Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Medische attesten in de huisartsenpraktijk : analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De groeiende vraag naar medische attesten zorgt bij huisartsen voor extra werklast en brengt de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang. In het kader van haar Luisternetwerk eerstelijnsgezondheidszorg heeft de Koning Boudewijnstichting deze problematiek geanalyseerd en samen met de stakeholders naar oplossingen gezocht. Het resultaat is een rapport dat voor vier types van attesten (‘paraplu-attesten’, schoolattesten, sociale attesten, attesten aanvraag Hoofdstuk IV) een pragmatische stand van zaken schetst, de oplossingen die reeds in de maak zijn toelicht en verdere mogelijkheden tot verbetering suggereert. (Bron: website KBS)


Book
Bio-ethiek : ethische, medische en wetenschappelijke perspectieven op de morele problemen van biotechnologie
Authors: --- ---
ISBN: 9070289695 Year: 1990 Publisher: Brussel Vubpress


Book
Bio-ethica in de jaren '90.
Author:
ISBN: 9070766108 Year: 1987 Publisher: Gent Omega

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bio-ethica in de jaren '90
Author:
ISBN: 9070766108 Year: 1987 Publisher: Gent Omega

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Biologie --- Ethique philosophique --- Wijsgerige ethiek --- ethiek --- euthanasie --- kunstmatige inseminatie --- rapporteren --- recht --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Status of persons --- Molecular biology --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- medische experimenten --- bio-ethiek --- gezondheidscommissies --- medische ethiek --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- 17.023.33 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- #GBIB:CBMER --- #SBIB:17H11 --- #SBIB:316.356.2H3660 --- #gsdb5 --- C6 --- C8 --- verslaggeving --- wetenschappelijk onderzoek --- Z17:61 --- Z++89/7 --- .001.4 --- 17 --- 173.4 --- 179.7 --- 613.888 --- 614.22 --- 179:5 --- 57.08 --- 810 Theorie en Methode --- 811 Filosofie --- 839 Technologie en infrastructuur --- 844.5 Gezondheid --- Biotechnologie 663 --- bevruchting --- Medische ethiek --- abortus --- kinderwens --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Medical Ethics --- Medicine --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- Menselijke natuur en morele voorschriften --- Gezinssociologie: vruchtbaarheidstechnieken en draagmoederschap --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Ideologie en politiek --- Ethique médicale --- 61 --- 159.92 --- ethics --- Bioethics --- Ethics, Medical --- Congresses.

Journal of medical ethics.
Authors: --- ---
ISSN: 14734257 03066800 Year: 1975 Publisher: London : London : Society for the Study of Medical Ethics BMJ Pub. Group


Periodical
Journal of medical ethics
Author:
ISSN: 03066800 14734257 Year: 1975 Publisher: London The Society


Book
Recht en bio-ethiek : wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9789401421683 Year: 2015 Publisher: Tielt LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zonder te vervallen in technische details, geeft dit boek de niet-juridisch geschoolde zorgverlener alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. Zeer actuele thema's als euthanasie bij jongeren, de vertegenwoordiging van wilsonbekwame meerderjarige patiënten en de gewijzigde regels voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg worden in dit boek uitvoerig behandeld. De belangrijkste wetteksten bij Recht en bio-ethiek kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.


Book
Thuiszorg: de stem van het thuismilieu.
Author:
ISBN: 9051300255 Year: 1988 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een heleboel mensen zijn met thuiszorg bezig: ze zorgen voor zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden. Gewoon thuis, in volkomen stilte, jaar in jaar uit, dag na dag. Of het de normaalste zaak van de wereld is. Maar is het dat wel, tegenwoordig?Thuiszorg zal voor steeds meer mensen in de toekomst een uitdaging worden. De belangrijkste oorzaak daarvan is de vergrijzing van onze bevolking. Goede informatie en een degelijke voorbereiding zijn dus zeker aangewezen. Dit boek kan een hulp zijn voor iedereen die ooit met thuiszorg geconfronteerd wordt. Maar het wil in de eerste plaats een spiegel voorhouden aan alle mensen die er nu met beide voeten in staan. Het geeft een antwoord op praktische vragen, heeft het over motivatie en mentaliteit en wijst op knelpunten en moeilijkheden rond thuiszorg. Ook gaat het dieper in op specifieke problemen als de zorg voor een demente bejaarde, de aanpassing van de woning van een zorgbehoevende of het opstellen van een zorgenplan en een financiële overeenkomst. En natuurlijk kun je er een heleboel getuigenissen in lezen van de grootste deskundigen terzake: thuisverzorgers zelf ! De titel is immers niet voor niets 'de stem van het thuismilieu'.

Listing 1 - 9 of 9
Sort by