Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Periodical
Bibliotheek en samenleving
Author:
ISSN: 01651048 Year: 1973 Publisher: 's-Gravenhage

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Stem op de okapi
Authors: ---
ISBN: 9789045117324 Year: 2015 Publisher: Amsterdam Querido


Book
Leesrijk school- en klasklimaat : een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9044113275 Year: 2002 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe leer je kinderen goed en graag lezen? Verschillende mensen die actief zijn in het leesbevorderingslandschap stellen in dit boek hun ideeën voor een goede klaspraktijk voor. Elk vanuit hun eigen invalshoek bieden ze een kader en vooral veel tips en suggesties voor goed leesonderwijs. Leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs zullen hierin ongetwijfeld heel wat inspiratie vinden om hun leesonderwijs gevarieerd in te vullen, en daarbij de zwakkere lezers niet uit het oog te verliezen. Op die manier kan permanent aan leesbevordering gewerkt worden.

Keywords

stemrecht --- literatuuronderwijs --- NT2 (Nederlands tweede taal) --- leesonderwijs --- leesbevordering --- Didactics of Dutch --- jeugdliteratuur --- Didactics of primary education --- Lezen ; basisonderwijs ; didactiek --- 803.93-07 --- #PBIB:+111.14 --- Lezen --- Nederlands --- aanvankelijk lezen --- basisonderwijs --- lezen --- 475.26 --- didactiek --- 434.8 --- 471.41 --- AVI-niveaus --- Evaluatie --- ICT informatie- en communicatietechnologie --- Jeugdboekenweek --- Kleuteronderwijs --- Lager onderwijs --- Leesbevordering(Boekpromotie) --- Leesvaardigheid --- Makkelijk lezen (Moeilijk lezenden) --- Ontluikend lezen (Voorbereidend lezen) --- Taakgericht taalonderwijs --- Taal --- Voorlezen --- Wereldoriëntatie --- Werken met boeken(Activiteiten met het jeugdboek, Jeugdboekactiviteiten) --- 1e leerjaar l.o. --- AVI --- Aanvankelijk lezen --- Anderstaligen --- Avi --- Basisonderwijs --- Begrijpend lezen --- Bibliotheek --- Boek --- Boekpromotie --- Computer --- Didactiek --- Evaluatie (Beoordeling) --- Gedichten --- ICT --- Informatieve bronnen --- Kleuteronderwijs (Voorschoolse educatie) --- Leesbevordering --- Leesonderwijs --- Leestoetsen --- Multicultureel --- Niveaulezen --- Onderwijs-taakgericht (taakgericht onderwijs) --- Onthaalklas --- Remediërend lezen --- Remediërend onderwijs --- Schrijven --- Verhalen --- Wero --- 475.26 ) * LEZEN --- begrijpend lezen --- kinderboeken --- l.o.: didactiek : lezen (ler) --- leesvaardigheid --- moeilijke lezers --- niveaulezen --- remediërend lezen --- stil lezen --- voorbereidend lezen --- voorbereidend schrijven --- voorlezen --- Leesbevordering ; basisonderwijs --- 030082.jpg --- Lezen: didactiek lagere school --- 803.93-07 Nederlands: taalonderwijs; taalverwerving --- Nederlands: taalonderwijs; taalverwerving --- Vakdidactiek : Nederlands : Lager onderwijs --- didactiek basisonderwijs - Nederlands : lezen --- Activiteiten met het jeugdboek --- Taal en verbale expressie --- (zie ook: fysica (computer)) --- (zie ook: Schoolrapporten) --- (zie ook: Leesvaardigheid) --- (zie ook: Schrijfvaardigheid) --- 1e leerjaar l.o --- Nederlands als tweede taal


Periodical
META : tijdschrift voor bibliotheek & archief
Author:
ISSN: 2033639X 20336438 Year: 1922 Publisher: Antwerpen VVBAD (Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen).

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Archivistics --- bibliotheekwezen --- libraries [institutions] --- documentaire informatie --- Documentation and information --- Périodiques --- Tijdschriften --- Library science --- Libraries --- Archives --- Bibliothéconomie --- Bibliothèques --- Periodicals. --- -Libraries --- -Archives --- -02 --- 930.25 <05> --- 05 <493> --- 02 <05> --- #TS:KOHU --- #TS:KOMA --- #TS:WBIB --- #TS:WDEP --- C6 --- #VCV tijdschrift abonnement --- Bibliothèque --- Current periodicals --- Revue périodique --- Système documentaire --- 610 Informatiecentra. Algemeen --- bibliotheken --- 02 --- 050 --- T --- archieven --- BE / Belgium - België - Belgique --- 020.2 --- Archiefwezen --- Bibliotheken --- Organisatie --- Tijdschriften GEZ --- abonnementen --- archief --- bibliotheekopleidingen --- mediatheek --- 035 --- 020 --- 025 --- Bibliotheekbeheer --- Archiefkunde --- Documentaire informatie --- 025.005 --- Documents --- Manuscript depositories --- Manuscript repositories --- Manuscripts --- Documentation --- History --- Information services --- Records --- Cartularies --- Charters --- Diplomatics --- Public records --- Public institutions --- Librarians --- Librarianship --- Library economy --- Bibliography --- Information science --- Bibliotheekwezen ; algemeen --- Archiefwetenschap. Archivistiek--Tijdschriften --- Tijdschriften. Periodieken. Serials--België --- Tijdschriften i.v.m. bibliotheekwezen --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Archief --- Bibliotheek --- Tijdschrift --- Documentatiesysteem --- Bibliotheekwezen --- Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen --- VVBAD --- Tijdschriften, overige seriële publicaties, verzamelde opstellen bibliotheekwezen --- Archiefwezen ; algemeen --- Tijdschriften, seriewerken, verz. opstellen --- Depositories --- Repositories --- E-journals --- Library and Information Sciences. --- Bibliotheekwetenschap --- tijdschriften --- 02 <05> Tijdschriften i.v.m. bibliotheekwezen --- 05 <493> Tijdschriften. Periodieken. Serials--België --- 930.25 <05> Archiefwetenschap. Archivistiek--Tijdschriften --- tijdschriften. --- archives [institutions] --- Tijdschriften. --- bibliotheken [instellingen] --- archieven [instellingen] --- kirjasto --- könyvtár --- bibliotēka --- librerija --- biblioteka --- βιβλιοθήκη --- Bibliothek --- raamatukogu --- library --- bibliotheek --- knižnica --- knihovna --- bibliotekë --- bibliotek --- bibliotecă --- knjižnica --- библиотека --- biblioteca --- studovna --- Bücherei --- hemeroteca --- čítárna --- читална --- archivio --- arquivo --- архиви --- arkiva --- arhiv --- arhīva materiāli --- архива --- Archiv --- arhive --- archívy --- архив --- arkivji --- arhiiv --- archiv --- αρχείο --- levéltár --- archives --- arkisto --- archivo --- archyvai --- archiwum --- arkiv --- gestionarea evidențelor --- filing --- dokumentu sistematizācija --- správa záznamů --- archivio di Stato --- records management --- iratkezelés --- upravljanje gradiva --- archivage --- gestione degli archivi --- Archivierung --- arhiveerimine --- arkivim --- архивската граѓа --- архивска граѓа --- arhivālijas --- soubor písemností --- journalforvaltning --- archivio nazionale --- įrašų tvarkymas --- maniġment ta' rekords --- archivovanie --- vođenje dokumentacije --- gestión de archivos --- управление на архивите --- arhivsko gradivo --- sbírka písemností --- ierakstu pārvaldība --- документиран материјал --- komplektavimas --- upravljanje dokumentacijom --- Dokumentenverwaltung --- archiviazione --- διαχείριση αρχείων --- pismohrana --- архивски материјал --- kartīšu kārtošana --- arhivska građa --- archiválie --- archiefbeheer --- arhivare --- archivování --- gestão de arquivos --- asjaajamine --- riadenie záznamov --- αρχειοθέτηση --- gestion des archives --- архивирање --- arquivagem --- dokumentstyring --- irattár --- arkistointi --- sagsstyring --- arhiviranje --- arkistohallinto --- archivering --- arkivering --- dokumentációs rendszer --- informacijska služba --- документациски систем --- information service --- informacinė paslauga --- документациони систем --- sistem de documentare --- σύστημα τεκμηρίωσης --- documentatiesysteem --- sistema documental --- shërbim informimi --- servizz ta’ informazzjoni --- документационна система --- system dokumentacyjny --- dokumentačný systém --- informační služba --- dokumentacijski sistem --- dokumentationssystem --- sistema documentario --- informācijas pakalpojumi --- infoteenindus --- tiedonhallintajärjestelmä --- Informationsdienstleistung --- documentary system --- dokumenteerimissüsteem --- sistem dokumentacioni --- informācijas dienests --- informacijski servis --- informační servis --- serviciu de informare --- dokumentinė sistema --- dokumentu sistēma --- informacijska usluga --- информативно-документациски систем --- Dokumentationssystem --- perioodiline väljaanne --- periodická publikácia --- сериски публикации --- tidskrift --- периодично издание --- periodinis leidinys --- periodikum --- rivista periodica --- kausijulkaisu --- serial publication --- periodische Veröffentlichung --- publicații periodice --- περιοδική επιθεώρηση --- publicação periódica --- publicación seriada --- periodična publikacija --- periodika --- folyóirat --- publikim periodik --- periodisks izdevums --- wydawnictwo periodyczne --- tidsskrift --- периодично издање --- tijdschrift --- pubblikazzjoni perjodika --- periodicum --- periodiek --- revue périodique --- publicación periódica --- επιθεώρηση --- издание во продолженија --- периодична објава --- periodical publication --- serijska publikacija --- botim periodik --- сериско издание --- seriāls izdevums --- périodique --- periodico --- publikim në seri --- rivista mensile --- serijinis leidinys --- mensile --- pubblicazione periodica --- publicații seriale --- периодично списание --- periodisk tidskrift --- měsíčník --- perioodikaväljaanne --- revista --- series --- časopis --- periódico --- publicación en serie --- serie --- periodice --- periodical --- týdeník --- nepravé periodikum --- jadaväljaanne --- občasník --- Periodikum --- aikakauslehti --- serials --- периодична публикација --- фељтон --- περιοδικό

Listing 1 - 4 of 4
Sort by