Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het zinderend oppervlak : metselwerkverband als patroonkunst en compositiegereedschap
Authors: ---
ISBN: 9789082466805 9082466805 Year: 2016 Publisher: [Delft] : uitgave in eigen beheer,


Book
Internet na 50 : de complete gids voor rijpe starters
Authors: ---
ISBN: 9020956221 Year: 2006 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Scheurgedrag, vervorming, bijzondere gevallen
Authors: ---
ISBN: 9038203365 Year: 2002 Publisher: Gent Academia Press


Book
Het didactische werkvormenboek : variatie en differentiatie in de praktijk.
Authors: ---
ISBN: 9789023252764 Year: 2014 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met maximaal effect onderwijs geven. Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen. Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Een handig alfabetisch overzicht vat de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen samen. In deze editie besteden de auteurs de nodige aandacht aan de inzet van nieuwe media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces, heeft namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen door de docent. Verouderde werkvormen zijn vervangen door nieuwe werkvormen en een aantal werkvormen is geactualiseerd. Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan mogelijkheden om effectief les te kunnen geven aan hun leerlingen.


Book
Evalueren in het geschiedenisonderwijs.
Authors: ---
ISBN: 9030171847 Year: 2001 Volume: 11 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Cahier opent met enkele beschouwingen over de didactische functie van de evaluatie en de noodzakelijke correlaties tussen leersituatie en toestsing. Vervolgens wortdt aandacht besteed aan de kenmerken en aan de voor- en nadelen van de verschillende vraagvormen (open vragen en de belangrijkste vormen van gesloten vragen). Daaropvolgend wordt de problematiek behandeld van de keuze van de vraagvorm, de kenmerken die iedere toets moet bezitten en de beoordeling van de resultaten. Ten slotte wordt een reeks gesloten vragen aangeboden die afgestemd zijn op specifieke onderwijsdoelen. De theoretische inzichten worden zoveel mogelijk geïllustreerd met geselecteerd toetsmateriaal uit een relatief groot aantal Vlaamse scholen ASO/TSO, waardoor het geheel is afgestemd op de reële klasparaktijk.


Book
Historische vorming : (leer)doelgericht en onderzoekend geschiedenis leren
Author:
ISBN: 9030908688 Year: 1998 Volume: 1 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek toont met concrete voorbeelden aan dat bepaalde vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs niet alleen mooie theorieën zijn, maar dat ze ook haalbaar zijn in de concrete klaspraktijk. Het opent met een verduidelijking van wat het funderend uitgangspunt van historische vorming is. Vervolgens worden de fundamentele leerdoelen die hieruit voortvloeien theoretisch toegelicht en aan de hand van relevante en heldere voorbeelden geconcretiseerd. Verder wordt aangetoond hoe de onderzoekende methode het mogelijk maakt om de gestelde leerdoelen van historische vorming ook daadwerkelijk te realiseren.


Book
Diversiteit in loopbanen : over (on)gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Authors: --- ---
ISBN: 9789033484568 Year: 2011 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen geleverd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige participatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap. Hoewel het vergroten van kansen om werk te hebben en te behouden een belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief goed zijn. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk.De auteurs brengen een systematische en uitgebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en loopbanen van verschillende kansengroepen. In afzonderlijke hoofdstukken bestuderen ze de invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, gezinssituatie, financiële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. Zij staan daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële beperkingen, maar hebben ook aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve doorgroeikansen te realiseren


Book
De jeugd is tegenwoordig
Authors: ---
ISBN: 9789081516358 Year: 2011 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sociaal of eenzaam ? Rebels of braaf ? Ontdek hoe de jeugd echt is De mythes over de nieuwe generatie jongeren ontkracht. Feit. De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller ? Of zijn ze liever lui dan moe ? Zijn ze traditioneler of net weer niet ? In hun toegankelijke en spitse stijl hangen Pedro De Bruyckere en Bert Smits een herkenbaar beeld op van de jongere van nu. Alles wat werknemers, leerkrachten en ouders moeten weten over de nieuwe generatie jongeren. Compleet met tips en aanbevelingen. Bron : http://www.boekenbank.be

Keywords

Jeugd. --- Jeugdcultuur. --- jeugdpsychologie --- Age group sociology --- jongerencultuur --- jeugdsociologie --- jeugd --- jeugdmentaliteit --- Jongeren --- Jongerencultuur --- Maatschappij --- #SBIB:314H330 --- #SBIB:316.7C131 --- #SBIB:316.8H12 --- 663 Jeugd --- #KVHB:Jeugd --- #KVHB:Jongerencultuur --- 308.4 --- jeugdcultuur --- opvoeding --- AA / International- internationaal --- 15 --- 201 --- 323 --- jongeren --- maatschappij --- Jeugd (werkende jongeren) --- Jeugdcultuur --- jeugdcultuur (ler) --- jongeren (ler) --- 113881.jpg --- Jeugd --- 691 --- Bevolkingsstudies: leeftijdsgroepen: jeugd: algemeen --- Cultuursociologie: jeugdcultuur --- Welzijns- en sociale problemen: sociaal gehandicapten (thuislozen, bijzondere jeugdzorg) --- sociale groepen - jeugd --- Psychologie. --- Sociologie: algemeenheden. --- Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen --- 362.8 --- Pedagogie en didactiek --- Youth --- Adolescence --- Social conditions --- 316.7 --- 304 --- Levenswijzen --- Beeldvorming --- 65.012.4 --- Team personeel talenten leidinggeven leiderschap coachen adviseren samenwerken gedrag --- 65.012.4 Management. Directorate. Technique and methods of management --- Management. Directorate. Technique and methods of management --- 316.7 Cultuursociologie --(algemeen) --- Cultuursociologie --(algemeen) --- cultuursociologie. Culturele context van het sociale leven --- Welzijnswerk 36 --- Psychologie --- Sociologie: algemeenheden --- Kinderpsychologie --- Sociologie --- Kinderen en jeugd --- Adolescenten --- Trends --- Ontwikkelingspsychologie


Book
Van huisvrouwen tot uitzendkrachten : arbeid in België sinds 1945
Author:
ISBN: 9061526574 Year: 1998 Volume: 31 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Political philosophy. Social philosophy --- Sociology of the family. Sociology of sexuality --- Belgium --- Arbeid en arbeiders --- Belgique --- België --- Emploi --- Femmes --- Travail et travailleurs --- Vrouwen --- Werkgelegenheid --- Women --- Employment --- Economic conditions --- Social conditions --- Vrouwen en arbeid ; België ; geschiedenis --- Arbeid ; België ; geschiedenis --- arbeidsmarkt --- werknemersgezin --- economische geschiedenis --- vrouwenarbeid --- oudere werknemers --- BE / Belgium - België - Belgique --- 332.691 --- 332.830 --- 332.811 --- 332.71 --- 331.100 --- 203 --- sociale politiek --- geschiedenis van de sociale zekerheid --- belgie --- 331.5 <493> --- #VCV monografie 1999 --- 331 <493> --- 331.52 <493> --- 331.6 --- 392.5 --- 33 --- 396.5 --- 331.05 --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Economisch leven van de arbeiders: algemeenheden. Arbeidersbudget. --- Wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur. Deeltijdse arbeid. Flexibiliteit van de arbeid. --- Vrouwen- en jongerenarbeid. --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie). --- marche du travail --- politique sociale --- histoire de la securite sociale --- belgique --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- -Women --- -#gsdb8 --- #A9808A --- Human females --- Wimmin --- Woman --- Womon --- Womyn --- Females --- Human beings --- Femininity --- Economic conditions. --- Social conditions. --- 331.5 <493> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- -arbeidsmarkt --- anno 1900-1999 --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Vrouwen- en jongerenarbeid --- Wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur. Deeltijdse arbeid. Flexibiliteit van de arbeid --- Economisch leven van de arbeiders: algemeenheden. Arbeidersbudget --- #gsdb8 --- Work --- Social aspects --- History --- 20th century

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by