Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Parabels meerstemmig.
Author:
ISBN: 9029299770 Year: 1979 Publisher: Amsterdam Patmos,


Book
Terwijl Hij tot ons sprak : parabels van Jezus
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9020906461 9789020906462 Year: 1976 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Jezus vertelt 2 verhalen om de mensen beter te maken.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 903170296X Year: 1980 Publisher: Averbode Altiora,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
En Jezus zei ...
Authors: --- --- ---
ISBN: 9027634165 Year: 1995 Publisher: Tilburg Zwijsen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jezus heeft nooit iets opgeschreven. Hij trok door het land en gaf onderricht. Vaak vertelde hij eenvoudige, korte verhalen die parabels worden genoemd. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van de luisteraar. Ze zetten hem aan het denken en roep allerlei vragen bij hem op. Met die verhalen nodigt Jezus de mensen, die echt willen luisteren, uit om binnen te gaan in het Koninkrijk van God. Dat is niet een of ander land. Het is alleen in jezelf te vinden ....


Book
Het zwarte schaap
Authors: ---
ISBN: 9065651322 Year: 1986 Volume: vol *103 Publisher: Leuven Infodok

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

pr. titel : Das schwarze Schaf


Book
Het verhaal van de bijbel. Nieuwe testament.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9027611998 Year: 1989 Volume: vol *4 Publisher: Tilburg Zwijsen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek vertelt over het leven in de tijd van de bijbel. Over de keizer en over de timmermanszoon, over de tempel en over een stal, over oorlogen en over wonderen. Op deze manier zijn die oude verhalen beter te begrijpen.


Multi
TOV : bijbelverhalen in woord én beeld : verhalen
Authors: --- ---
ISBN: 9028934553 Year: 2004 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verhalen uit het oude testament : Scheppingsverhaal - Ark van Noach - Mozes - David. Jezus' leven : De boodschap aan Maria - Maria bezoekt Elisabet - Jezus wordt geboren - De herders bezoeken Jezus - De opdracht in de tempel - Jezus is twaalf jaar - Jezus wordt gedoopt - Jezus en zijn vrienden - Storm op het meer - Jezus bidt - Jezus en de kinderen - Jezus en Bartimeüs - Jezus en Zacheüs - Op weg naar Pasen - De leerlingen van Emmaüs - Filippus en de man uit Ethiopië. Parabels : Jezus vertelt - Het huis op de rots - De zaaier - Het mosterdzaadje - De barmhartige Samaritaan - Het feest - Het verloren schaap - De goede vader.

Keywords

genre-thema"">genre-thema --- Bartimeüs. --- Bijbelverhalen. --- David (koning). --- Emmaüsgangers. --- Godsdienst --- Goede Week. --- Jezus Christus. --- Kerstmis. --- Maria. --- Mozes. --- Nieuwe Testament. --- Noach. --- Oude Testament. --- Parabels. --- Pasen. --- Samaritaan. --- Scheppingsverhaal. --- Verloren schaap (rooms-katholieke godsdienst). --- Verloren zoon (rooms-katholieke godsdienst). --- Zacheüs. --- Basisonderwijs. --- Catechese ; kleuteronderwijs ; leermiddelen --- Catechese ; kleuteronderwijs --- godsdienst --- kleuteronderwijs --- leerboeken --- 471.48 --- didactiek --- religieuze opvoeding --- Apostelen --- Ark van Noach (Zondvloed) --- Bartimeüs --- Bijbelverhalen --- Bouwen --- Christus(Jezus) --- David --- Doopsel --- Driekoningenfeest --- Elisabet --- Feesten --- Goede Week --- Goede herder (Verloren schaap) --- Groei --- Herders --- Kerstmis --- Kleuteronderwijs --- Maria --- Mozes --- Nieuwe Testament --- Oude Testament --- Parabels --- Samaritaan --- Scheppingsverhaal --- Storm op het meer --- Verloren zoon --- Zaaien (bijbel) --- Zacheüs --- Barmhartige Samaritaan --- Bidden --- David (koning) --- Driekoningen --- Emmaüsgangers --- Filippus --- Geboorteverhalen --- Godsdienstonderwijs --- Jezus --- Kleuteronderwijs (Voorschoolse educatie) --- Noach --- Oude testament --- Pasen --- Scheppingsverhalen --- Verloren schaap --- catechese --- handboek --- mosterdzaadje --- oude testament --- parabel --- schaap --- scheppingsverhaal --- 471.48 ) * RELIGIEUZE OPVOEDING - K.O --- 471.48 ) Morele en religieuze opvoeding --- Handboek/cursus --- Godsdienst ; basisonderwijs ; didactiek --- Kleuteronderwijs ; didactiek --- Bijbel : leermiddelen --- Bijbelverhalen ; Nieuwe Testament --- Bijbelverhalen ; Oude Testament --- 472.81 --- Kleuterschool: godsdienst --- didactiek kleuteronderwijs - morele en religieuze opvoeding, catechese --- Morele en religieuze opvoeding --- (zie ook: Kalenderfeesten) --- Schoolbooks - Didactic material --- Prentenboeken


Book
Meer dan het gewone : over Jezus en zijn bergrede
Authors: --- ---
ISBN: 9026303785 Year: 1977 Publisher: Baarn Schoten Ambo Uitgeverij Westland nv

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aangezien de bergrede onlosmakelijk verbonden is met Jezus, wordt aan zijn persoon eerst aandacht geschonken : zijn joodse oorsprong en achtergrond, de politieke en sociale situatie waarin zijn korte leven zich afspeelde. In het tweede deel wordt de bergrede onder de loep genomen en in het derde deel volgt de toepassing daarvan op onze tijd.

Keywords

Christology --- Bible NT. Gospels --- Sermon on the mount. --- -Person and offices. --- actualiteit --- evangelie --- exegese --- geloofsleven --- religieuze literatuur --- spiritualiteit --- Bergrede --- Bijbel --- #GGSB: Bijbel --- #GGSB: Exegese N.T --- #GGSB: Synoptici --- #GOSA:I.NT.Alg.M --- #GROL:SEMI-232.33 --- #gsdb1 --- 225*33 --- 225*33 Parabels. Gelijkenissen --- Parabels. Gelijkenissen --- Jesus Christ --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Person and offices. --- Bergpredigt --- Bible. --- Discorso della montagna --- Khotbah di atas bukit --- Khotbah Yesus di atas bukit --- Sansang pohun --- Sermon on the plain --- Sermon sur la montagne --- Sermone sul monte --- C1 --- geloofsverdieping --- theologie --- Kerken en religie --- ‏عيسىٰ‏ --- #GBIB:SMM --- Discorso del Signore sulla montagna


Book
Bijbelverhalen in beeld : voor kinderen van 4 tot 8 jaar : het leven van Jezus : deel 2 : verhalen 10-18
Authors: --- ---
ISBN: 9031714518 9789031714513 Year: 1999 Publisher: Averbode Altiora

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by