Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Met ouderen in gesprek over levensvragen: tien lesbrieven over levensvragen en zingeving voor zorgverleners in de ouderenzorg
Authors: ---
ISBN: 9789081508711 Year: 2010 Publisher: Place of publication unknown Mulder en Scheeres-Feitsma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verzorgenden in de ouderenzorg merken regelmatig dat ouderen zich vragen stellen over de zin van hun leven. De meeste verzorgenden vinden het niet gemakkelijk om ondersteunend in te gaan op dergelijke levensvragen. Deze publicatie bevat tien lesbrieven over veelvoorkomende levensthema's in de ouderenzorg. Ze biedt verzorgenden en hun teamleidsters handvatten om, al dan niet met een geestelijk verzorger, tijdens het teamoverleg te oefenen in het herkennen van en ingaan op levensvragen van cliënten.


Book
Kinderen niet toegelaten ? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9789058266507 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

donatie (geneeskunde) --- autisme --- euthanasie --- obesitas --- kinderrechten --- orgaandonoren --- Professional ethics. Deontology --- kinderen --- erfelijkheid --- Hygiene. Public health. Protection --- jeugdgezondheidszorg --- baby's --- medische ethiek --- Ethics, Medical. --- Pediatrics. --- Child. --- Infant. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 613.95 --- #GGSB: Bio-ethiek --- Academic collection --- C6 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- 605.2 --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- verpleegkunde --- 603.1 --- Chronisch zieke kinderen --- biobank --- geneeskunde --- genetische test --- kind en ziekenhuis --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- screening --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Geneeskunde --- Kind en ziekenhuis --- Medische ethiek --- ethiek (gez) --- kindergeneeskunde --- chronische ziekten --- ethiek (moraal) --- genetisch advies --- informed consent --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- medische experimenten --- minderjarigheid --- obesitas (vermageringsdieet) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- stervensbegeleiding --- transplantaties --- wetenschappelijk onderzoek --- Kindergeneeskunde --- Kinderverpleging --- Patiëntenbegeleiding --- Rechten van het kind --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Infants --- Children --- Minors --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Gezondheidszorg voor kinderen. Zuigelingenzorg --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Kindergeneeskunde - Pediatrie --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- ethics --- Ethics, Medical --- Pediatrics --- Child --- Infant --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Patiëntenbegeleiding --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie


Book
De wet menselijk lichaamsmateriaal : verkrijging en gebruik voor geneeskundige toepassing of wetenschappelijk onderzoek.
Author:
ISBN: 9789089771339 Year: 2010 Volume: 3 Publisher: Heule UGA,


Book
Recht en bio-ethiek : wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg.
Author:
ISBN: 9789020989397 Year: 2010 Publisher: Leuven : LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

● Heb ik als patiënt alleen rechten of heb ik ook plichten? ● Wie zal mij vergoeden als ik schade lijd in een ziekenhuis? ● Bestaat er een ‘recht op een kind’? ● Wie beschermt mijn medische gegevens? ● Zijn artsen verplicht om euthanasie toe te passen? Herman Nys biedt met Recht en bio-ethiek een antwoord op deze vragen waar iedereen – vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks – wel eens mee te maken krijgt. Dit boek is een onmisbaar juridisch overzicht voor patiënt én zorgverlener, voor juristen én niet-juristen. Omdat onze samenleving de kosten van de gezondheidszorg draagt en toekijkt op een rechtvaardige besteding van het beschikbare budget, ontstond door de jaren heen een enorm arsenaal aan juridische regels. Toch blijft de zorg voor de gezondheid uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, de zorgontvanger en het netwerk dat hen steunt en omringt. Wederzijds vertrouwen en respect vormen de basis van de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Op enkele lang bestaande uitzonderingen na, zoals het beroepsgeheim, kwam het recht tot in 1985 nauwelijks tussen in deze vertrouwensrelatie. De Wet op de orgaantransplantatie van 1986 was de eerste wettekst die de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt ging bepalen. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek de niet‑juridisch geschoolde lezer alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven en te ontvangen.

Keywords

bio-ethiek --- recht --- Professional ethics. Deontology --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Belgium --- Biologie humaine -- Morale et aspects éthiques --- Biomedical ethics --- Biomedische ethiek --- Biomédecine -- Morale et aspects éthiques --- Clinical sciences --- Deontologie [Medische ] --- Deontology [Medical ] --- Droit de la santé publique --- Droit sanitaire --- Déontologie médicale --- Ethics [Medical ] --- Ethiek [Medische ] --- Ethique médicale --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- Medical care -- Moral and ethical aspects --- Medical deontology --- Medical ethics --- Medical profession --- Medicine --- Medicine -- Moral and ethical aspects --- Medisch recht --- Medische deontologie --- Medische ethiek --- Morale et médecine --- Morale médicale --- Médecine --- Médecine -- Innovations -- Morale et aspects éthiques --- Médecine -- Morale et aspects éthiques --- Médecine et morale --- Politique sanitaire -- Morale et aspects éthiques --- Public health laws --- Santé publique [Droit de la ] --- Soins médicaux -- Morale et aspects éthiques --- Volksgezondheid--Recht en wetgeving --- Éthique clinique --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Legislation, Medical. --- Jurisprudence. --- #SBIB:316.334.3M40 --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:340H10 --- Academic collection --- BPB1011 --- Bioéthique --- Droit médical --- Système de santé --- 674 Gezondheidsrecht --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- 601.7 --- beroepsgeheim --- euthanasie --- gezondheidsrecht --- medische ethiek --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- Bioethiek --- Bio-ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidsrecht (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- 601.4 --- Gezondheidszorg --- Recht --- ethiek --- 103531.jpg --- Patiëntenrecht --- patiënten --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- Medical Legislation --- Medical Ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medische sociologie: zorgenverstrekkers, relatie met hulpvragers --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Sociaal recht, algemeen --- Gezondheidszorgstelsel --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- 179.7 --- 362.11 --- 34 --- legislation & jurisprudence --- ethics --- Legislation, Medical --- Jurisprudence --- departement Gezondheidszorg 10


Book
Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderen
Authors: ---
ISBN: 9789058267436 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waardigheid. Een groot woord. Maar hoe kunnen we op gepaste wijze reageren wanneer een oudere in zijn bed plast en zich diep aangetast weet in zijn waardigheid? Op welke manier kunnen we omgaan met onze demente moeder die intimiteit zoekt bij een medebewoner? Komen we tussen omwille van haar waardigheid? Hoe vullen we waardig sterven in wanneer een oudere met dementie schriftelijk heeft verklaard dat hij dood wil als hij zijn kinderen niet meer herkent? Goede zorg respecteert de waardigheid van zowel degene die ze ontvangt als van degene die ze geeft. Dit in de praktijk omzetten is een hele uitdaging. Zorg aan zet gaat die uitdaging aan. Het boek maakt delicate ethische vragen waarmee wij allen – als oudere, als hulpverlener, als mantelzorger – worden geconfronteerd eindelijk bespreekbaar. In dit boek bieden twee ethici met een ruime ervaring in de zorgsector een leidraad bij het ethisch omgaan met ouderen. De aandacht gaat vooral naar personen met dementie. Eerst bespreken de auteurs de begrippen ‘ontwaarding’, ‘verontwaardiging’ en ‘verwaardigen’ — centraal staat immers de vraag hoe men iemand bij het toedienen van zorg toch een gevoel van eigenwaarde kan geven. Het tweede hoofdstuk focust op het thema ‘wassen’, dat ruim wordt geïnterpreteerd. Zo wordt gesteld dat ouderen vaak ‘proper van buiten [zijn], maar miskend van binnen’. Anderzijds toont dit hoofdstuk aan dat ethiek niet altijd over de grote vragen gaat, maar eigenlijk ook in de dagelijkse handelingen zit. Vervolgens gaat de aandacht naar enkele delicate onderwerpen: seksualiteit en intimiteit, en het niet-behandelen en euthanasie. Een tweede luik bespreekt enkele theorieën rond zorgethiek waaraan een overlegmethode wordt gekoppeld. Een helder gestructureerd boek voor zorgverleners, dat begint met alledaagse dingen en eindigt met grote ethische vragen. Met praktijkvoorbeelden, casussen en een bibliografie.

Keywords

zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- ouderenzorg --- dementerende ouderen --- dementie (Alzheimer, ouderdomsdementie) --- euthanasie --- waardigheid van de mens --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- ethiek (ethische aspecten) --- casuïstiek (gevallenstudie, gevalstudie) --- Ethics. --- Delivery of Health Care --- Aged. --- 253:362.1 --- 241.63 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- #GGSB: Sociale Ethiek --- Academic collection --- C5 --- bejaardenzorg --- ethiek --- -053.9 ouderen --- 170 ethiek --- 36 sociale dienstverlening --- 364.4 zorgverlening, welzijnswerk --- bejaardenzorg (ouderenzorg) --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- 605.93 --- geriatrie --- geriatrische verpleegkunde --- medische ethiek --- 324 --- 614.25 --- dementie --- overleg --- seksualiteit bij bejaarden --- waardigheid --- zorgethiek --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ouderenzorg --- Zorg --- ethiek (gez) --- ouderenzorg (gez) --- baden (wassen) --- bejaarden (ouderen) --- bejaardenproblematiek --- bejaardenpsychologie --- decorumverlies --- dementie (dementia, dementia senilis) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- intimiteit --- palliatieve zorgen --- seksualiteit --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- wilsverklaring --- zelfbeschikking --- Dementie --- Ethiek --- Stervensbegeleiding ; ouderen --- #gsdb5 --- Elderly --- Geriatrics --- Longevity --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- 241.63 Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- éthique des soins --- soins aux personnes âgées --- personnes âgées déments --- démence --- dignité humaine --- soins (prestation de soins) --- ethique (aspects ethiques) --- casuistique --- ethics. --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- assistance aux personnes âgées --- personalisme --- ouderdomsziekten, geriatrie --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Ouderengezondheidszorg --- (zie ook: geriatrie, gerontologie) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- Ethiek. --- Geriatric nursing --- seksualiteit bij ziekte --- Age group sociology --- langdurige zorgen --- Philosophical anthropology --- psychogeriatrische verpleegkunde --- levenskwaliteit --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- seksuele intimidatie --- Ethics --- Aged --- ethische problemen --- bejaarden - bejaardenzorg --- ethics --- Bejaarden --- Euthanasie

Listing 1 - 7 of 7
Sort by