --- 612.663 --- $?$95/12 --- 17.023.33 --- 614.253 --- 618.17.08 --- #A9412A --- 176 --- 612.6 --- 241 --- 613.88 --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- 615.56 --- geneeskunde --- Ethiek en vruchtbaarheid --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Medische ethiek --- Vruchtbaarheidsproblemen --- C6 --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- 179.7 --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- 61 --- Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Filosofie van de mens, wijsgerige antropologie --- Gezinsethiek. Seksuele ethiek --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Christelijke moraaltheologie --- Seksuologie --- kunstmatige bevruchting --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.64*8 Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- In vitro fertilisatie : ethiek --- 618.17 --- 179 --- 605.7 --- biomedische ethiek --- fertiliteit (gez) --- in-vitrofertilisatie (gez) --- seksuologie (gez) --- Fertilization in Vitro


Book
Embryo's in vitro : sekse, experimenten en kloneren : de wet tussen wetenschap en ethiek.
Author:
ISBN: 9067686603 Year: 2004 Publisher: Heule UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

I. Historiek bij de wet - II. Artikelsgewijze toelichting - III. Conventie van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de biogeneeskunde, oviedo, 4 april 1997 : relevante artikelen - IV. En verder?

Keywords

ethiek --- embryologie (geneeskunde) --- in vitro --- klonen --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Human embryology --- Droit médical --- Ethique médicale --- Fécondation in vitro --- In-vitrofertilisatie --- Medisch recht --- Medische ethiek --- Embryo Research --- Fertilization in Vitro --- Genetic Engineering. --- Sex Preselection. --- Cloning, Organism --- Reproductive Techniques, Assisted --- #GBIB:CBMER --- #A0411A --- 061 Ethische problemen --- bio-ethiek --- embryologie --- Embryo/Foetus --- Genetische manipulatie --- Gentherapie --- Gezondheidsrecht --- Voortplanting --- 603.1 --- 608.1 --- experimenten --- fertiliteit --- gentherapie --- geslachtskeuze --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- prenatale diagnose --- recht --- stamcellen --- wetenschappen --- België --- Embryologie --- Klonen --- Research (onderzoek) --- Klonering --- 570 --- biotechnologie --- embryo --- genetische manipulatie --- gezondheidsrecht --- medische experimenten --- embryo-onderzoek (experiment op embryo's, onderzoek op embryo's in vitro) --- Sex Predetermination --- Sex Selection --- Predetermination, Sex --- Preselection, Sex --- Selection, Sex --- Sex Determination Processes --- Engineering, Genetic --- Intervention, Genetic --- Genetic Intervention --- Genetic Interventions --- Interventions, Genetic --- Biotechnology --- Cloning, Molecular --- DNA, Recombinant --- Industrial Microbiology --- Artificial Gene Fusion --- Organisms, Genetically Modified --- Animals, Genetically Modified --- Plants, Genetically Modified --- legislation & jurisprudence. --- Embryon/Foetus --- Manipulations génétiques --- Thérapies géniques --- Droit sanitaire --- Procréation/Reproduction --- ethische aspecten biotechniek --- recherche sur l'embryon (expérimentation sur l'embryon, recherche sur les embryons in vitro) --- Wetenschap en ethiek --- Bio-ethiek --- 17 --- Belgium --- Beroepsethiek. Deontologie --- Menselijke embryologie --- Genetic Engineering --- Sex Preselection --- legislation & jurisprudence


Book
Kans op slagen : een integrale kijk op geweld in gezinnen.
Authors: --- ---
ISBN: 9789020974195 Year: 2007 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Spreken na slaan is moeilijk. Wat zeg je als slachto?er, als pleger, als hulpverlener? Zelfs voor mensen die jarenlang ervaring hebben, blijft omgaan met geweld binnen gezinnen vaak een zoektocht, naar woorden, naar signalen, naar oorzaken.Vanuit hun praktijkervaring geven de auteurs inzicht en houvast aan iedereen die met familiaal geweld geconfronteerd wordt: niet alleen plegers en slachto?ers, maar ook omstanders en hulpverleners, leraars, politiemensen, enz. De verschillende verschijningsvormen van familiaal geweld worden elk afzonderlijk uitgespit, terwijl ook de gelijklopende dynamieken niet over het hoofd worden gezien en de integrale visie nooit verloren gaat.Dat men door vroege signalen op te pikken, erover te durven praten met huisartsen, leerkrachten of opvoeders, als buitenstaander of vertrouwenspersoon wel degelijk het verschil kan maken, wordt hier meer dan eens aangetoond. Daarnaast biedt dit boek ook concrete handgrepen voor hulpverleners

Keywords

Geweld --- Kindermishandeling. --- Ouderenmishandeling. --- Vrouwenmishandeling. --- Gezin. --- Kinderen. --- integrale hulpverlening --- slachtofferhulp --- Sociology of the family. Sociology of sexuality --- stalking --- gezinsproblematiek --- huiselijk geweld --- Social problems --- Sociology of social care --- kindermishandeling --- Flanders --- Belgium --- 316.356.2*5 --- 241.621 --- 186.7.2 Intrafamiliaal --- 343.615-055.2 --- #SBIB:316.356.2H4530 --- #SBIB:316.356.2H5400 --- 664.1 Gezin --- 858 Geweld --- geweld --- gezinnen --- mishandeling --- 322 --- gezinssociologie --- 308.19 --- familiaal geweld --- geweld gezin --- intrafamiliaal geweld --- partnergeweld --- time-out --- 308.2 --- 322.1 --- 322.9 --- Gezin --- Gezinsgeweld (huiselijk geweld, intrafamiliaal geweld, partnergeweld) --- Gezinstherapie --- gezinsbegeleiding --- 364.284 --- Beroepsethiek --- Daders --- Geweld ; gezin --- Gezinsproblemen --- Gezinssociologie --- Hulpverlening --- Kindermishandeling --- Mishandeling --- Oudermishandeling --- Slagen --- Sociale problemen --- Stalking --- Straffen --- agressie --- delicten --- etnisch-culturele minderheden --- hulpverlening --- 322.5 --- allochtonen --- bejaardenmishandeling (ouderenmishandeling) --- daderhulp --- eremoord --- kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- mantelzorg --- partnermishandeling --- vrouwenmishandeling --- S2007711.JPG --- 343.615-055.2 Vrouwenmishandeling --- Vrouwenmishandeling --- 241.621 Theologische ethiek: relaties binnen het gezin --- Theologische ethiek: relaties binnen het gezin --- 316.356.2*5 Gezinsproblemen --- Gezinsproblemen: gezin en geweld: algemeen --- Gezinssociologie: welzijnszorg en gezondheidszorg --- sociale problemen en zorg voor het gezin --- Overige onderwerpen (sociologie der seksen) --- Sociologie van gezin en familie --- Gezinszorg --- Sociale problemen van en zorg voor het gezin ; overige onderwerpen --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- 343.6 --- Family violence --- Gezinnen --- Relaties --- Partnergeweld --- Bejaarden --- Preventie --- Ouderen

Listing 1 - 8 of 8
Sort by