Narrow your search

Library

Arteveldehogeschool (1)

Hogeschool Gent (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

KBC (1)

KDG (1)

UCLL (1)

KU Leuven (1)

Odisee (1)

PXL (1)

Thomas More Kempen (1)

More...

Resource type

book (1)


Language

Dutch (1)


Year
From To Submit

2005 (1)

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Beroepsgeheim en hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De term 'beroepsgeheim' doet onmiddellijk denken aan artsen en advocaten. Nochtans geldt het beroepsgeheim, in zijn strafrechterlijke sanctionering van het schenden ervan, voor iedereen die vanuit zijn beroepsbezigheden een geheim met zich meedraagt. In het kader van een onderzoeksproject onderzochten de auteurs het beroepsgeheim in de hulpverlening.Eerst kaderen ze het onderwerp binnen de recente evolutie in de welzijnszorg. Daarna worden de begrippen geheim, beroepsgeheim en privacy belicht. Centraal in dit boek staat art. 458 van het strafwetboek. De bespreking van de strafrechterlijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht gebeurt zeer uitvoerig. De constitutieve bestanddelen van het misdrijf worden één voor één uitgelegd. Ook de burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties komen aan bod. Vervolgens bespreken de auteurs de uitzonderingen die op de geheimhoudingsplicht bestaan. In de eerste plaats de getuigenissen in rechte en de wettelijke verplichtingen tot bekendmaken. Daarnaast zijn er enkele door de rechtspraak erkende uitzonderingen, zoals noodtoestand, de eigen verdediging in rechte en de aangifte van strafbare feiten waarvan de cliënt slachtoffer is. Het probleem wordt echter ook vanuit een andere hoek bekeken. Er bestaat immers ook een recht op toegang tot het hulpverleningsdossier. Afsluitend behandelen ze de gedeelde en gezamenlijke beroepsgeheimen. Meer dan eens vragen verschillende personen met recht en rede delen van een geheim dossier op. De regeling voor nabestaanden, leidinggevenden en inspectie is ook specifiek en komt in dit laatste hoofdstuk aan bod. Het boek sluit af met een bibliografie en trefwoordenregister. 'Beroepsgeheim en hulpverlening' slaagt er in een leemte op te vullen, en wel op zo'n manier dat zowel de jurist als de gewone hulpverlener er gebruik van kunnen maken

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering --- Maatschappelijk werk --- Beroepsgeheim

Listing 1 - 1 of 1
Sort by