Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
Beroepsprofiel van de verpleegkundige
Authors: --- --- ---
ISBN: 903522230X 903522230X 9050507646 9789035222304 Year: 2009 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleging geldt als een van de kerndisciplines in de gezondheidszorg. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de verpleegkundige beroepsbeoefenaar om zorg te verlenen, die in kwantiteit en kwaliteit steeds meer eisen stelt aan de verpleegkundige beroepsuitoefening. Maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen een voortdurende aanpassing van de verpleegkundige beroepsbeoefenaar aan een continue veranderende omgeving. Naast een intensivering van acute curatieve zorg is er vooral ook sprake van een toename van chronische aandoeningen, in absolute en relatieve zin. Er vindt een verschuiving plaats van cure naar care waarbij verpleegkundigen een eigen professionele rol en plaats innemen met zorg op maat als leidend principe.


Book
Beroepsprofiel verpleegkundige (m/v).
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Brussel VLOR (Vlaamse Onderwijsraad),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Verpleegkunde & vroedkunde zakboekje
Authors: --- ---
ISBN: 9789046521724 9789046517376 9789046514641 904650509X 9046506339 9046502732 9059285956 9059280032 9055837687 9055836958 9050623301 9067169196 9067167258 9067167428 Year: 1995 Publisher: Mechelen Kluwer.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boekje is tot stand gekomen op vraag van verpleegkundigen en vroedvrouwen die kwaliteit waarborgen. Het is een geheugensteun, een hulpmiddel om een goede kwaliteit van zorgverlening te kunnen houden. Bevat, naast allerlei relevante informatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, een themagedeelte over kwalitatieve geneesmiddelenzorg

Keywords

Nursing --- 616-083 --- #BA02036 --- #GOSA:XVIII.MED --- #RBIB:TSCAT --- Verpleegkunde 616-083 --- gezondheidsrecht --- gezondheidszorg --- verpleegkunde --- vroedkunde --- 613.3 --- verpleegkunde --- verpleegkundig beroep --- vroedkunde --- 616.083 --- 616.083 --- Aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- Aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- Aansprakelijkheidsverzekering --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- Agressiviteit (geweld, agressie) --- Analgesie (analgetica) --- Arbeidsbescherming (veiligheid (personeel), bedrijfsveiligheid) --- Arbeidsovereenkomst --- Arbeidsrecht --- Arbeidsreglement --- Arbeidswet --- Autorisatie (voorbehouden handelingen, verlengde arm) --- België --- Beroepsuitoefening (verpleegkunde) --- CAO --- Cao (collectieve arbeidsovereenkomst) --- Carriereplanning --- Decubitus --- Decubituspreventie --- Euthanasie (actieve) --- Euthanasie --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gevaarlijke stoffen --- Infectiepreventie --- Informatieverwerking --- Kankerpijn --- Kankerverpleegkunde (kinderen) --- Kankerverpleegkunde (thuis) --- Kankerverpleegkunde --- Kind --- Loon --- Obstipatie (constipatie) --- Palliatieve netwerken --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Patiëntenrecht --- Pijn --- Prikongevallen --- Psychiatrische thuiszorg --- Radioactieve stralen diensten --- Radioactieve stralen protectie --- Recht (wetten) --- Rugaandoeningen --- Rugpijn --- Sociale zekerheid --- Statuut (verpleegkunde) --- Thuisverpleegkunde (wit-gele kruis, wijkverpleegkunde) --- Verpleegkunde --- Verpleegkunde --- Verpleegkundig beroep --- Verpleegkundige opleiding (België) --- Verpleegkundige opleiding --- Verpleegkundige sociologie --- Vroedkunde --- Vroedvrouw --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- Zelfstandig verpleegkundige --- Zelfstandig verpleegkundige --- Ziekenhuishygiëne --- Zwangerschapscomplicaties --- 613 --- 616.083 )* VERPLEEGKUNDE --- aansprakelijkheid (gez) --- aansprakelijkheid --- abortus provocatus (gez) --- agressiviteit (gez) --- arbeidsovereenkomst (gez) --- arbeidsovereenkomst --- arbeidsrecht (gez) --- basisverpleegkunde --- beroepen --- beroepsziekten (gez) --- databoek --- decubitus --- diensten van gezondheidsinstellingen --- diensten --- drukverbanden (gez) --- euthanasie (gez) --- gevaarlijke stoffen --- infectiebestrijding (gez) --- kraamverpleegkunde --- loopbaanonderbreking --- palliatieve zorgen --- prikongevallen (gez) --- rugaandoeningen (gez) --- sociaal recht --- tewerkstelling --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkunde --- verpleegkundig beroep (gez) --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundig onderwijs --- verpleegkundige opleiding [België] --- verpleegkundige opleiding --- verzekering --- voedingsdeficiëntie (gez) --- vroedkunde (gez) --- vroedvrouwen --- wonddrainage (gez) --- wondverzorging (gez) --- ziekenfondsen --- 613 --- België --- PDL (passiviteiten dagelijks leven) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- advies- en beleidsorganen --- agressiviteit (agressie) --- arbeidsomstandigheden --- arbeidsovereenkomst --- beroepshygiëne --- beroepsverenigingen --- dagbehandeling (ambulante zorgen) --- dagverpleging --- depressie --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- prikongevallen --- radioactieve stralen protectie --- rugpijn (ischias, lagerugpijn, lumbago) --- supervisie --- thuisverpleegkunde --- thuiszorg --- veiligheid --- verpleegkunde --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundig management (stafverpleegkundige) --- verpleegkundige informatica --- verpleegkundige opleiding --- vroedkundige opleiding --- vroedvrouwen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- België --- Beroepen --- Europese Unie --- Frankrijk --- Geneesmiddelen --- Intranet --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Vroedvrouwen --- aansprakelijkheid --- arbeidsbelasting --- arbeidsmarkt --- arbeidsomstandigheden --- arbeidsovereenkomst --- arbeidsrecht --- arbeidsvoorwaarden --- automatisering --- bejaarden --- beroep --- beroepshygiëne --- beroepsprofiel --- beroepsrisico --- beroepsuitoefening --- beroepsverenigingen --- dieet --- ethiek --- fixeren --- geneesmiddelentoediening --- internationalisering --- loon --- oncologie --- recht --- thuisgezondheidszorg --- ulcus varicosum --- verpleegkunde --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige informatica --- verpleegkundige opleiding --- vroedkunde --- vroedkundige opleiding --- vroedvrouwen --- wetgeving --- wondverzorging --- ziekenhuisbeleid --- ziekteverzekering --- 616-083 Hypurgy. Care of patient. Hygiene of the sick. Nursing --- Hypurgy. Care of patient. Hygiene of the sick. Nursing --- Nursings --- verpleegkunde - beroep en opleiding --- (zie ook: beroepsverenigingen) --- (zie ook: advies- en beleidsorganen) --- (zie ook: polikliniek) --- (zie ook: wijkverpleegkunde) --- (zie ook: kraamverpleegkunde) --- Yearbooks


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9055501832 Year: 1998 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De huidige studie geeft aan dat de werkgelegenheid van gekwalificeerd verzorgenden slechts in relatief beperkte mate zal stijgen, terwijl het aanbod een sterkere stijging zal kennen. Nu reeds is er een belangrijke werkloosheid, en dan nog vaak van lange duur. Het vooruitzicht is dan ook dat de werkloosheid niet zal afnemen. Deze onverwachte conclusies, samen met de verwachte toekomstige evoluties nodigen alle actoren in de sector uit, om na te denken over het te voeren beleid. De kwalificaties van deze verzorgenden verschillen eerder per sector. De noodzaak dringt zich op om na te denken over de basis- en voortgezette opleidingen voor alle zorgpersoneel, ongeacht hun kwalificaties.Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA en door het HIVA. Deze studie is ook beschikbaar in het Frans. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector.


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010 : deel 1 : verpleegkundigen en het verplegend werk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9055501565 Year: 1998 Publisher: Leuven Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor de verpleegkundigen kan gesteld worden, dat na een aanzienlijke expansie van de vraag in het verleden en de wijdverspreide opinie dat er schaarste was aan verpleegkundigen, er naar de toekomst toe, bij ongewijzigd beleid, slechts een beperkte expansie zal optreden in de vraag terwijl er een aanzienlijke groei van het aanbod zal optreden. Deze onverwachte vaststellingen en prognoses naar de toekomst nodigen alle actoren rond de tafel uit om het beleid te wijzigen.Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA en door het HIVA. Deze studie is ook beschikbaar in het Frans. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector.

Keywords

Nursing --- Nursing Staff, Hospital --- Nursing Staff --- Academic collection --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- #SBIB:HIVA --- #ECO:01.03:economie arbeidsmarkt werkgelegenheid werkloosheid --- #ECO:04.12:sectoren non-profit --- #A9808A --- verpleegkundig beroep --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 616.083 )* VERPLEEGKUNDE --- gezondheidsinstellingen --- gezondheidszorg --- onderwijsstructuur --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid --- werkloosheid --- 613.3 --- België --- Vlaanderen --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkunde --- verpleegkundige opleiding --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- statistiek --- verpleegkundige sociologie --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- verpleegkundig beroep (gez) --- werkgelegenheid (gez) --- 331.5 --- Arbeidsmarkt --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Verpleegkundig beroep --- Gezondheidszorg 61 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Verpleegkunde --- Paramedische beroepen --- Gezondheidseconomie --- manpower. --- trends. --- supply & distribution. --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- Professions paramédicales --- Economie de la santé --- Belgium. --- Nursings --- Welzijnsbeleid. --- Quantitative methods (economics) --- Flanders --- manpower --- trends --- supply & distribution --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen --- Verpleegkundige beroepen --- Werkgelegenheid


Book
Omgaan met en aanpak van agressie
Authors: --- --- ---
ISBN: 9059287169 Year: 2003 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1 Een agressiebeleid in de instelling: model voor een procesmatige aanpak 2 De preventiepiramide 3 De cultuur van de instelling en criteria voor fundamentele preventie van agressie 4 Een beknopt en gemakkelijk hanteerbaar agressieprotocol 5 Omgaan met en aanpak van geweld binnen de gezondheidszorg 6 Procedure bij het immobiliseren en fixeren van de patiënt 7 Omgaan met agressie 8 Verdedigingstechnieken 9 Veilige zorg in het ziekenhuis, flowchart voor een procesmatige aanpak van agressie


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010 : Deel 3: Vraag naar en aanbod van werk in de zorgsector
Authors: --- ---
ISBN: 9055501840 Year: 1999 Publisher: Leuven : Hoger Instituut voor de arbeid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Gezondheidszorg 61 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- ziekenhuiswezen --- werkgelegenheid --- #A9911A --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- welzijnswek --- ziekenzorg --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- 361 --- Welzijnsbeleid --- Welzijnsbeleid. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. 4 : Werken in de zorgsector : synthese en vooruitblik tot 2010.
Authors: ---
ISBN: 9055502243 Year: 1999 Publisher: Leuven : KUL. Hoger instituut voor de arbeid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- werkgelegenheid --- evaluatie --- toekomst --- #A9911A --- Gezondheidszorg 61 --- Ziekenhuizen 362.11 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Werkgelegenheid 331.526 --- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 353.11 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- gezondheidszorg --- statistiek --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- 331.6 --- 362.1 --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen

Listing 1 - 8 of 8
Sort by