Narrow your search

Library

Thomas More Mechelen (44)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (44)

UCLL (41)

Odisee (34)

Thomas More Kempen (33)

AP (31)

KU Leuven (30)

KDG (29)

Hogeschool Gent (25)

VIVES - Brugge, Oostende (23)

More...

Resource type

book (37)

periodical (6)

digital (2)

object (2)

game (1)


Language

Dutch (37)

English (7)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (7)

2015 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 44 << page
of 5
>>
Sort by

Multi
Share
Authors: ---
ISBN: 9789047007746 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Business Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Delen is beter, goedkoper en efficiënter dan eigen bezit. Daarop is de deeleconomie gebaseerd. Want waarom zou je een auto kopen als die van de buren 90 procent van de tijd stilstaat? Zo ontstond het autodelen: autofabrikantenzagen de omzet teruglopen en besloten mobiliteit als service aan te bieden in plaats van als product, met Greenwheels en Car2Go als resultaat. Bottom-upbewegingen als deze bieden ongekende mogelijkheden die niet te stoppen zijn.   Dat het meer is dan een hype bewijzen succesvolle initiatieven als Airbnb, Snappcar en Thuisafgehaald. De gemeente Amsterdam stevent zelfs af op de eervolle positie van eerste Sharing City van Europa.   In Share schetsen Van de Glind en Van Sprang de ontwikkeling van de deeleconomie aan de hand van onderzoek en cases uit binnen- en buitenland. Ze laten zien hoe nieuwe initiatieven bestaande markten uitdagen en hoe hetreguliere bedrijfsleven hierop kan inspelen

Internationale handels- en betalingstechnieken : handboek
Authors: ---
ISBN: 9789045557588 9789045546247 9789045546254 Year: 2016 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internationale handels- en betalingstechnieken is een basiswerk dat studenten wegwijs maakt in de boeiende wereld van de internationale handel en logistiek. De inhoud en structuur zijn volledig afgestemd op het praktijkgericht en zelfsturend onderwijs in opleidingen van de professionele bachelor. In het handboek verwerft de student inzicht in de belangrijkste begrippen en verrichtingen van de buitenlandse handel. Daarbij komen o.a. de verschillende export- en importverrichtingen, de Incoterms 2000 en de gloednieuwe Incoterms ® 2010, de rol van de tussenpersonen, de vervoersdocumenten en de internationale betalingstechnieken aan bod. Elk hoofdstuk heeft volgende duidelijke indeling: > theorie > oefentraject > zelfevaluatie. De tekst wordt geïllustreerd met cijfermateriaal, schema's en afbeeldingen. Het caseboek biedt de mogelijkheid tot groeps- en duo-leren en geeft de student de kans om de voeling met de praktijk te toetsen door een aantal export- en importcases te analyseren. Er wordt gewerkt met de reële (vervoers)documenten uit de internationale handel. Docenten kunnen een PowerPointpresentatie en een oplossingenbundel downloaden op de website van de uitgever. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Internationale handel Hoofdstuk 2: Internationale verkoop Hoofdstuk 3: Vervoer en vervoersdocumenten Hoofdstuk 4: Douaneformaliteiten Hoofdstuk 5: Betalingstechnieken in de internationale handel Hoofdstuk 6: Risico's bij internationale handel


Periodical
Financial practice & education
Author:
ISSN: 10820698 Publisher: Tampa, Fla

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Buzz 4
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789030155034 9781130144079 Year: 2019 Publisher: Mechelen Plantyn


Book
Budgettering : gebudgetteerde balans en gebudgetteerde resultatenrekening.
Authors: ---
ISBN: 9789045532158 Year: 2010 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek heeft enerzijds tot doel een aantal technieken aan te bieden om budgetten op te stellen. Anderzijds wil het de noodzaak en het nut van budgetteren aantonen. Een dynamische onderneming moet immers toekomstgericht werken en haar langetermijndoelstellingen trachten te verwezenlijken met de beschikbare middelen. Een eerste hoofdstuk behandelt het verschil tussen plannen en budgetteren, wijst op een aantal voorwaarden voor het opstellen van een budget en geeft de samenhang tussen de verschillende budgetten. Hoofdstukken 2 t.e.m. 12 behandelen de verschillende soorten budgetten. De budgetcontrole wordt in een voorlaatste hoofdstuk behandeld en geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. tot slot wordt een alternatieve benadering, de Zero Base Budgetting, voorgesteld.


Book
Financiële analyse : de onderneming doorgelicht
Authors: ---
ISBN: 9789045552156 Year: 2015 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie meer wil weten over de financiële toestand van een onderneming wordt geconfronteerd met een overvloed aan gegevens. Financiële analyse. De onderneming doorgelicht reikt de methodiek aan om orde te scheppen in deze informatie. Aan de hand van een aantal instrumenten wordt het cijfermateriaal gedestilleerd dat onontbeerlijk is om een onderneming op haar financiële prestaties te beoordelen. Financiële analyse. De onderneming doorgelicht legt de nadruk op de analyse van de financiële toestand van grote ondernemingen, waarbij de jaarrekening als uitgangspunt genomen wordt. Zij verschaft niet enkel inzicht in de onderneming zelf, maar ze laat ook toe eenzelfde analyse voor meerdere ondernemingen te maken en de resultaten onderling te vergelijken. In de opeenvolgende hoofdstukken bespreken, analyseren en interpreteren de auteurs de diverse analyse-instrumenten waarmee de externe analist aan de slag kan. Om dit alles te verduidelijken worden alle gebruikte analyse-instrumenten toegepast op de jaarrekening van Duvel Moortgat nv. Op die manier loopt er een praktijkgerichte rode draad doorheen het hele werk. Deze herwerkte editie bevat een nieuw hoofdstuk over falingspredictiemodellen met de bespreking en toepassing van drie modellen die een faillissement kunnen voorspellen. Bron : http://www.boekenbank.be


Book
Buitenlandse handel : van verkoop tot betaling en financiering
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789045552187 Year: 2015 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Buitenlandse handel is een leidraad voor ieder die wil kennismaken met de verschillende stappen, vanaf de verkoop tot de betaling, die nodig zijn om een internationale handelstransactie tot een goed einde te brengen.


Book
Financial accounting : boek 2
Authors: --- ---
ISBN: 9789045557540 9789045544564 Year: 2016 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aangepast aan de Boekhoudrichtlijn (KB van 18 december 2015)!In Financial accounting ligt het hoofdaccent op de externe verslaggeving. Het uiteindelijke doel is het leren lezen en begrijpen van financiële staten (jaarrekeningen) die een belangrijke informatiebron vormen voor externe belanghebbenden (aandeelhouders, leveranciers, de overheid, kredietverstrekkers &).Het boek richt zich in de eerste plaats tot de academische opleidingen die een grondige vorming beogen in de externe verslaggeving. Het is ook bijzonder geschikt voor professionele opleidingen in de bedrijfskunde met een sterke basisvorming in de accountancy.Bron : http://www.deboeck.be


Book
SEI & ww : project bellen en blazen
Authors: --- ---
ISBN: 9789045527321 Year: 2008 Publisher: Antwerpen De Boeck


Book
Economie in rechte lijn
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789045546186 Year: 2014 Publisher: Berchem De Boeck

Listing 1 - 10 of 44 << page
of 5
>>
Sort by