Listing 1 - 10 of 117 << page
of 12
>>
Sort by
Unverfügbarkeit des Lebens? Grundfragen der Bioethik und der medizinischen Ethik
Author:
ISBN: 3788718471 Year: 2004 Publisher: Neukirchen-Vluyn Neukirchener

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Grenzen aan het medisch handelen
Authors: ---
ISBN: 9056250639 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Valkhof


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Handleiding moreel beraad : disciplinering van het ethisch gesprek
Authors: ---
ISBN: 9789023250623 Year: 2012 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Deze handleiding is bedoeld als praktische gids om hen daarbij te helpen, en geeft antwoord op vragen als:" Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd en wanneer niet?" Welk soort casuïstiek is geschikt voor een moreel beraad?" Welke methodieken kunnen er worden gebruikt, en op welke gronden moet er worden gekozen?" Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen?" Hoe kan een gespreksleider zorgen voor gestructureerde feedback?" Wat is een werkbare tijdsindeling?" Wat is een werkbare formulering van de kernvraag?De handleiding is zo opgezet dat de lezer stap voor stap door het proces van een moreel beraad wordt geleid. De tekst is praktisch en toegankelijk geschreven; (academische) voorkennis van ethiek is niet vereist. In het voorlaatste hoofdstuk worden ter verdieping nog enkele ethisch-theoretische themas besproken


Book
Ethik der Manipulation
Author:
ISBN: 3222109915 Year: 1977 Publisher: Graz Styria

Kirchliche Seelsorgerinnen und Seelsorger im Psychiatrischen Krankenhaus: kritische Reflexionen zu Theorie, Praxis und Methodik von KrankenhausseelsorgerInnen aus pastoraltheologischer Perspektive mit organisationspsychologischen Schwerpunkt
Author:
ISBN: 3825844595 Year: 1999 Publisher: Münster Lit


Book
Ethische Probleme in der Medizin: ärztliche Ethik insbesondere im Hinblick auf die Fortpflanzungsmedizin und den ärztlichen Umgang mit Behinderten, Kranken und Sterbenden
Author:
ISBN: 3417269040 Year: 1989 Publisher: Wuppertal Brockhaus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Basisboek zorgethiek
Author:
ISBN: 9789089720047 Year: 2008 Publisher: Heeswijk Abdij van Berne

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Zorgen voor jezelf, voor huis, huisdier en kinderen, voor het eten, de was en de tuin. Velen doen dit als professional: zorgen voor mensen die oud, ziek, beperkt, stervend of gewond zijn. Zorgethiek is het nadenken over wat goede zorg is in een concrete situatie, voor deze persoon op dit moment, in deze omstandigheid. Is het eigenlijk wel goed, wat wij doen? Doen we er eigenlijk wel goed aan om zo te zorgen? Dit boek begint bij de eigen ervaringen van wat goed en niet goed is. In het tweede deel wordt vanuit deze ervaringen een eigen zorgethische visie ontwikkeld. Het derde deel is praktisch. Aan bod komen methoden voor ethische gesprekken en de beleidsstructuur die in een instelling moet bestaan wil de aandacht voor ethiek ook werkelijk worden geborgd in de dagelijkse praktijk.


Book
Ons levenseinde humaniseren : over waardig sterven en euthanasie
Author:
ISBN: 9789054870685 Year: 1995 Publisher: Brussel VUBPress

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 117 << page
of 12
>>
Sort by