Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Periodical
Bibliotheek en samenleving
Author:
ISSN: 01651048 Year: 1973 Publisher: 's-Gravenhage

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
META : tijdschrift voor bibliotheek & archief
Author:
ISSN: 2033639X 20336438 Year: 1922 Publisher: Antwerpen VVBAD (Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen).

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Archivistics --- bibliotheekwezen --- libraries [institutions] --- documentaire informatie --- Documentation and information --- Périodiques --- Tijdschriften --- Library science --- Libraries --- Archives --- Bibliothéconomie --- Bibliothèques --- Periodicals. --- -Libraries --- -Archives --- -02 --- 930.25 <05> --- 05 <493> --- 02 <05> --- #TS:KOHU --- #TS:KOMA --- #TS:WBIB --- #TS:WDEP --- C6 --- #VCV tijdschrift abonnement --- Bibliothèque --- Current periodicals --- Revue périodique --- Système documentaire --- 610 Informatiecentra. Algemeen --- bibliotheken --- 02 --- 050 --- T --- archieven --- BE / Belgium - België - Belgique --- 020.2 --- Archiefwezen --- Bibliotheken --- Organisatie --- Tijdschriften GEZ --- abonnementen --- archief --- bibliotheekopleidingen --- mediatheek --- 035 --- 020 --- 025 --- Bibliotheekbeheer --- Archiefkunde --- Documentaire informatie --- 025.005 --- Documents --- Manuscript depositories --- Manuscript repositories --- Manuscripts --- Documentation --- History --- Information services --- Records --- Cartularies --- Charters --- Diplomatics --- Public records --- Public institutions --- Librarians --- Librarianship --- Library economy --- Bibliography --- Information science --- Bibliotheekwezen ; algemeen --- Archiefwetenschap. Archivistiek--Tijdschriften --- Tijdschriften. Periodieken. Serials--België --- Tijdschriften i.v.m. bibliotheekwezen --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Archief --- Bibliotheek --- Tijdschrift --- Documentatiesysteem --- Bibliotheekwezen --- Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen --- VVBAD --- Tijdschriften, overige seriële publicaties, verzamelde opstellen bibliotheekwezen --- Archiefwezen ; algemeen --- Tijdschriften, seriewerken, verz. opstellen --- Depositories --- Repositories --- E-journals --- Library and Information Sciences. --- Bibliotheekwetenschap --- tijdschriften --- 02 <05> Tijdschriften i.v.m. bibliotheekwezen --- 05 <493> Tijdschriften. Periodieken. Serials--België --- 930.25 <05> Archiefwetenschap. Archivistiek--Tijdschriften --- tijdschriften. --- archives [institutions] --- Tijdschriften. --- bibliotheken [instellingen] --- archieven [instellingen]


Book
Leesrijk school- en klasklimaat : een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe leer je kinderen goed en graag lezen? Verschillende mensen die actief zijn in het leesbevorderingslandschap stellen in dit boek hun ideeën voor een goede klaspraktijk voor. Elk vanuit hun eigen invalshoek bieden ze een kader en vooral veel tips en suggesties voor goed leesonderwijs. Leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs zullen hierin ongetwijfeld heel wat inspiratie vinden om hun leesonderwijs gevarieerd in te vullen, en daarbij de zwakkere lezers niet uit het oog te verliezen. Op die manier kan permanent aan leesbevordering gewerkt worden.

Keywords

stemrecht --- literatuuronderwijs --- NT2 (Nederlands tweede taal) --- leesonderwijs --- leesbevordering --- Didactics of Dutch --- jeugdliteratuur --- Didactics of primary education --- Lezen ; basisonderwijs ; didactiek --- 803.93-07 --- #PBIB:+111.14 --- Lezen --- Nederlands --- aanvankelijk lezen --- basisonderwijs --- lezen --- 475.26 --- didactiek --- 434.8 --- 471.41 --- AVI-niveaus --- Evaluatie --- ICT informatie- en communicatietechnologie --- Jeugdboekenweek --- Kleuteronderwijs --- Lager onderwijs --- Leesbevordering(Boekpromotie) --- Leesvaardigheid --- Makkelijk lezen (Moeilijk lezenden) --- Ontluikend lezen (Voorbereidend lezen) --- Taakgericht taalonderwijs --- Taal --- Voorlezen --- Wereldoriëntatie --- Werken met boeken(Activiteiten met het jeugdboek, Jeugdboekactiviteiten) --- 1e leerjaar l.o. --- AVI --- Aanvankelijk lezen --- Anderstaligen --- Avi --- Basisonderwijs --- Begrijpend lezen --- Bibliotheek --- Boek --- Boekpromotie --- Computer --- Didactiek --- Evaluatie (Beoordeling) --- Gedichten --- ICT --- Informatieve bronnen --- Kleuteronderwijs (Voorschoolse educatie) --- Leesbevordering --- Leesonderwijs --- Leestoetsen --- Multicultureel --- Niveaulezen --- Onderwijs-taakgericht (taakgericht onderwijs) --- Onthaalklas --- Remediërend lezen --- Remediërend onderwijs --- Schrijven --- Verhalen --- Wero --- 475.26 ) * LEZEN --- begrijpend lezen --- kinderboeken --- l.o.: didactiek : lezen (ler) --- leesvaardigheid --- moeilijke lezers --- niveaulezen --- remediërend lezen --- stil lezen --- voorbereidend lezen --- voorbereidend schrijven --- voorlezen --- Leesbevordering ; basisonderwijs --- 030082.jpg --- Lezen: didactiek lagere school --- 803.93-07 Nederlands: taalonderwijs; taalverwerving --- Nederlands: taalonderwijs; taalverwerving --- Vakdidactiek : Nederlands : Lager onderwijs --- didactiek basisonderwijs - Nederlands : lezen --- Activiteiten met het jeugdboek --- Taal en verbale expressie --- (zie ook: fysica (computer)) --- (zie ook: Schoolrapporten) --- (zie ook: Leesvaardigheid) --- (zie ook: Schrijfvaardigheid) --- 1e leerjaar l.o

Listing 1 - 3 of 3
Sort by